upozornění

AKTUÁLNĚ: jaká opatření ohledně covidu-19 v porodnicích platí, najdete na https://aperio.cz/aktualne-porody-v-dobe-koronaviru/

KONTAKTY

NázevNemocnice Břeclav, Gynekologicko-porodnické oddělení
AdresaU Nemocnice 1, 690 74 Břeclav
KontaktMonika Švestková
Telefontento údaj porodnice nevyplnila
E-mailporodnisaly@nembv.cz
WebPřejít na web
Facebooktento údaj porodnice nevyplnila

Statistiky

1081porodů ročně
20,0 %císařských řezů
28,6 %episiotomie
12,0 %indukovaných porodů
8,0 %epidurální analgezie
15.5 %dokrmováno během pobytu
70.1 %plně kojeno při odchodu

STRUČNÝ PŘEHLED

nePerinatologické centrum
neIntermediární centrum
neVyžaduje registrace
anoSpolupráce s komunitními PA
neDoprovod více než 1 osoby
anoVolba polohy při porodu
anoPodpora bondingu

Jak to v porodnici vypadáDetailní informace

+Spokojenost rodiček

dotazúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
(spokojenost hodnocena na škále 1-10)

S kurzem

průměr
4,0

S informační schůzkou

průměr
4,6

Se cvičením

průměr
3,9

S kvalitou péče a odborností personálu na porodnickém odd.

průměr
6,9

S přístupem zdravotníků na porodnickém odd.

průměr
7,0

Se zázemím oddělení šestinedělí

průměr
6,4

S kvalitou péče a odborností personálu na odd. šestinedělí

průměr
5,9

S přístupem zdravotníků na odd. šestinedělí

průměr
6,2

+Statistické údaje

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Statistiky za kalendářní rok20192017-2022
Celkem porodů108147
Celkem narozených dětí1082tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Porody císařským řezem20,0 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
2,1
 %
císařský řez plánovaný
0,0
 %
Plánované porody císařským řezemNeznámo %
císařský řez plánovaný
0,0
 %
Porody kleštěmi/vakuum extraktorem0,3 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
10,6
 %
Provedené episiotomie (nástřihy hráze)28,6 %
provedena episiotomie (nástřih hráze)
36,2
 %
Porody uměle vyvolávané12,0 %
uměle vyvolávaný porod
23,4
 %
Porody s epidurální analgezií8,0 %
ano
19,1
 %
ne
74,5
 %
nevyplněno
6,4
 %
Porody vedené porodní asistentkou37,3 %
ano
2,1
 %
ne
89,4
 %
nevyplněno
8,5
 %
Tzv. ambulantní porody (odchod domů do 24 hod po porodu)0
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
2,0
Vaginální porody koncem pánevnímtento údaj porodnice nevyplnila
vaginální porod koncem pánevním
2,0
Vaginální porody po předchozím císařském řezutento údaj porodnice nevyplnila
vaginální porod po předchozím císařském řezu
1,0
Vaginální vyšetření – po kolika hodináchdle potřeby
průměr
7,0
Monitorování plodu (CTG) – po kolika hodináchá 2,5h - 20 min
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
40,4
 %

+Před porodem

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Forma předporodní přípravypředporodní kurzy i jednorázové informační schůzky před porodem
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu i jednorázové informační schůzky před porodem
10,6
 %
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu
6,4
 %
ano, zúčastnila jsem se jednorázové informační schůzky před porodem
21,3
 %
ne
61,7
 %
nevyplněno
0,0
 %
Délka předporodního kurzu (v hodinách) kurzy pro těhotné + cvičení od 12tt 1x týdně 1htento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Součástí informační schůzky jeProhlídka porodních a poporodních místností, seznámení s průběhem porodu, praktická doporučení - co vzít s sebou do porodnice apod., tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je vyžadována registrace k porodu?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Nabízí porodnice ženám sepsání dokumentace k porodu předem?NE

Měla rodička možnost sepsat zdravotnickou dokumentaci před očekávaným termínem porodu?

ano
23,4
 %
ne
46,8
 %
nevÍm/nepamatuji se
27,7
 %
nevyplněno
2,1
 %
Nabízí porodnice těhotným ženám konzultace k porodnímu plánu/přání?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je součástí dokumentace k porodu podpis informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb při porodu?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Mohou ho ženy individuálně upravovat?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Porod

