upozornění

AKTUÁLNĚ: jaká opatření ohledně covidu-19 v porodnicích platí, najdete na https://aperio.cz/aktualne-porody-v-dobe-koronaviru/

KONTAKTY

NázevNemocnice Nové Město na Moravě
AdresaNové Město na Moravě, Žďárská 614
KontaktVařáková Jitka, porodní asistentka
Telefontento údaj porodnice nevyplnila
E-mailJitka.Varakova@nnm.cz
WebPřejít na web
Facebooktento údaj porodnice nevyplnila

Statistiky

913porodů ročně
29,7 %císařských řezů
78,0 %episiotomie
25,2 %indukovaných porodů
0,8 %epidurální analgezie
Neznámo %dokrmováno během pobytu
Neznámo %plně kojeno při odchodu

STRUČNÝ PŘEHLED

nePerinatologické centrum
neIntermediární centrum
neVyžaduje registrace
Nemáme potřebné podkladySpolupráce s komunitními PA
Nemáme potřebné podkladyDoprovod více než 1 osoby
Nemáme potřebné podkladyVolba polohy při porodu
Nemáme potřebné podkladyPodpora bondingu

Jak to v porodnici vypadá

Detailní informace

+Spokojenost rodiček

dotazúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
(spokojenost hodnocena na škále 1-10)

S kurzem

průměr
4,3

S informační schůzkou

průměr
3,9

Se cvičením

průměr
3,4

S kvalitou péče a odborností personálu na porodnickém odd.

průměr
7,1

S přístupem zdravotníků na porodnickém odd.

průměr
7,2

Se zázemím oddělení šestinedělí

průměr
6,5

S kvalitou péče a odborností personálu na odd. šestinedělí

průměr
6,6

S přístupem zdravotníků na odd. šestinedělí

průměr
6,8

+Statistické údaje

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Statistiky za kalendářní rok20182017-2022
Celkem porodů91330
Celkem narozených dětí921tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Porody císařským řezem29,7 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
3,3
 %
císařský řez plánovaný
3,3
 %
Plánované porody císařským řezem17,2 %
císařský řez plánovaný
3,3
 %
Porody kleštěmi/vakuum extraktorem3,9 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
20,0
 %
Provedené episiotomie (nástřihy hráze)78,0 %
provedena episiotomie (nástřih hráze)
66,7
 %
Porody uměle vyvolávané25,2 %
uměle vyvolávaný porod
13,3
 %
Porody s epidurální analgezií0,8 %
ano
3,3
 %
ne
80,0
 %
nevyplněno
16,7
 %
Porody vedené porodní asistentkou72,3 %
ano
0,0
 %
ne
76,7
 %
nevyplněno
23,3
 %
Tzv. ambulantní porody (odchod domů do 24 hod po porodu)1
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
2,0
Vaginální porody koncem pánevním10
vaginální porod koncem pánevním
1,0
Vaginální porody po předchozím císařském řezutento údaj porodnice nevyplnila
vaginální porod po předchozím císařském řezu
2,0
Vaginální vyšetření – po kolika hodináchdle potřeby
průměr
2,7
Monitorování plodu (CTG) – po kolika hodináchkaždé 2-3 hodiny, cca 20 min.
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
20,0
 %

+Před porodem

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Forma předporodní přípravypředporodní kurzy i jednorázové informační schůzky před porodem
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu i jednorázové informační schůzky před porodem
10,0
 %
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu
13,3
 %
ano, zúčastnila jsem se jednorázové informační schůzky před porodem
20,0
 %
ne
56,7
 %
nevyplněno
0,0
 %
Délka předporodního kurzu (v hodinách)tento údaj porodnice nevyplnilatento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Součástí informační schůzky jeProhlídka porodních a poporodních místností, seznámení s průběhem porodu, praktická doporučení - co vzít s sebou do porodnice apod., tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je vyžadována registrace k porodu?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Nabízí porodnice ženám sepsání dokumentace k porodu předem?NE

Měla rodička možnost sepsat zdravotnickou dokumentaci před očekávaným termínem porodu?

ano
26,7
 %
ne
50,0
 %
nevÍm/nepamatuji se
23,3
 %
nevyplněno
0,0
 %
Nabízí porodnice těhotným ženám konzultace k porodnímu plánu/přání?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je součástí dokumentace k porodu podpis informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb při porodu?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Mohou ho ženy individuálně upravovat?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Porod

