Zobrazit nevyplněná pole

Vyberte porodnici ze seznamu *


Proběhl váš porod v průběhu minulých pěti let? *

Pokud NE, nemůžeme váš dotazník zařadit do přehledu. Děkujeme vám za ochotu, ale dotazník nevyplňujte.
Pokud jste v posledních pěti letech rodila vícekrát, vyplňte dotazník zvlášť za každý porod.

Proběhl váš porod v rozmezí od 38. do 42. týdne těhotenství?

E-mail (není povinný údaj, nebudeme ho používat pro jiné účely, poslouží nám pouze jako vodítko v případě pochybností o důvěryhodnosti vložených údajů)

Jak nakládáme s osobními údaji si přečtěte ZDE

Jak probíhal váš porod? *

Označte všechny možnosti, které se Vás týkaly

PŘED PORODEM

Zúčastnika jste se přípravy na porod v této porodnici?

Předporodním kurzem rozumíme několik návazných setkání; informační schůzkou rozumíme jednorázové setkání, i když může být označeno jako předporodní kurz.

Vyberte jednu z možností

Pokud jste se zúčastnila předporodního kurzu, jak jste s ním byla spokojená?

1 je nejméně.

Nevypl.

10

Nevyplněno

Pokud jste se zúčastnila jednorázové informační schůzky před porodem, jak jste s ní byla spokojená?

1 je nejméně.

Nevypl.

10

Nevyplněno

Zúčastnila jste se cvičení pro těhotné organizované porodnicí?

Pokud jste se zúčastnila cvičení pro těhotné, jak jste byla spokojená?

1 je nejméně.

Nevypl.

10

Nevyplněno

Nabídla vám porodnice možnost sepsat zdravotnickou dokumentaci k porodu před očekávaným termínem porodu?

Nabídla vám tato porodnice možnost setkání za účelem vytvoření nebo konzultace porodního plánu?

Přinesla jste si k porodu svůj porodní plán?

Vyžadovala po vás porodnice podpis generálního informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb při porodu?

Pokud ano, mohla jste ho individuálně upravit?

SPONTÁNNÍ/VAGINÁLNÍ POROD

Vyplňte v případě, že jste rodila vaginálně. V případě, že váš porod začal spontánně, ale byl ukončen akutním císařským řezem, vyplňte relevantní otázky, které se vás týkají.

Kdo vedl váš porod?

Přivedla jste si k porodu vlastní porodní asistentku, která pak porod samostatně vedla?

Jak vypadala porodní místnost, ve které jste rodila?

Trávil s vámi doprovod (partner aj.) celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu?

Doprovázela vás více než jedna osoba při porodu?

Měla jste přístup k jídlu a pití podle přání?

Byly vám při porodu aplikovány farmakologické prostředky na tlumení bolesti (injekce, infuze, pilulky aj.)?

Byla vám při porodu aplikována epidurální analgezie?

Jaké úlevové prostředky jste využila?

Vyberte ty úlevové prostředky, které jste využila

Jiné úlevové prostředky

Jakou polohu jste využila v 2.době porodní?

Zaškrtněte všechny polohy, které jste využila

Proběhly při vašem porodu tyto zásahy?

Zaškrtněte všechny zásahy, které proběhly

Byl vám podán oxytocin v průběhu otevírací fáze (1. doba porodní)?

Byl vám podán oxytocin v průběhu vypuzovací fáze (2. doba porodní)?

Byl vám podán oxytocin/methylergometrin před porodem placenty (3. doba porodní)?

Uveďte prosím, který z uvedených výroků vystihuje přístup zdravotnického personálu k situaci, ve které uvažoval o zásahu, jemuž jste se výslovně přála vyhnout.

Nejde o situaci bezprostředně ohrožující život nebo zdraví vaše a/nebo dítěte.

Vysvětlili vám zdravotníci před každým vyšetřením, jaký je jeho přínos/účel, rizika a jaké jsou alternativy?

