KONTAKTY

NázevVítkovická nemocnice a.s., Gynekologicko-porodnické oddělení
AdresaZalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava - Vítkovice
KontaktPetra Chromková, staniční sestra
Telefon595633509
E-mailtento údaj porodnice nevyplnila
WebPřejít na web
FacebookPřejít na web

Statistiky

1508porodů ročně
22,5 %císařských řezů
31,2 %episiotomie
17,2 %indukovaných porodů
5,0 %epidurální analgezie
Neznámo %dokrmováno během pobytu
Neznámo %plně kojeno při odchodu

STRUČNÝ PŘEHLED

nePerinatologické centrum
neIntermediární centrum
neVyžaduje registrace
neSpolupráce s komunitními PA
anoDoprovod více než 1 osoby
anoVolba polohy při porodu
anoPodpora bondingu

Jak to v porodnici vypadáDetailní informace

+Statistické údaje

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Statistiky za kalendářní rok20172015-2020
Celkem porodů150833
Celkem narozených dětí1511tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Porody císařským řezem22,5 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
12,1
 %
císařský řez plánovaný
9,1
 %
Plánované porody císařským řezem13,3 %
císařský řez plánovaný
9,1
 %
Porody kleštěmi/vakuum extraktorem3,4 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
3,0
 %
Provedené episiotomie (nástřihy hráze)40,2 %
provedena episiotomie (nástřih hráze)
33,3
 %
Porody uměle vyvolávané17,2 %
uměle vyvolávaný porod
15,2
 %
Porody s epidurální analgezií5,0 %
ano
6,1
 %
ne
75,8
 %
nevyplněno
18,2
 %
Porody vedené porodní asistentkou74,0 %
ano
3,0
 %
ne
81,8
 %
nevyplněno
15,2
 %
Tzv. ambulantní porody (odchod domů do 24 hod po porodu)0
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
0,0
Vaginální porody koncem pánevním3
vaginální porod koncem pánevním
1,0
Vaginální porody po předchozím císařském řezu17
vaginální porod po předchozím císařském řezu
0,0
Vaginální vyšetření – po kolika hodináchkaždé 3 hodiny
průměr
3,2
Monitorování plodu (CTG) – po kolika hodináchkaždé 3 hodiny, individuálně- příprava k porodu, odtok plodové vody, epidurál, infuze s oxyt
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
36,4
 %

+Před porodem

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Forma předporodní přípravypředporodní kurzy i jednorázové informační schůzky před porodem
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu i jednorázové informační schůzky před porodem
21,2
 %
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu
12,1
 %
ano, zúčastnila jsem se jednorázové informační schůzky před porodem
24,2
 %
ne
42,4
 %
nevyplněno
0,0
 %
Délka předporodního kurzu (v hodinách)7 lekcí po dvou hodináchtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Součástí kurzu je:seznámení s průběhem porodu, role doprovázející osoby, informace o možných porodních polohách, informace o prospěšnosti a technice kojení, nácvik úlevových poloh, relaxace, seznámení s možnostmi tlumení bolesti , praktická doporučení - co vzít s sebou do porodnice apod.,

Spokojenost s kurzem (10 je nejvíce)

průměr
6,3
Délka trvání informační schůzky (v hodinách)3 hodiny

Spokojenost s informační schůzkou (10 je nejvíce)

průměr
7,3
Součástí informační schůzky jeProhlídka porodních a poporodních místností, seznámení s průběhem porodu, praktická doporučení - co vzít s sebou do porodnice apod., tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Nabídka cvičení pro těhotné ženyANO

Účast na cvičení

ano
0,0
 %
ne
93,9
 %
nevyplněno
6,1
 %

Spokojenost se cvičením (10 je nejvíce)

průměr
5,0
Je vyžadována registrace k porodu?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Nabízí porodnice ženám sepsání dokumentace k porodu předem?ANO

Měla rodička možnost sepsat zdravotnickou dokumentaci před očekávaným termínem porodu?

ano
18,2
 %
ne
48,5
 %
nevÍm/nepamatuji se
30,3
 %
nevyplněno
3,0
 %
Nabízí porodnice těhotným ženám konzultace k porodnímu plánu/přání?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je součástí dokumentace k porodu podpis informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb při porodu?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Porod

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Kdo zpravidla vede fyziologický porodženu přijímá lékař/ka, celý porod i jeho závěr vede porodní asistentka
příjem provedl/a lékař/ka, porod vedla porodní asistentka, závěr porodu vedl/a lékař/ka
36,4
 %
příjem provedl/a lékař/ka, celý porod i jeho závěr vedla porodní asistentka
45,5
 %
celý porod vedl/a lékař/ka, porodní asistentka pouze asistovala
0,0
 %
nevyplněno
18,2
 %
Spolupráce s komunitními porodními asistentkami, které mohou v porodnici vést porod samostatně?NE