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Kdo zpravidla vede fyziologický porodtento údaj porodnice nevyplnila
příjem provedl/a lékař/ka, porod vedla porodní asistentka, závěr porodu vedl/a lékař/ka
43,3
 %
příjem provedl/a lékař/ka, celý porod i jeho závěr vedla porodní asistentka
33,3
 %
celý porod vedl/a lékař/ka, porodní asistentka pouze asistovala
3,3
 %
nevyplněno
20,0
 %
Spolupráce s komunitními porodními asistentkami, které mohou v porodnici vést porod samostatně?tento údaj porodnice nevyplnila

Podíl žen, jejichž porod vedla komunitní porodní asistentka

ano
0,0
 %
ne
76,7
 %
nevyplněno
23,3
 %
Uspořádání většiny porodních místností:tento údaj porodnice nevyplnila
samostatná porodní místnost se sociálním zařízením
23,3
 %
samostatná místnost bez sociálního zařízení
10,0
 %
samostatný porodní box oddělený od okolního prostoru např. přepážkou
50,0
 %
porodní místnost s více porodními lůžky
0,0
 %
nevyplněno
16,7
 %
Doprovod tráví s rodičkou celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu.tento údaj porodnice nevyplnila

Podíl žen, s nimiž jejich doprovod trávil celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu:

ano
66,7
 %
ne
13,3
 %
nevyplněno
20,0
 %
Ženu může doprovázet více než jedna osoba při porodu.tento údaj porodnice nevyplnila

Podíl žen, které při porodu doprovázela více než jedna osoba:

ano
0,0
 %
ne
83,3
 %
nevyplněno
16,7
 %
Rodička má přístup k jídlu a pití podle přání.tento údaj porodnice nevyplnila

Podíl žen, které měly přístup k jídlu a pití dle jejich přání

ano
46,7
 %
ne
36,7
 %
nevyplněno
16,7
 %
Farmakologické prostředky, které jsou nabízeny k tlumení bolesti:tento údaj porodnice nevyplnila

Podíl žen, kterým byly aplikovány farmakologické prostředky na tlumení bolesti

ano
23,3
 %
ne
60,0
 %
nevyplněno
16,7
 %
Přístup k epidurální analgezii během fyziologického porodu:tento údaj porodnice nevyplnila

Podíl žen, kterým byla aplikována epidurální analgezie

ano
3,3
 %
ne
80,0
 %
nevyplněno
16,7
 %
Masážetento údaj porodnice nevyplnila
masáže
13,3
 %
Sprchatento údaj porodnice nevyplnila
sprcha
76,7
 %
Vanatento údaj porodnice nevyplnila
vana
0,0
 %
Gymballtento údaj porodnice nevyplnila
gymball
46,7
 %
Žíněnkatento údaj porodnice nevyplnila
žíněnka
3,3
 %
Závěsné lano/látkatento údaj porodnice nevyplnila
závěsné lano/látka
0,0
 %
Hudbatento údaj porodnice nevyplnila
hudba
3,3
 %
Aromaterapietento údaj porodnice nevyplnila
aromaterapie
3,3
 %
Jinétento údaj porodnice nevyplnila

+Polohy

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
V leže na porodnickém lůžku/křesletento údaj porodnice nevyplnila
vleže na porodnickém lůžku/křesle
56,7
 %
Na boku na porodnickém lůžku/křesletento údaj porodnice nevyplnila
na boku na porodnickém lůžku/křesle
13,3
 %
V polosedě na porodnickém lůžku/křesletento údaj porodnice nevyplnila
vpolosedě na porodnickém lůžku/křesle
30,0
 %
V kleku na porodnickém lůžku/křesletento údaj porodnice nevyplnila
vkleku na porodnickém lůžku/křesle
0,0
 %
V sedě na porodní stoličcetento údaj porodnice nevyplnila
vsedě na porodní stoličce
3,3
 %
V polosedě na porodním vakutento údaj porodnice nevyplnila
vpolosedě na porodním vaku
0,0
 %
Na všech čtyřech na žíněncetento údaj porodnice nevyplnila
na všech čtyřech na žíněnce
3,3
 %
Ve stoje s oporou nebo v závěsutento údaj porodnice nevyplnila
ve stoje s oporou nebo v závěsu
16,7
 %
Ve vaně do vodytento údaj porodnice nevyplnila
ve vaně do vody
0,0
 %

