Počet vyplněných dotazníků: 71
upozornění

Údaje vycházejí z dotazníků pro rodičky (sekce "Ohodnoťte vaši porodnici" - vyplňují rodičky, které v porodnici rodily během posledních pěti let). Informace nemusejí být vypovídající o standardní péči v porodnici, zejména v případě malého počtu vyplněných dotazníků.

+Před porodem:

Zúčastnila se rodička předporodní přípravy v porodnici? Jakou měla formu?

ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu i jednorázové informační schůzky před porodem
7,0
 %
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu
5,6
 %
ano, zúčastnila jsem se jednorázové informační schůzky před porodem
35,2
 %
ne
49,3
 %
nevyplněno
2,8
 %

Průměrná spokojenost žen s předporodním kurzem (na škále 1-10, kdy 10 je maximum)

průměr
6,6

Průměrná spokojenost žen s informační schůzkou: (na škále 1-10, kdy 10 je maximum)

průměr
7,8

Podíl žen, které se v porodnici účastnily cvičení pro těhotné ženy:

ano
1,4
 %
ne
87,3
 %
nevyplněno
11,3
 %

Průměrná spokojenost žen s cvičením pro těhotné:

průměr
5,4

měla rodička možnost sepsat zdravotnickou dokumentaci před očekávaným termínem porodu?

ano
52,1
 %
ne
28,2
 %
nevÍm/nepamatuji se
18,3
 %
nevyplněno
1,4
 %

měla rodička možnost konzultovat porodní plán?

ano
7,0
 %
ne
67,6
 %
nevÍm/nepamatuji se
25,4
 %
nevyplněno
0,0
 %

byl vyžadován podpis generálního informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb při porodu?

ano
80,3
 %
ne
2,8
 %
nevÍm/nepamatuji se
16,9
 %
nevyplněno
0,0
 %

mohla rodička individuálně upravit generální informovaný souhlas

ano
15,5
 %
ne
31,0
 %
nevÍm/nepamatuji se
43,7
 %
nevyplněno
9,9
 %

+SPONTÁNNÍ/VAGINÁLNÍ POROD

Jak proběhl porod

bez zákroků
71,8
 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
11,3
 %
císařský řez plánovaný
1,4
 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
5,6
 %
uměle vyvolávaný porod
19,7
 %
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
4,0
vaginální porod koncem pánevním (pocet)
0,0
vaginální porod po předchozím císařském řezu (pocet)
2,0

porod proběhl v termínu (od 38. do 42. tt)

ano
88,7
 %
ne
1,4
 %
nevyplněno
9,9
 %

Kdo vedl porod:

příjem provedl/a lékař/ka, porod vedla porodní asistentka, závěr porodu vedl/a lékař/ka
59,2
 %
příjem provedl/a lékař/ka, celý porod i jeho závěr vedla porodní asistentka
35,2
 %
celý porod vedl/a lékař/ka, porodní asistentka pouze asistovala
1,4
 %
nevyplněno
4,2
 %


Podíl žen, jejichž porod vedla komunitní porodní asistentka

ano
4,2
 %
ne
91,5
 %
nevyplněno
4,2
 %


Porodní místnost, ve které rodilo nejvíce žen:

samostatná porodní místnost se sociálním zařízením
73,2
 %
samostatná místnost bez sociálního zařízení
19,7
 %
samostatný porodní box oddělený od okolního prostoru např. přepážkou
2,8
 %
porodní místnost s více porodními lůžky
0,0
 %
nevyplněno
4,2
 %


Podíl žen, s nimiž jejich doprovod trávil celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu:

ano
90,1
 %
ne
5,6
 %
nevyplněno
4,2
 %


Podíl žen, které při porodu doprovázela více než jedna osoba:

ano
12,7
 %
ne
84,5
 %
nevyplněno
2,8
 %


Podíl žen, které měly přístup k jídlu a pití dle jejich přání:

ano
74,6
 %
ne
21,1
 %
nevyplněno
4,2
 %


Podíl žen, kterým byly aplikovány farmakologické prostředky na tlumení bolesti

ano
32,4
 %
ne
64,8
 %
nevyplněno
2,8
 %
Podíl žen, kterým byla aplikována epidurální analgezie:

ano
18,3
 %
ne
78,9
 %
nevyplněno
2,8
 %

Úlevové prostředky, které ženy v porodnici využily:

masáže
19,7
 %
sprcha
67,6
 %
vana
7,0
 %
gymball
38,0
 %
žíněnka
8,5
 %
závěsné lano/látka
2,8
 %
hudba
11,3
 %
aromaterapie
4,2
 %
Jiné
7,0
 %