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Kdo zpravidla vede fyziologický porodženu přijímá lékař/ka, celý porod i jeho závěr vede porodní asistentka
příjem provedl/a lékař/ka, porod vedla porodní asistentka, závěr porodu vedl/a lékař/ka
63,8
 %
příjem provedl/a lékař/ka, celý porod i jeho závěr vedla porodní asistentka
14,9
 %
celý porod vedl/a lékař/ka, porodní asistentka pouze asistovala
10,6
 %
nevyplněno
10,6
 %
Spolupráce s komunitními porodními asistentkami, které mohou v porodnici vést porod samostatně?ANO

Podíl žen, jejichž porod vedla komunitní porodní asistentka

ano
2,1
 %
ne
89,4
 %
nevyplněno
8,5
 %
Uspořádání většiny porodních místností:Většina rodiček má k dispozici samostatnou porodní místnost se sociálním zařízením.
samostatná porodní místnost se sociálním zařízením
59,6
 %
samostatná místnost bez sociálního zařízení
31,9
 %
samostatný porodní box oddělený od okolního prostoru např. přepážkou
0,0
 %
porodní místnost s více porodními lůžky
0,0
 %
nevyplněno
8,5
 %
Doprovod tráví s rodičkou celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, s nimiž jejich doprovod trávil celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu:

ano
78,7
 %
ne
14,9
 %
nevyplněno
6,4
 %
Ženu může doprovázet více než jedna osoba při porodu.zpravidla nenabízíme

Podíl žen, které při porodu doprovázela více než jedna osoba:

ano
12,8
 %
ne
80,9
 %
nevyplněno
6,4
 %
Rodička má přístup k jídlu a pití podle přání.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, které měly přístup k jídlu a pití dle jejich přání

ano
55,3
 %
ne
42,6
 %
nevyplněno
2,1
 %
Farmakologické prostředky, které jsou nabízeny k tlumení bolesti:EDA

Podíl žen, kterým byly aplikovány farmakologické prostředky na tlumení bolesti

ano
21,3
 %
ne
74,5
 %
nevyplněno
4,3
 %
Přístup k epidurální analgezii během fyziologického porodu:doporučujeme ji v situacích, kdy rodička začne hůře zvládat porodní bolesti

Podíl žen, kterým byla aplikována epidurální analgezie

ano
19,1
 %
ne
74,5
 %
nevyplněno
6,4
 %
Masážeumožňujeme na přání rodičky
masáže
12,8
 %
Sprchazpravidla nabízíme všem
sprcha
57,4
 %
Vanazpravidla nabízíme všem
vana
40,4
 %
Gymballzpravidla nabízíme všem
gymball
44,7
 %
Žíněnkazpravidla nabízíme všem
žíněnka
8,5
 %
Závěsné lano/látkazpravidla nenabízíme
závěsné lano/látka
4,3
 %
Hudbaumožňujeme na přání rodičky
hudba
6,4
 %
Aromaterapieumožňujeme na přání rodičky
aromaterapie
6,4
 %
Jinésuché teplo-pecky

+Polohy

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
V leže na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vleže na porodnickém lůžku/křesle
59,6
 %
Na boku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána občas
na boku na porodnickém lůžku/křesle
27,7
 %
V polosedě na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vpolosedě na porodnickém lůžku/křesle
21,3
 %
V kleku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
vkleku na porodnickém lůžku/křesle
6,4
 %
V sedě na porodní stoličcepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
vsedě na porodní stoličce
0,0
 %
V polosedě na porodním vakupoloha není možná
vpolosedě na porodním vaku
0,0
 %
Na všech čtyřech na žíněncepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
na všech čtyřech na žíněnce
6,4
 %
Ve stoje s oporou nebo v závěsupoloha není možná
ve stoje s oporou nebo v závěsu
14,9
 %
Ve vaně do vodypoloha není možná
ve vaně do vody
4,3
 %