+Praktiky

téměř vždy: víc než 85%, často: 50-85%, občas: 15-50%, zřídkakdy: méně než 15%
dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Klystýrtento údaj porodnice nevyplnila
klystýr
56,7
 %
Holenítento údaj porodnice nevyplnila
holení
20,0
 %
Odloučení blan od dolního děložního segmentu (Hamiltonův hmat)tento údaj porodnice nevyplnila
odloučení blan od dolního děložního segmentu (hamiltonův hmat)
6,7
 %
Dirupce vaku blantento údaj porodnice nevyplnila
dirupce vaku blan
20,0
 %
Podání oxytocinu v průběhu otevírací fázetento údaj porodnice nevyplnila
ano
26,7
 %
ne
43,3
 %
nevÍm/nepamatuji se
10,0
 %
nevyplněno
20,0
 %
Podání oxytocinu v průběhu vypuzovací fázetento údaj porodnice nevyplnila
ano
26,7
 %
ne
33,3
 %
nevÍm/nepamatuji se
16,7
 %
nevyplněno
23,3
 %
Podání oxytocinu/methylergometrinu ve 3. doby porodnítento údaj porodnice nevyplnila
ano
20,0
 %
ne
43,3
 %
nevÍm/nepamatuji se
10,0
 %
nevyplněno
26,7
 %
Nepřetržité monitorování plodu (CTG)tento údaj porodnice nevyplnila
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
20,0
 %
Tekutiny podávané infuzítento údaj porodnice nevyplnila
tekutiny podávané infuzí
10,0
 %
Tlačení řízené zdravotníkemtento údaj porodnice nevyplnila
tlačení řízené zdravotníkem
40,0
 %
Odsávání novorozencetento údaj porodnice nevyplnila
odsávání novorozence
6,7
 %
Přístup zdravotnického personálu k situaci, ve které uvažuje o zásahu, jemuž se rodička výslovně přála vyhnout. Nejde o situaci bezprostředně ohrožující život nebo zdraví matky a/nebo dítěte.zdravotnický personál se snaží rodičce své doporučení co nejlépe vysvětlit, ujišťuje se, že rodička rozumí situaci, a pokud ona s doporučeným postupem nesouhlasí, zásah není proveden
zásah byl proveden bez mého výslovného souhlasu
16,7
 %
zásah byl proveden s mým souhlasem
36,7
 %
zdravotníci se mě snažili pro zásah přesvědčit, ale nakonec jsme se dohodli a zásah neproběhl
6,7
 %
taková situace při mém porodu nenastala, nebylo nutné se od mých přání odchýlit
20,0
 %
nevyplněno
20,0
 %
Vysvětlili vám zdravotníci před každým vyšetřením, jaký je jeho přínos/účel, rizika a jaké jsou alternativy? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
40,0
 %
ano, ale jen zčásti (jen u některých vyšetření/zásahů, nebo vysvětlení nebylo úplné)
26,7
 %
ne
16,7
 %
nevyplněno
16,7
 %
Měla jste možnost vyjádřit s každým vyšetřením či zásahem svůj informovaný souhlas? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
33,3
 %
ano, ale jen u některých
26,7
 %
ne
16,7
 %
nevyplněno
23,3
 %

-Podpora bondingu

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Dítě je bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník matkytento údaj porodnice nevyplnila
dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
56,7
 %
Pupečník je přestřižen až po jeho dotepánítento údaj porodnice nevyplnila
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
23,3
 %
Vyšetření novorozence probíhají na těle matkytento údaj porodnice nevyplnila
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
6,7
 %
Dítě je v kontaktu kůže na kůži s matkou po většinu času, který tráví matka v porodní místnostitento údaj porodnice nevyplnila

Počet hodin, po který bylo dítě v kontaktu tzv. ´kůže na kůži´ s matkou v porodní místnosti

průměr
0,3
Dítě může být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, pokud je matka indisponovanátento údaj porodnice nevyplnila
dítě mohlo být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, když jsem byla indisponovaná
23,3
 %
Novorozenci je umožněno samovolné přisátítento údaj porodnice nevyplnila
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
43,3
 %
Podporujeme zahájení kojení do dvou hodin po porodutento údaj porodnice nevyplnila
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
73,3
 %

+Porod císařským řezem (dále jen SC)

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Umožňuje porodnice přítomnost doprovázející osoby během porodu císařským řezem?tento údaj porodnice nevyplnila
ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
0,0
 %
doprovázející osoba přihlížela z prostoru mimo sál
50,0
 %
ne
50,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu SCtento údaj porodnice nevyplnila
dítě bylo v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu císařským řezem
0,0
 %
dítě bylo po ošetření v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem)
50,0
 %
zavinutý novorozenec byl po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osoby
50,0
 %
novorozenec byl v péči zdravotnického personálu
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) po ošetření novorozencetento údaj porodnice nevyplnila
Zavinutý novorozenec je po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osobytento údaj porodnice nevyplnila
Novorozenec je v péči zdravotnického personálutento údaj porodnice nevyplnila
Počet hodin po porodu císařským řezem, které matka zpravidla tráví bez dítěte:tento údaj porodnice nevyplnila
Méně než 2
0,0
 %
2-6
50,0
 %
6-12
0,0
 %
12-24
50,0
 %
Více než 24
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Jak probíhá kontakt matky s dítětem a jeho kojení po porodu SCtento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Postupy ve specifických situacích