Podíl žen, jejichž porod vedla komunitní porodní asistentka

ano
3,0
 %
ne
81,8
 %
nevyplněno
15,2
 %
Uspořádání většiny porodních místností:Většina rodiček má k dispozici samostatnou porodní místnost se sociálním zařízením.
samostatná porodní místnost se sociálním zařízením
81,8
 %
samostatná místnost bez sociálního zařízení
0,0
 %
samostatný porodní box oddělený od okolního prostoru např. přepážkou
3,0
 %
porodní místnost s více porodními lůžky
0,0
 %
nevyplněno
15,2
 %
Doprovod tráví s rodičkou celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, s nimiž jejich doprovod trávil celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu:

ano
69,7
 %
ne
15,2
 %
nevyplněno
15,2
 %
Ženu může doprovázet více než jedna osoba při porodu.umožňujeme na přání rodičky

Podíl žen, které při porodu doprovázela více než jedna osoba:

ano
9,1
 %
ne
75,8
 %
nevyplněno
15,2
 %
Rodička má přístup k jídlu a pití podle přání.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, které měly přístup k jídlu a pití dle jejich přání

ano
69,7
 %
ne
15,2
 %
nevyplněno
15,2
 %
Farmakologické prostředky, které jsou nabízeny k tlumení bolesti:buscopan, tramal, nalbuphin,

Podíl žen, kterým byly aplikovány farmakologické prostředky na tlumení bolesti

ano
24,2
 %
ne
60,6
 %
nevyplněno
15,2
 %
Přístup k epidurální analgezii během fyziologického porodu:doporučujeme ji v situacích, kdy rodička začne hůře zvládat porodní bolesti

Podíl žen, kterým byla aplikována epidurální analgezie

ano
6,1
 %
ne
75,8
 %
nevyplněno
18,2
 %
Masážeumožňujeme na přání rodičky
masáže
21,2
 %
Sprchazpravidla nabízíme všem
sprcha
69,7
 %
Vanazpravidla nenabízíme
vana
0,0
 %
Gymballzpravidla nabízíme všem
gymball
36,4
 %
Žíněnkaumožňujeme na přání rodičky
žíněnka
3,0
 %
Závěsné lano/látkaumožňujeme na přání rodičky
závěsné lano/látka
9,1
 %
Hudbazpravidla nabízíme všem
hudba
9,1
 %
Aromaterapieumožňujeme na přání rodičky
aromaterapie
15,2
 %
Jinéentonox

+Polohy

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
V leže na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
vleže na porodnickém lůžku/křesle
39,4
 %
Na boku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
na boku na porodnickém lůžku/křesle
45,5
 %
V polosedě na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vpolosedě na porodnickém lůžku/křesle
36,4
 %
V kleku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána občas
vkleku na porodnickém lůžku/křesle
6,1
 %
V sedě na porodní stoličcepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
vsedě na porodní stoličce
0,0
 %
V polosedě na porodním vakupoloha není možná
vpolosedě na porodním vaku
0,0
 %
Na všech čtyřech na žíněncepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
na všech čtyřech na žíněnce
0,0
 %
Ve stoje s oporou nebo v závěsupoloha je možná, ale zpravidla využívána není
ve stoje s oporou nebo v závěsu
3,0
 %
Ve vaně do vodypoloha není možná
ve vaně do vody
0,0
 %

