upozornění

AKTUÁLNĚ: jaká opatření ohledně covidu-19 v porodnicích platí, najdete na https://aperio.cz/aktualne-porody-v-dobe-koronaviru/

KONTAKTY

NázevVítkovická nemocnice a.s., Gynekologicko-porodnické oddělení
AdresaZalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava - Vítkovice
KontaktPetra Chromková, staniční sestra
Telefon595633509
E-mailtento údaj porodnice nevyplnila
WebPřejít na web
FacebookPřejít na web

Statistiky

1607porodů ročně
20,3 %císařských řezů
28,7 %episiotomie
9,0 %indukovaných porodů
7,5 %epidurální analgezie
25 %dokrmováno během pobytu
91 %plně kojeno při odchodu

STRUČNÝ PŘEHLED

nePerinatologické centrum
neIntermediární centrum
neVyžaduje registrace
neSpolupráce s komunitními PA
anoDoprovod více než 1 osoby
anoVolba polohy při porodu
anoPodpora bondingu

Jak to v porodnici vypadáDetailní informace

+Spokojenost rodiček

dotazúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
(spokojenost hodnocena na škále 1-10)

S kurzem

průměr
4,6

S informační schůzkou

průměr
5,6

Se cvičením

průměr
3,4

S kvalitou péče a odborností personálu na porodnickém odd.

průměr
8,0

S přístupem zdravotníků na porodnickém odd.

průměr
8,3

Se zázemím oddělení šestinedělí

průměr
8,0

S kvalitou péče a odborností personálu na odd. šestinedělí

průměr
7,3

S přístupem zdravotníků na odd. šestinedělí

průměr
7,5

+Statistické údaje

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Statistiky za kalendářní rok20192017-2022
Celkem porodů160767
Celkem narozených dětí1603tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Porody císařským řezem20,3 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
1,5
 %
císařský řez plánovaný
3,0
 %
Plánované porody císařským řezem11,1 %
císařský řez plánovaný
3,0
 %
Porody kleštěmi/vakuum extraktorem1,4 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
6,0
 %
Provedené episiotomie (nástřihy hráze)28,7 %
provedena episiotomie (nástřih hráze)
38,8
 %
Porody uměle vyvolávané9,0 %
uměle vyvolávaný porod
22,4
 %
Porody s epidurální analgezií7,5 %
ano
3,0
 %
ne
77,6
 %
nevyplněno
19,4
 %
Porody vedené porodní asistentkou78,7 %
ano
0,0
 %
ne
80,6
 %
nevyplněno
19,4
 %
Tzv. ambulantní porody (odchod domů do 24 hod po porodu)5
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
0,0
Vaginální porody koncem pánevním1
vaginální porod koncem pánevním
1,0
Vaginální porody po předchozím císařském řezu57
vaginální porod po předchozím císařském řezu
0,0
Vaginální vyšetření – po kolika hodináchkaždé 3 hodiny
průměr
2,8
Monitorování plodu (CTG) – po kolika hodináchkaždé 3 hodiny, individuálně- příprava k porodu, odtok plodové vody, epidurál, infuze s oxyt
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
28,4
 %

+Před porodem

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Forma předporodní přípravypředporodní kurzy i jednorázové informační schůzky před porodem
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu i jednorázové informační schůzky před porodem
14,9
 %
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu
14,9
 %
ano, zúčastnila jsem se jednorázové informační schůzky před porodem
23,9
 %
ne
46,3
 %
nevyplněno
0,0
 %
Délka předporodního kurzu (v hodinách)7 lekcí po dvou hodináchtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Součástí informační schůzky jeProhlídka porodních a poporodních místností, seznámení s průběhem porodu, praktická doporučení - co vzít s sebou do porodnice apod., tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je vyžadována registrace k porodu?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Nabízí porodnice ženám sepsání dokumentace k porodu předem?ANO

Měla rodička možnost sepsat zdravotnickou dokumentaci před očekávaným termínem porodu?

ano
29,9
 %
ne
37,3
 %
nevÍm/nepamatuji se
29,9
 %
nevyplněno
3,0
 %
Nabízí porodnice těhotným ženám konzultace k porodnímu plánu/přání?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je součástí dokumentace k porodu podpis informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb při porodu?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Porod