+Praktiky

téměř vždy: víc než 85%, často: 50-85%, občas: 15-50%, zřídkakdy: méně než 15%
dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Klystýrčasto
klystýr
66,0
 %
Holenízřídkakdy
holení
12,8
 %
Odloučení blan od dolního děložního segmentu (Hamiltonův hmat)občas
odloučení blan od dolního děložního segmentu (hamiltonův hmat)
8,5
 %
Dirupce vaku blanobčas
dirupce vaku blan
17,0
 %
Podání oxytocinu v průběhu otevírací fázeobčas
ano
25,5
 %
ne
66,0
 %
nevÍm/nepamatuji se
6,4
 %
nevyplněno
2,1
 %
Podání oxytocinu v průběhu vypuzovací fázeobčas
ano
38,3
 %
ne
48,9
 %
nevÍm/nepamatuji se
2,1
 %
nevyplněno
10,6
 %
Podání oxytocinu/methylergometrinu ve 3. doby porodnítéměř vždy
ano
25,5
 %
ne
53,2
 %
nevÍm/nepamatuji se
12,8
 %
nevyplněno
8,5
 %
Nepřetržité monitorování plodu (CTG)občas
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
40,4
 %
Tekutiny podávané infuzíobčas
tekutiny podávané infuzí
23,4
 %
Tlačení řízené zdravotníkemobčas
tlačení řízené zdravotníkem
40,4
 %
Odsávání novorozencezřídkakdy
odsávání novorozence
8,5
 %
Přístup zdravotnického personálu k situaci, ve které uvažuje o zásahu, jemuž se rodička výslovně přála vyhnout. Nejde o situaci bezprostředně ohrožující život nebo zdraví matky a/nebo dítěte.zdravotnický personál se snaží rodičce své doporučení co nejlépe vysvětlit, ujišťuje se, že rodička rozumí situaci, a pokud ona s doporučeným postupem nesouhlasí, zásah není proveden
zásah byl proveden bez mého výslovného souhlasu
10,6
 %
zásah byl proveden s mým souhlasem
29,8
 %
zdravotníci se mě snažili pro zásah přesvědčit, ale nakonec jsme se dohodli a zásah neproběhl
2,1
 %
taková situace při mém porodu nenastala, nebylo nutné se od mých přání odchýlit
46,8
 %
nevyplněno
10,6
 %
Vysvětlili vám zdravotníci před každým vyšetřením, jaký je jeho přínos/účel, rizika a jaké jsou alternativy? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
46,8
 %
ano, ale jen zčásti (jen u některých vyšetření/zásahů, nebo vysvětlení nebylo úplné)
29,8
 %
ne
21,3
 %
nevyplněno
2,1
 %
Měla jste možnost vyjádřit s každým vyšetřením či zásahem svůj informovaný souhlas? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
40,4
 %
ano, ale jen u některých
27,7
 %
ne
27,7
 %
nevyplněno
4,3
 %

-Podpora bondingu

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Dítě je bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník matkypraktikujeme běžně
dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
70,2
 %
Pupečník je přestřižen až po jeho dotepánípraktikujeme běžně
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
29,8
 %
Vyšetření novorozence probíhají na těle matkynepraktikujeme
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
2,1
 %
Dítě je v kontaktu kůže na kůži s matkou po většinu času, který tráví matka v porodní místnostiumožníme na přání rodičů

Počet hodin, po který bylo dítě v kontaktu tzv. ´kůže na kůži´ s matkou v porodní místnosti

průměr
0,6
Dítě může být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, pokud je matka indisponovanáumožníme na přání rodičů
dítě mohlo být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, když jsem byla indisponovaná
17,0
 %
Novorozenci je umožněno samovolné přisátípraktikujeme běžně
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
57,4
 %
Podporujeme zahájení kojení do dvou hodin po porodupraktikujeme běžně
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
51,1
 %

+Porod císařským řezem (dále jen SC)

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Umožňuje porodnice přítomnost doprovázející osoby během porodu císařským řezem?ne, neumožňujeme
ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
0,0
 %
doprovázející osoba přihlížela z prostoru mimo sál
0,0
 %
ne
100,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu SCnepraktikujeme
dítě bylo v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu císařským řezem
0,0
 %
dítě bylo po ošetření v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem)
0,0
 %
zavinutý novorozenec byl po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osoby
0,0
 %
novorozenec byl v péči zdravotnického personálu
100,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) po ošetření novorozenceumožníme na přání rodičů
Zavinutý novorozenec je po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osobypraktikujeme běžně
Novorozenec je v péči zdravotnického personáluumožníme na přání rodičů
Počet hodin po porodu císařským řezem, které matka zpravidla tráví bez dítěte:Dle aktuálního stavu rodičky.
Méně než 2
0,0
 %
2-6
0,0
 %
6-12
0,0
 %
12-24
0,0
 %
Více než 24
100,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Jak probíhá kontakt matky s dítětem a jeho kojení po porodu SCPrvní přiložení novorozence co nejdříve po přeložení rodičky z operačního sálu. První dva dny po operaci dle přání matky.. tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Postupy ve specifických situacích