+Praktiky

téměř vždy: víc než 85%, často: 50-85%, občas: 15-50%, zřídkakdy: méně než 15%
dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Klystýrtéměř vždy
klystýr
63,6
 %
Holenízřídkakdy
holení
9,1
 %
Odloučení blan od dolního děložního segmentu (Hamiltonův hmat)občas
odloučení blan od dolního děložního segmentu (hamiltonův hmat)
12,1
 %
Dirupce vaku blančasto
dirupce vaku blan
21,2
 %
Podání oxytocinu v průběhu otevírací fázečasto
ano
30,3
 %
ne
42,4
 %
nevÍm/nepamatuji se
12,1
 %
nevyplněno
15,2
 %
Podání oxytocinu v průběhu vypuzovací fázečasto
ano
12,1
 %
ne
48,5
 %
nevÍm/nepamatuji se
15,2
 %
nevyplněno
24,2
 %
Podání oxytocinu/methylergometrinu ve 3. doby porodnítéměř vždy
ano
21,2
 %
ne
42,4
 %
nevÍm/nepamatuji se
15,2
 %
nevyplněno
21,2
 %
Nepřetržité monitorování plodu (CTG)zřídkakdy
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
36,4
 %
Tekutiny podávané infuzízřídkakdy
tekutiny podávané infuzí
9,1
 %
Tlačení řízené zdravotníkemtéměř vždy
tlačení řízené zdravotníkem
30,3
 %
Odsávání novorozencezřídkakdy
odsávání novorozence
3,0
 %
Přístup zdravotnického personálu k situaci, ve které uvažuje o zásahu, jemuž se rodička výslovně přála vyhnout. Nejde o situaci bezprostředně ohrožující život nebo zdraví matky a/nebo dítěte.zdravotnický personál se snaží rodičce své doporučení co nejlépe vysvětlit, ujišťuje se, že rodička rozumí situaci, a pokud ona s doporučeným postupem nesouhlasí, zásah není proveden
zásah byl proveden bez mého výslovného souhlasu
12,1
 %
zásah byl proveden s mým souhlasem
21,2
 %
zdravotníci se mě snažili pro zásah přesvědčit, ale nakonec jsme se dohodli a zásah neproběhl
3,0
 %
taková situace při mém porodu nenastala, nebylo nutné se od mých přání odchýlit
45,5
 %
nevyplněno
18,2
 %
Vysvětlili vám zdravotníci před každým vyšetřením, jaký je jeho přínos/účel, rizika a jaké jsou alternativy? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
33,3
 %
ano, ale jen zčásti (jen u některých vyšetření/zásahů, nebo vysvětlení nebylo úplné)
30,3
 %
ne
21,2
 %
nevyplněno
15,2
 %
Měla jste možnost vyjádřit s každým vyšetřením či zásahem svůj informovaný souhlas? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
42,4
 %
ano, ale jen u některých
27,3
 %
ne
15,2
 %
nevyplněno
15,2
 %

-Podpora bondingu

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Dítě je bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník matkypraktikujeme běžně
dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
63,6
 %
Pupečník je přestřižen až po jeho dotepánípraktikujeme běžně
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
45,5
 %
Vyšetření novorozence probíhají na těle matkypraktikujeme běžně
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
21,2
 %
Dítě je v kontaktu kůže na kůži s matkou po většinu času, který tráví matka v porodní místnostiumožníme na přání rodičů

Počet hodin, po který bylo dítě v kontaktu tzv. ´kůže na kůži´ s matkou v porodní místnosti

průměr
0,9
Dítě může být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, pokud je matka indisponovanáumožníme na přání rodičů
dítě mohlo být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, když jsem byla indisponovaná
21,2
 %
Novorozenci je umožněno samovolné přisátíumožníme na přání rodičů
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
45,5
 %
Podporujeme zahájení kojení do dvou hodin po porodupraktikujeme běžně
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
48,5
 %

+Porod císařským řezem (dále jen SC)

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Umožňuje porodnice přítomnost doprovázející osoby během porodu císařským řezem?ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
100,0
 %
doprovázející osoba přihlížela z prostoru mimo sál
0,0
 %
ne
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu SCumožníme na přání rodičů
dítě bylo v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu císařským řezem
42,9
 %
dítě bylo po ošetření v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem)
0,0
 %
zavinutý novorozenec byl po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osoby
14,3
 %
novorozenec byl v péči zdravotnického personálu
42,9
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) po ošetření novorozenceumožníme na přání rodičů
Zavinutý novorozenec je po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osobynepraktikujeme
Novorozenec je v péči zdravotnického personáluumožníme na přání rodičů
Počet hodin po porodu císařským řezem, které matka zpravidla tráví bez dítěte:fyziologický novorozenec je přinesen ihned po příjezdu rodičky z operačního sálu
Méně než 2
42,9
 %
2-6
28,6
 %
6-12
0,0
 %
12-24
28,6
 %
Více než 24
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Jak probíhá kontakt matky s dítětem a jeho kojení po porodu SCpřiložení k prsu je obdobné jako po spontánním porodututo otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Postupy ve specifických situacích