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Kdo zpravidla vede fyziologický porodženu přijímá lékař/ka, celý porod i jeho závěr vede porodní asistentka
příjem provedl/a lékař/ka, porod vedla porodní asistentka, závěr porodu vedl/a lékař/ka
41,8
 %
příjem provedl/a lékař/ka, celý porod i jeho závěr vedla porodní asistentka
37,3
 %
celý porod vedl/a lékař/ka, porodní asistentka pouze asistovala
0,0
 %
nevyplněno
20,9
 %
Spolupráce s komunitními porodními asistentkami, které mohou v porodnici vést porod samostatně?NE

Podíl žen, jejichž porod vedla komunitní porodní asistentka

ano
0,0
 %
ne
80,6
 %
nevyplněno
19,4
 %
Uspořádání většiny porodních místností:Většina rodiček má k dispozici samostatnou porodní místnost se sociálním zařízením.
samostatná porodní místnost se sociálním zařízením
67,2
 %
samostatná místnost bez sociálního zařízení
3,0
 %
samostatný porodní box oddělený od okolního prostoru např. přepážkou
10,4
 %
porodní místnost s více porodními lůžky
0,0
 %
nevyplněno
19,4
 %
Doprovod tráví s rodičkou celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, s nimiž jejich doprovod trávil celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu:

ano
67,2
 %
ne
13,4
 %
nevyplněno
19,4
 %
Ženu může doprovázet více než jedna osoba při porodu.umožňujeme na přání rodičky

Podíl žen, které při porodu doprovázela více než jedna osoba:

ano
3,0
 %
ne
77,6
 %
nevyplněno
19,4
 %
Rodička má přístup k jídlu a pití podle přání.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, které měly přístup k jídlu a pití dle jejich přání

ano
68,7
 %
ne
11,9
 %
nevyplněno
19,4
 %
Farmakologické prostředky, které jsou nabízeny k tlumení bolesti:buscopan, tramal, nalbuphin,

Podíl žen, kterým byly aplikovány farmakologické prostředky na tlumení bolesti

ano
31,3
 %
ne
49,3
 %
nevyplněno
19,4
 %
Přístup k epidurální analgezii během fyziologického porodu:doporučujeme ji v situacích, kdy rodička začne hůře zvládat porodní bolesti

Podíl žen, kterým byla aplikována epidurální analgezie

ano
3,0
 %
ne
77,6
 %
nevyplněno
19,4
 %
Masážeumožňujeme na přání rodičky
masáže
23,9
 %
Sprchazpravidla nabízíme všem
sprcha
67,2
 %
Vanazpravidla nenabízíme
vana
1,5
 %
Gymballzpravidla nabízíme všem
gymball
32,8
 %
Žíněnkaumožňujeme na přání rodičky
žíněnka
3,0
 %
Závěsné lano/látkaumožňujeme na přání rodičky
závěsné lano/látka
6,0
 %
Hudbazpravidla nabízíme všem
hudba
7,5
 %
Aromaterapieumožňujeme na přání rodičky
aromaterapie
25,4
 %
Jinéentonox

+Polohy

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
V leže na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
vleže na porodnickém lůžku/křesle
35,8
 %
Na boku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
na boku na porodnickém lůžku/křesle
32,8
 %
V polosedě na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vpolosedě na porodnickém lůžku/křesle
38,8
 %
V kleku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána občas
vkleku na porodnickém lůžku/křesle
1,5
 %
V sedě na porodní stoličcepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
vsedě na porodní stoličce
1,5
 %
V polosedě na porodním vakupoloha není možná
vpolosedě na porodním vaku
0,0
 %
Na všech čtyřech na žíněncepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
na všech čtyřech na žíněnce
1,5
 %
Ve stoje s oporou nebo v závěsupoloha je možná, ale zpravidla využívána není
ve stoje s oporou nebo v závěsu
10,4
 %
Ve vaně do vodypoloha není možná
ve vaně do vody
0,0
 %