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
u potermínového fyziologického těhotenství (od 41. týdne)Pravidelné kontroly po termínu porodu, á 2-3 dny, 7-8 den po termínu porodu přistupujeme k aktivnímu vedení.tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Při odtoku plodové vody bez nástupu kontrakcí Příjem rodičky, pravidelný CTG monitoring, po 12 h podání ATB, až 24h můžeme vyčkat na spontání nástup kontrakcí dělohy. tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud je očekáván porod koncem pánevnímDle přání rodičky. tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud si matka přeje odejít po porodu domů do 24 hodin (volba tzv. ambulantního porodu)umožňujemetuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace k postupu ve specifických situacíchtento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Zdravotní znevýhodnění (rodička je imobilní)Osoba blízká přítomná po celou dobu hospitalizace, dle zdravotního stavu rodičky.tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička je nevidomáOsoba blízká po celou dobu hospitalizace.tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička komunikuje pomocí znakového jazykaMáme k dispozici tlumočníka a komunikaci pomocí tabletu.tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Jazyková bariéra (rodička cizinka)Máme k dispozici tlumočníka a komunikaci pomocí tabletu.tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace o přístupu k ženám se zvláštními potřebami:tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Oddělení šestinedělí/novorozenecké

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Obvyklý počet dní hospitalizace po vaginálním porodu3-4 dny
průměr
3,7
Obvyklý počet dní hospitalizace po císařském řezu4-5 dnů
průměr
4,9
Počet pokojů se samostatným WC a sprchoutento údaj porodnice nevyplnila
Počet pokojů umožňujících rooming-in11
Počet jednolůžkových pokojů2
Počet rodinných pokojů, kde může pobývat s matkou a novorozencem i otec0
Počet lůžek na standardním pokoji2

+Kojení

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Jsou na oddělení matkám k dispozici laktační poradkyně?ANO
ano
19,1
 %
ne
80,9
 %
nevyplněno
0,0
 %
Při propuštění z porodnice plně kojeno mateřským mlékem (v %)70.1
plně kojeno
59,6
 %
částečně kojeno
27,7
 %
plně krmeno umělým mlékem
8,5
 %
plně kojeno mateřským mlékem
2,1
 %
nevyplněno
2,1
 %
Při propuštění z porodnice částečně kojeno mateřským mlékem (v %)14
Při propuštění z porodnice plně krmeno umělým mlékem (v %)5
Při pobytu v porodnici dokrmováno (v %)15.5
ano
59,6
 %
ne
38,3
 %
nevyplněno
2,1
 %
Jakou četnost kojení vaše oddělení doporučuje?kojit kdykoli, kdy si dítě nebo matka přeje
kojit kdykoli, kdy si dítě nebo vy přejete
53,2
 %
kojit v intervalech po třech hodinách
27,7
 %
nekojit dříve než za dvě hodiny od předchozího kojení
6,4
 %
nevyplněno
12,8
 %
Vyžadujete, aby byly děti váženy před a po kojení?ANO
ano
87,2
 %
ne
10,6
 %
nevyplněno
2,1
 %
Postup v případě nedostatečnosti kojení:Dokrm - mateřské mléko, Nutrilon,HIPP- vždy stříkačkou po prstu tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Kriteria Baby-Friendly Hospital

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Má písemně zpracovanou strategii na podporu kojení, se kterou systematicky seznamuje veškerý zdravotnický personál?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech potřebných k uplatňování této strategie?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a způsobech kojení?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pomáhá matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu. Zajišťuje kontakt matky a dítěte kůží na kůži bezprostředně po porodu nejméně na hodinu, povzbuzuje matku v rozpoznávání, kdy je dítě připravené na kojení a nabízí jí pomoc, je-li to třeba?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Ukazuje matkám, jak kojit a jak udržovat laktaci i v případě, kdy by měly být od svých dětí odděleny?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Nedává novorozencům jinou výživu než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Umožňujete matkám a dětem, aby zůstaly spolu 24 hodin denně (rooming-in)?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podporuje kojení podle potřeby dítěte?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Kojeným novorozencům nedává žádné dudlíky ani šidítka?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podněcuje vznik podpůrných skupin věnovaných kojení a odkazuje na ně matky při propuštění z nemocnice?ČÁSTEČNĚtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Poplatky

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Poplatky za nadstandardní službyhttp://www.nembv.cz/cenik-poskytovanych-sluzebtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

* Do statistik zahrnujeme vyplněné dotazníky od rodiček za posledních pět let. Výsledky oproti sdělení porodnice mohou být ovlivněny tím, že se péče v porodnici v posledních letech změnila, že vzorek respondentek není prezentativní , nemáme dostatečné množství vyplněných dotazníků nebo že zaměstnanci porodnice nepostupují dle interních protokolů poskytování péče.

Jak se do porodnice dostanete