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
u potermínového fyziologického těhotenství (od 41. týdne)kontrola v poradně 2x týdně, eventuálně naplánování indukce tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Při odtoku plodové vody bez nástupu kontrakcí24 hodin po odtoku plodové vody indukujeme porod, pokud je GBS negativní, při GBS pozitivitě indukujeme ihned tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud je očekáván porod koncem pánevnímprvorodičky - plánované SC vícerodičky - při splnění podmínek dle doporučených postupů ČGPS plánované SC nebo spontánní porodtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud si matka přeje odejít po porodu domů do 24 hodin (volba tzv. ambulantního porodu)neumožňujemetuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace k postupu ve specifických situacíchtento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Zdravotní znevýhodnění (rodička je imobilní)individuální přístuptuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička je nevidomáindividuální přístup, možnost nepřetržité přítomnosti doprovodututo otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička komunikuje pomocí znakového jazykapiktogramy, individuální přístuptuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Jazyková bariéra (rodička cizinka)piktogramy, informované souhlasy v anglickém jazyce, zajištění tlumočníkatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace o přístupu k ženám se zvláštními potřebami:tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Oddělení šestinedělí/novorozenecké

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Obvyklý počet dní hospitalizace po vaginálním porodu4
průměr
3,8
Obvyklý počet dní hospitalizace po císařském řezu4
průměr
10,0
Počet pokojů celkem14

Spokojenost se zázemím oddělení šestinedělí (10 je nejvíce)

průměr
7,5
Počet pokojů se samostatným WC a sprchou3 pokoje- samostatné wc a sprcha pro jednu rodičku 11 pokojů wc a sprcha společné pro 2 dvojlůžkové pokoje
Počet pokojů umožňujících rooming-in13
Počet jednolůžkových pokojů5
Počet rodinných pokojů, kde může pobývat s matkou a novorozencem i otec5
Počet lůžek na standardním pokoji2

+Kojení

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Jsou na oddělení matkám k dispozici laktační poradkyně?ANO
ano
27,3
 %
ne
66,7
 %
nevyplněno
6,1
 %
Při propuštění z porodnice plně kojeno mateřským mlékem92 %
plně kojeno
72,7
 %
částečně kojeno
15,2
 %
plně krmeno umělým mlékem
3,0
 %
nevyplněno
3,0
 %
Při propuštění z porodnice částečně kojeno mateřským mlékem4 %
Při propuštění z porodnice plně krmeno umělým mlékem2 %
Při pobytu v porodnici dokrmováno (v %)cca 6 %
ano
57,6
 %
ne
39,4
 %
nevyplněno
3,0
 %
Jakou četnost kojení vaše oddělení doporučuje?kojit kdykoli, kdy si dítě nebo matka přeje
kojit kdykoli, kdy si dítě nebo vy přejete
45,5
 %
kojit v intervalech po třech hodinách
36,4
 %
nekojit dříve než za dvě hodiny od předchozího kojení
9,1
 %
nevyplněno
9,1
 %
Vyžadujete, aby byly děti váženy před a po kojení?NE
ano
45,5
 %
ne
51,5
 %
nevyplněno
3,0
 %
Postup v případě nedostatečnosti kojení:dokrmujeme alternativně, HA mlékem, u nezralých novorozenců nebo hypotrofických speciální mléka pro ně určená, maminky edukujeme o stimulaci prsou tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Kriteria Baby-Friendly Hospital

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Má písemně zpracovanou strategii na podporu kojení, se kterou systematicky seznamuje veškerý zdravotnický personál?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech potřebných k uplatňování této strategie?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a způsobech kojení?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pomáhá matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu. Zajišťuje kontakt matky a dítěte kůží na kůži bezprostředně po porodu nejméně na hodinu, povzbuzuje matku v rozpoznávání, kdy je dítě připravené na kojení a nabízí jí pomoc, je-li to třeba?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Ukazuje matkám, jak kojit a jak udržovat laktaci i v případě, kdy by měly být od svých dětí odděleny?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Nedává novorozencům jinou výživu než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Umožňujete matkám a dětem, aby zůstaly spolu 24 hodin denně (rooming-in)?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podporuje kojení podle potřeby dítěte?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Kojeným novorozencům nedává žádné dudlíky ani šidítka?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podněcuje vznik podpůrných skupin věnovaných kojení a odkazuje na ně matky při propuštění z nemocnice?NEtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Poplatky

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Poplatky za nadstandardní službywww.nemvitkovice.cztento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

* Do statistik zahrnujeme vyplněné dotazníky od rodiček za posledních pět let. Výsledky oproti sdělení porodnice mohou být ovlivněny tím, že se péče v porodnici v posledních letech změnila, že vzorek respondentek není prezentativní , nemáme dostatečné množství vyplněných dotazníků nebo že zaměstnanci porodnice nepostupují dle interních protokolů poskytování péče.

Jak se do porodnice dostanete