+Praktiky

téměř vždy: víc než 85%, často: 50-85%, občas: 15-50%, zřídkakdy: méně než 15%
dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Klystýrtéměř vždy
klystýr
53,7
 %
Holenízřídkakdy
holení
4,5
 %
Odloučení blan od dolního děložního segmentu (Hamiltonův hmat)občas
odloučení blan od dolního děložního segmentu (hamiltonův hmat)
10,4
 %
Dirupce vaku blančasto
dirupce vaku blan
19,4
 %
Podání oxytocinu v průběhu otevírací fázečasto
ano
25,4
 %
ne
44,8
 %
nevÍm/nepamatuji se
10,4
 %
nevyplněno
19,4
 %
Podání oxytocinu v průběhu vypuzovací fázečasto
ano
20,9
 %
ne
46,3
 %
nevÍm/nepamatuji se
11,9
 %
nevyplněno
20,9
 %
Podání oxytocinu/methylergometrinu ve 3. doby porodnítéměř vždy
ano
16,4
 %
ne
50,7
 %
nevÍm/nepamatuji se
13,4
 %
nevyplněno
19,4
 %
Nepřetržité monitorování plodu (CTG)zřídkakdy
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
28,4
 %
Tekutiny podávané infuzízřídkakdy
tekutiny podávané infuzí
9,0
 %
Tlačení řízené zdravotníkemtéměř vždy
tlačení řízené zdravotníkem
35,8
 %
Odsávání novorozencezřídkakdy
odsávání novorozence
1,5
 %
Přístup zdravotnického personálu k situaci, ve které uvažuje o zásahu, jemuž se rodička výslovně přála vyhnout. Nejde o situaci bezprostředně ohrožující život nebo zdraví matky a/nebo dítěte.zdravotnický personál se snaží rodičce své doporučení co nejlépe vysvětlit, ujišťuje se, že rodička rozumí situaci, a pokud ona s doporučeným postupem nesouhlasí, zásah není proveden
zásah byl proveden bez mého výslovného souhlasu
13,4
 %
zásah byl proveden s mým souhlasem
19,4
 %
zdravotníci se mě snažili pro zásah přesvědčit, ale nakonec jsme se dohodli a zásah neproběhl
6,0
 %
taková situace při mém porodu nenastala, nebylo nutné se od mých přání odchýlit
40,3
 %
nevyplněno
20,9
 %
Vysvětlili vám zdravotníci před každým vyšetřením, jaký je jeho přínos/účel, rizika a jaké jsou alternativy? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
43,3
 %
ano, ale jen zčásti (jen u některých vyšetření/zásahů, nebo vysvětlení nebylo úplné)
23,9
 %
ne
13,4
 %
nevyplněno
19,4
 %
Měla jste možnost vyjádřit s každým vyšetřením či zásahem svůj informovaný souhlas? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
46,3
 %
ano, ale jen u některých
19,4
 %
ne
14,9
 %
nevyplněno
19,4
 %

-Podpora bondingu

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Dítě je bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník matkypraktikujeme běžně
dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
70,1
 %
Pupečník je přestřižen až po jeho dotepánípraktikujeme běžně
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
47,8
 %
Vyšetření novorozence probíhají na těle matkypraktikujeme běžně
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
19,4
 %
Dítě je v kontaktu kůže na kůži s matkou po většinu času, který tráví matka v porodní místnostiumožníme na přání rodičů

Počet hodin, po který bylo dítě v kontaktu tzv. ´kůže na kůži´ s matkou v porodní místnosti

průměr
0,9
Dítě může být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, pokud je matka indisponovanáumožníme na přání rodičů
dítě mohlo být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, když jsem byla indisponovaná
13,4
 %
Novorozenci je umožněno samovolné přisátíumožníme na přání rodičů
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
50,7
 %
Podporujeme zahájení kojení do dvou hodin po porodupraktikujeme běžně
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
43,3
 %

+Porod císařským řezem (dále jen SC)

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Umožňuje porodnice přítomnost doprovázející osoby během porodu císařským řezem?ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
100,0
 %
doprovázející osoba přihlížela z prostoru mimo sál
0,0
 %
ne
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu SCumožníme na přání rodičů
dítě bylo v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu císařským řezem
66,7
 %
dítě bylo po ošetření v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem)
0,0
 %
zavinutý novorozenec byl po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osoby
0,0
 %
novorozenec byl v péči zdravotnického personálu
33,3
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) po ošetření novorozenceumožníme na přání rodičů
Zavinutý novorozenec je po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osobynepraktikujeme
Novorozenec je v péči zdravotnického personáluumožníme na přání rodičů
Počet hodin po porodu císařským řezem, které matka zpravidla tráví bez dítěte:fyziologický novorozenec je přinesen ihned po příjezdu rodičky z operačního sálu
Méně než 2
33,3
 %
2-6
33,3
 %
6-12
0,0
 %
12-24
33,3
 %
Více než 24
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Jak probíhá kontakt matky s dítětem a jeho kojení po porodu SCpřiložení k prsu je obdobné jako po spontánním porodututo otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Postupy ve specifických situacích

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
u potermínového fyziologického těhotenství (od 41. týdne)kontrola v poradně 2x týdně, eventuálně naplánování indukce tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Při odtoku plodové vody bez nástupu kontrakcí24 hodin po odtoku plodové vody indukujeme porod, pokud je GBS negativní, při GBS pozitivitě indukujeme ihned tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud je očekáván porod koncem pánevnímprvorodičky - plánované SC vícerodičky - při splnění podmínek dle doporučených postupů ČGPS plánované SC nebo spontánní porodtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud si matka přeje odejít po porodu domů do 24 hodin (volba tzv. ambulantního porodu)neumožňujemetuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace k postupu ve specifických situacíchtento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Zdravotní znevýhodnění (rodička je imobilní)individuální přístuptuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička je nevidomáindividuální přístup, možnost nepřetržité přítomnosti doprovodututo otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička komunikuje pomocí znakového jazykapiktogramy, individuální přístuptuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Jazyková bariéra (rodička cizinka)piktogramy, informované souhlasy v anglickém jazyce, zajištění tlumočníkatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace o přístupu k ženám se zvláštními potřebami:tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Oddělení šestinedělí/novorozenecké

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Obvyklý počet dní hospitalizace po vaginálním porodu4
průměr
3,6
Obvyklý počet dní hospitalizace po císařském řezu4
průměr
3,9
Počet pokojů se samostatným WC a sprchoutento údaj porodnice nevyplnila
Počet pokojů umožňujících rooming-in13
Počet jednolůžkových pokojů5
Počet rodinných pokojů, kde může pobývat s matkou a novorozencem i otec5
Počet lůžek na standardním pokoji2

+Kojení

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Jsou na oddělení matkám k dispozici laktační poradkyně?ANO
ano
35,8
 %
ne
64,2
 %
nevyplněno
0,0
 %
Při propuštění z porodnice plně kojeno mateřským mlékem (v %)91
plně kojeno
67,2
 %
částečně kojeno
0,0
 %
plně krmeno umělým mlékem
3,0
 %
plně kojeno mateřským mlékem
1,5
 %
nevyplněno
0,0
 %
Při propuštění z porodnice částečně kojeno mateřským mlékem (v %)8
Při propuštění z porodnice plně krmeno umělým mlékem (v %)1
Při pobytu v porodnici dokrmováno (v %)25
ano
64,2
 %
ne
35,8
 %
nevyplněno
0,0
 %
Jakou četnost kojení vaše oddělení doporučuje?kojit kdykoli, kdy si dítě nebo matka přeje
kojit kdykoli, kdy si dítě nebo vy přejete
41,8
 %
kojit v intervalech po třech hodinách
37,3
 %
nekojit dříve než za dvě hodiny od předchozího kojení
17,9
 %
nevyplněno
3,0
 %
Vyžadujete, aby byly děti váženy před a po kojení?NE
ano
43,3
 %
ne
56,7
 %
nevyplněno
0,0
 %
Postup v případě nedostatečnosti kojení:dokrmujeme alternativně, HA mlékem, u nezralých novorozenců nebo hypotrofických speciální mléka pro ně určená, maminky edukujeme o stimulaci prsou tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Kriteria Baby-Friendly Hospital

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Má písemně zpracovanou strategii na podporu kojení, se kterou systematicky seznamuje veškerý zdravotnický personál?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech potřebných k uplatňování této strategie?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a způsobech kojení?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pomáhá matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu. Zajišťuje kontakt matky a dítěte kůží na kůži bezprostředně po porodu nejméně na hodinu, povzbuzuje matku v rozpoznávání, kdy je dítě připravené na kojení a nabízí jí pomoc, je-li to třeba?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Ukazuje matkám, jak kojit a jak udržovat laktaci i v případě, kdy by měly být od svých dětí odděleny?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Nedává novorozencům jinou výživu než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Umožňujete matkám a dětem, aby zůstaly spolu 24 hodin denně (rooming-in)?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podporuje kojení podle potřeby dítěte?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Kojeným novorozencům nedává žádné dudlíky ani šidítka?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podněcuje vznik podpůrných skupin věnovaných kojení a odkazuje na ně matky při propuštění z nemocnice?NEtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Poplatky

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Poplatky za nadstandardní službywww.nemvitkovice.cztento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

* Do statistik zahrnujeme vyplněné dotazníky od rodiček za posledních pět let. Výsledky oproti sdělení porodnice mohou být ovlivněny tím, že se péče v porodnici v posledních letech změnila, že vzorek respondentek není prezentativní , nemáme dostatečné množství vyplněných dotazníků nebo že zaměstnanci porodnice nepostupují dle interních protokolů poskytování péče.

Jak se do porodnice dostanete