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
u potermínového fyziologického těhotenství (od 41. týdne)tento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Při odtoku plodové vody bez nástupu kontrakcí tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud je očekáván porod koncem pánevnímtento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud si matka přeje odejít po porodu domů do 24 hodin (volba tzv. ambulantního porodu)tento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace k postupu ve specifických situacíchtento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Zdravotní znevýhodnění (rodička je imobilní)tento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička je nevidomátento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička komunikuje pomocí znakového jazykatento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Jazyková bariéra (rodička cizinka)tento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace o přístupu k ženám se zvláštními potřebami:tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Oddělení šestinedělí/novorozenecké

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Obvyklý počet dní hospitalizace po vaginálním porodu3-4 dny
průměr
3,7
Obvyklý počet dní hospitalizace po císařském řezu5 dní
průměr
4,9
Počet pokojů se samostatným WC a sprchoutento údaj porodnice nevyplnila
Počet pokojů umožňujících rooming-intento údaj porodnice nevyplnila
Počet jednolůžkových pokojůtento údaj porodnice nevyplnila
Počet rodinných pokojů, kde může pobývat s matkou a novorozencem i otectento údaj porodnice nevyplnila
Počet lůžek na standardním pokojitento údaj porodnice nevyplnila

+Kojení

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Jsou na oddělení matkám k dispozici laktační poradkyně?ANO
ano
20,0
 %
ne
76,7
 %
nevyplněno
3,3
 %
Při propuštění z porodnice plně kojeno mateřským mlékem (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
plně kojeno
80,0
 %
částečně kojeno
13,3
 %
plně krmeno umělým mlékem
0,0
 %
plně kojeno mateřským mlékem
3,3
 %
nevyplněno
3,3
 %
Při propuštění z porodnice částečně kojeno mateřským mlékem (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
Při propuštění z porodnice plně krmeno umělým mlékem (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
Při pobytu v porodnici dokrmováno (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
ano
40,0
 %
ne
56,7
 %
nevyplněno
3,3
 %
Jakou četnost kojení vaše oddělení doporučuje?tento údaj porodnice nevyplnila
kojit kdykoli, kdy si dítě nebo vy přejete
36,7
 %
kojit v intervalech po třech hodinách
40,0
 %
nekojit dříve než za dvě hodiny od předchozího kojení
16,7
 %
nevyplněno
6,7
 %
Vyžadujete, aby byly děti váženy před a po kojení?tento údaj porodnice nevyplnila
ano
86,7
 %
ne
10,0
 %
nevyplněno
3,3
 %
Postup v případě nedostatečnosti kojení:tento údaj porodnice nevyplnila tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Kriteria Baby-Friendly Hospital

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Má písemně zpracovanou strategii na podporu kojení, se kterou systematicky seznamuje veškerý zdravotnický personál?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech potřebných k uplatňování této strategie?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a způsobech kojení?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pomáhá matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu. Zajišťuje kontakt matky a dítěte kůží na kůži bezprostředně po porodu nejméně na hodinu, povzbuzuje matku v rozpoznávání, kdy je dítě připravené na kojení a nabízí jí pomoc, je-li to třeba?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Ukazuje matkám, jak kojit a jak udržovat laktaci i v případě, kdy by měly být od svých dětí odděleny?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Nedává novorozencům jinou výživu než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Umožňujete matkám a dětem, aby zůstaly spolu 24 hodin denně (rooming-in)?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podporuje kojení podle potřeby dítěte?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Kojeným novorozencům nedává žádné dudlíky ani šidítka?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podněcuje vznik podpůrných skupin věnovaných kojení a odkazuje na ně matky při propuštění z nemocnice?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Poplatky

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Poplatky za nadstandardní službytento údaj porodnice nevyplnilatento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

* Do statistik zahrnujeme vyplněné dotazníky od rodiček za posledních pět let. Výsledky oproti sdělení porodnice mohou být ovlivněny tím, že se péče v porodnici v posledních letech změnila, že vzorek respondentek není prezentativní , nemáme dostatečné množství vyplněných dotazníků nebo že zaměstnanci porodnice nepostupují dle interních protokolů poskytování péče.

Jak se do porodnice dostanete