Měla jste možnost vyjádřit s každým vyšetřením či zásahem svůj informovaný souhlas?

Jak probíhaly první hodiny po porodu a váš první kontakt s dítětem?

Vyberte všechny možnosti, které u vás proběhly nebo žádnou.

Odhadněte, průměrně po kolika hodinách jste byla vaginálně vyšetřována.

Pokud proběhlo jen vyšetření při příjmu, uveďte číslo 0.

Odhadněte, průměrně po kolika hodinách bylo prováděno monitorování plodu (CTG).

Pokud proběhlo jen CTG při příjmu, uveďte číslo 0.

POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM

Vyplňte pouze v případě, že jste rodila císařským řezem

Měl váš doprovod možnost být během porodu císařským řezem s vámi?

Jak vypadaly po porodu císařským řezem první chvíle miminka?

Jak dlouho jste byla po císařském řezu sama, bez dítěte na pokoji?

Uveďte počet hodin

CELKOVÉ HODNOCENÍ PORODNÍHO ODDĚLENÍ

Ohodnoťte svůj pobyt na porodním oddělení

Jak jste byla spokojená s péčí v porodnici? Zajímá nás především vaše důvěra v jejich odbornost a schopnost vám pomoci.

1 je nejméně, 10 je nejvíce spokojená

Nevypl.

10

Nevyplněno

Jak jste byla spokojená s přístupem zdravotníků? Zajímá nás především to, jak s vámi jednali.

1 je nejméně, 10 je nejvíce spokojená

Nevypl.

10

Nevyplněno

ŠESTINEDĚLÍ/NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ

Kolik dní jste strávila v nemocnici po spontánním porodu?

Uveďte počet dní. Den porodu nepočítejte.

Kolik dní jste strávila v nemocnici po císařském řezu?

Uveďte počet dní. Den porodu nepočítejte.

Jak jste byla spokojena se zázemím vašeho pokoje na oddělení šestinedělí?

1 je nejméně, 10 je nejvíce spokojená

Nevypl.

10

Nevyplněno

Využila jste službu laktační poradkyně přímo v nemocnici?

Jak bylo vaše dítě krmeno při propuštění?

Bylo vaše dítě dokrmováno v průběhu pobytu na oddělení šestinedělí?

Čím bylo dokrmováno?

Vyberte, čím bylo Vaše dítě dokrmováno

Jakým způsobem bylo dokrmováno?

Vyberte všechny způsoby dokrmování Vašeho dítěte.

Co vám bylo doporučováno ohledně četnosti kojení?

Bylo vyžadováno, abyste dítě vážila před a po každém kojení?

Byl vám personálem nabídnut pro dítě dudlík/šidítko?

CELKOVÉ HODNOCENÍ ODDĚLENÍ ŠESTINEDĚLÍ/NOVOROZENECKÉHO

Jak jste byla spokojená s kvalitou péče a odborností personálu na oddělení šestinedělí?

1 je nejméně, 10 je nejvíce spokojená

Nevypl.

10

Nevyplněno

Jak jste byla spokojená s přístupem zdravotníků na oddělení šestinedělí?

1 je nejméně, 10 je nejvíce spokojená

Nevypl.

10

Nevyplněno

KDO DOTAZNÍK VYPLNIL + VAŠE VZKAZY

Ve kterém roce se narodilo vaše dítě? *

Po kolikáté jste rodila?

Jaký je Váš rok narození?

Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání?

Chcete něco sdělit personálu porodnice, kde jste rodila?

Chcete nám něco sdělit k Průvodci porodnicemi?

Děkujeme vám za vyplnění dotazníku a za vaše zkušenosti. Věříme, že vámi poskytnuté informace pomohou budoucím rodičům při výběru místa porodu.


Vysvětlivky: * povinná otázka (pro pokračování do další sekce vyplňte prosím všechny povinné otázky)