Porodnice ve městě Ostrava Fifejdy (městská):


Porodnice Ostrava Fifejdy - město


Vítkovická nemocnice a.s., Gynekologicko-porodnické oddělení


Fakultní nemocnice Ostrava, Gynekologicko-porodnická klinika