Porodní polohy, které ženy využily v 2. době porodní:

vleže na porodnickém lůžku/křesle
32,4
 %
na boku na porodnickém lůžku/křesle
21,1
 %
vpolosedě na porodnickém lůžku/křesle
49,3
 %
vkleku na porodnickém lůžku/křesle
14,1
 %
vsedě na porodní stoličce
12,7
 %
vpolosedě na porodním vaku
1,4
 %
na všech čtyřech na žíněnce
11,3
 %
ve stoje s oporou nebo v závěsu
14,1
 %
ve vaně do vody
1,4
 %

Zásahy, které proběhly při porodu:

klystýr
50,7
 %
holení
8,5
 %
odloučení blan od dolního děložního segmentu (hamiltonův hmat)
15,5
 %
dirupce vaku blan
33,8
 %
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
29,6
 %
tekutiny podávané infuzí
12,7
 %
tlačení řízené zdravotníkem
29,6
 %
odsávání novorozence
2,8
 %
porod s epidurální analgezií
16,9
 %
provedena episiotomie (nástřih hráze)
39,4
 %

podíl žen, kterým byl podán oxytocin v průběhu 1. doby porodní:

ano
28,2
 %
ne
59,2
 %
nevÍm/nepamatuji se
9,9
 %
nevyplněno
2,8
 %

podíl žen, kterým byl podán oxytocin v průběhu 2. doby porodní:

ano
25,4
 %
ne
54,9
 %
nevÍm/nepamatuji se
11,3
 %
nevyplněno
8,5
 %

podíl žen, kterým byl podán oxytocin v průběhu 3. doby porodní (oxytocin/methylergometrin):

ano
29,6
 %
ne
47,9
 %
nevÍm/nepamatuji se
16,9
 %
nevyplněno
5,6
 %

Podíl žen, které měly svůj porodní plán:

ano
42,3
 %
ne
53,5
 %
nevyplněno
4,2
 %


Přístup zdravotníků k situaci, kdy byl plánovaný zásah v rozporu s výslovným přáním ženy:

zásah byl proveden bez mého výslovného souhlasu
15,5
 %
zásah byl proveden s mým souhlasem
31,0
 %
zdravotníci se mě snažili pro zásah přesvědčit, ale nakonec jsme se dohodli a zásah neproběhl
1,4
 %
taková situace při mém porodu nenastala, nebylo nutné se od mých přání odchýlit
47,9
 %
nevyplněno
4,2
 %


Poskytnutí informací před vyšetřením či zásahem (přínos/účel, rizika, alternativy):

ano, vždy
47,9
 %
ano, ale jen zčásti (jen u některých vyšetření/zásahů, nebo vysvětlení nebylo úplné)
28,2
 %
ne
19,7
 %
nevyplněno
4,2
 %


Možnost vyjádřit svůj souhlas před každým vyšetřením či zásahem:

ano, vždy
54,9
 %
ano, ale jen u některých
22,5
 %
ne
18,3
 %
nevyplněno
4,2
 %

Průměrný interval mezi vaginálními vyšetřeními (v hodinách):

průměr
1,9

+Jak probíhaly první hodiny po porodu a první kontakt s dítětem?

dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
81,7
 %
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
38,0
 %
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
8,5
 %
dítě mohlo být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, když jsem byla indisponovaná
23,9
 %
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
69,0
 %
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
60,6
 %


interval mezi monitorováními pomocí CTG, od konce jednoho do začátku dalšího připojení na sondy (v hodinách):

průměr
1,3


počet hodin, po který bylo dítě v kontaktu tzv. ´kůže na kůži´ s matkou v porodní místnosti:

průměr
1,7

+Porod císařským řezem:

Doprovod u císařského řezu:

ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
0,0
 %
doprovázející osoba přihlížela z prostoru mimo sál
11,1
 %
ne
88,9
 %
nevyplněno
0,0
 %


kde bylo miminko po narození (po porodu císařským řezem):

dítě bylo v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu císařským řezem
0,0
 %
dítě bylo po ošetření v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem)
11,1
 %
zavinutý novorozenec byl po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osoby
33,3
 %
novorozenec byl v péči zdravotnického personálu
55,6
 %
nevyplněno
0,0
 %


počet hodin, které matka po císařském řezu trávila na pokoji bez dítěte:

Méně než 2
11,1
 %
2-6
44,4
 %
6-12
11,1
 %
12-24
11,1
 %
Více než 24
22,2
 %
nevyplněno
0,0
 %

-Celkové hodnocení porodu:

průměrná spokojenost žen s péčí v porodnici (zejm. důvěra v odbornost a schopnost pomoci) na škále 1-10, kdy 10 je maximum:

průměr
7,6

průměrná spokojenost žen s přístupem zdravotníků:

průměr
7,6

+Šestinedělí/novorozenecké oddělení:

počet dní hospitalizace po vaginálním porodu:

průměr
3,4

počet dní hospitalizace po císařském řezu:

průměr
4,1

Podíl žen, které využily laktační poradkyni

ano
22,5
 %
ne
77,5
 %
nevyplněno
0,0
 %


Podíly dětí dle způsobu krmení při propuštění

plně kojeno
77,5
 %
částečně kojeno
5,6
 %
plně krmeno umělým mlékem
7,0
 %
nevyplněno
1,4
 %


Podíl dětí, které byly dokrmovány při pobytu na oddělení šestinedělí

ano
36,6
 %
ne
60,6
 %
nevyplněno
2,8
 %


spokojenost žen s pokojem na odd. šestinedělí (max. je 10):

průměr
7,6


podíly dětí dle způsobu dokrmování (z celkového počtu novorozenců)

cizí mateřské mléko
9,9
 %
glukózový roztok
14,1
 %
umělé mléko
29,6
 %

Podíly dětí dle způsobu dokrmování (v %)

cévkou po prsu
0,0
 %
kalíškem/zkumavkou
0,0
 %
stříkačkou
35,7
 %
lahví se savičkou
8,5
 %

co bylo ženám doporučováno ohledně toho, jak často mají kojit:

kojit kdykoli, kdy si dítě nebo vy přejete
53,5
 %
kojit v intervalech po třech hodinách
22,5
 %
nekojit dříve než za dvě hodiny od předchozího kojení
15,5
 %
nevyplněno
8,5
 %


bylo matce doporučováno, aby své dítě vážila před a po každém kojení?

ano
67,6
 %
ne
29,6
 %
nevyplněno
2,8
 %


Podíl žen, kterým byl nabídnut pro dítě dudlík/šidítko:

ano
12,7
 %
ne
81,7
 %
nevyplněno
5,6
 %


spokojenost žen s přístupem zdravotníků na odd. šestinedělí (max. je 10):

průměr
6,8


+Kdo vyplnil dotazník:

Podíl žen dle toho, po kolikáté rodily (v %):

poprvé
63,4
 %
podruhé
28,2
 %
potřetí a více
7,0
 %
nevyplněno
1,4
 %


Průměrný věk žen:

průměr
31,0


podíly žen dle nejvyššího vzdělání:

základní
0,0
 %
střední odborné bez maturity
0,0
 %
střední s maturitou
23,9
 %
vyšší odborné
4,2
 %
vysokoškolské bakalářské (Bc.)
2,8
 %
vysokoškolské magisterské (Ing., Mgr., MgA., MUDr., JUDr. aj.)
47,9
 %
vysokoškolské doktorské (PhD.)
0,0
 %
nevyplněno
2,8
 %


Rok porodu:

2015
11,3
 %
2016
23,9
 %
2017
26,8
 %
2018
32,4
 %
2019
5,6
 %
2020
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %