upozornění

AKTUÁLNĚ: jaká opatření ohledně covidu-19 v porodnicích platí, najdete na https://aperio.cz/aktualne-porody-v-dobe-koronaviru/

KONTAKTY

NázevFakultní nemocnice Plzeň, Gynekologicko-porodnícká klinika
AdresaAlej Svobody 80, Plzeň
KontaktMgr. Šedivá Marie
Telefontento údaj porodnice nevyplnila
E-mailsedivam@fnplzen.cz
WebPřejít na web
Facebooktento údaj porodnice nevyplnila

Statistiky

3293porodů ročně
24,8 %císařských řezů
Neznámo %episiotomie
14,5 %indukovaných porodů
1,2 %epidurální analgezie
Neznámo %dokrmováno během pobytu
Neznámo %plně kojeno při odchodu

STRUČNÝ PŘEHLED

anoPerinatologické centrum
anoIntermediární centrum
neVyžaduje registrace
neSpolupráce s komunitními PA
anoDoprovod více než 1 osoby
anoVolba polohy při porodu
anoPodpora bondingu

Jak to v porodnici vypadá

Detailní informace

+Spokojenost rodiček

dotazúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
(spokojenost hodnocena na škále 1-10)

S kurzem

průměr
4,2

S informační schůzkou

průměr
3,8

Se cvičením

průměr
3,5

S kvalitou péče a odborností personálu na porodnickém odd.

průměr
7,8

S přístupem zdravotníků na porodnickém odd.

průměr
7,7

Se zázemím oddělení šestinedělí

průměr
7,8

S kvalitou péče a odborností personálu na odd. šestinedělí

průměr
6,9

S přístupem zdravotníků na odd. šestinedělí

průměr
6,9

+Statistické údaje

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Statistiky za kalendářní rok20162017-2022
Celkem porodů3293125
Celkem narozených dětí3345tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Porody císařským řezem24,8 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
0,0
 %
císařský řez plánovaný
0,8
 %
Plánované porody císařským řezem17,0 %
císařský řez plánovaný
0,8
 %
Porody kleštěmi/vakuum extraktorem2,6 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
4,8
 %
Provedené episiotomie (nástřihy hráze)Neznámo %
provedena episiotomie (nástřih hráze)
25,6
 %
Porody uměle vyvolávané14,5 %
uměle vyvolávaný porod
24,0
 %
Porody s epidurální analgezií1,2 %
ano
2,4
 %
ne
88,8
 %
nevyplněno
8,8
 %
Porody vedené porodní asistentkouNeznámo %
ano
0,0
 %
ne
91,2
 %
nevyplněno
8,8
 %
Tzv. ambulantní porody (odchod domů do 24 hod po porodu)tento údaj porodnice nevyplnila
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
2,0
Vaginální porody koncem pánevním15
vaginální porod koncem pánevním
3,0
Vaginální porody po předchozím císařském řezu92
vaginální porod po předchozím císařském řezu
5,0
Vaginální vyšetření – po kolika hodináchá 2-3 hodiny, dle stavu
průměr
2,2
Monitorování plodu (CTG) – po kolika hodináchá 2-3 hod
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
24,0
 %

+Před porodem

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Forma předporodní přípravypředporodní kurzy i jednorázové informační schůzky před porodem
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu i jednorázové informační schůzky před porodem
1,6
 %
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu
17,6
 %
ano, zúčastnila jsem se jednorázové informační schůzky před porodem
19,2
 %
ne
60,8
 %
nevyplněno
0,8
 %
Délka předporodního kurzu (v hodinách)VELKÝ předporodní kurz je 5 lekcí, každá trvá 1,5 hodiny.tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Součástí informační schůzky jeProhlídka porodních a poporodních místností, seznámení s průběhem porodu, praktická doporučení - co vzít s sebou do porodnice apod., informace o možných polohách u porodu, seznámení s možnostmi farmakologického i nefarmakologického tlumení bolesti, konzultace porodních přání, zodpovězení jakýchkoliv dotazůtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je vyžadována registrace k porodu?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Nabízí porodnice ženám sepsání dokumentace k porodu předem?NE

Měla rodička možnost sepsat zdravotnickou dokumentaci před očekávaným termínem porodu?

ano
20,0
 %
ne
56,0
 %
nevÍm/nepamatuji se
20,0
 %
nevyplněno
4,0
 %
Nabízí porodnice těhotným ženám konzultace k porodnímu plánu/přání?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je součástí dokumentace k porodu podpis informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb při porodu?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Porod

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Kdo zpravidla vede fyziologický porodženu přijímá lékař/ka, celý porod i jeho závěr vede porodní asistentka
příjem provedl/a lékař/ka, porod vedla porodní asistentka, závěr porodu vedl/a lékař/ka
40,0
 %
příjem provedl/a lékař/ka, celý porod i jeho závěr vedla porodní asistentka
42,4
 %
celý porod vedl/a lékař/ka, porodní asistentka pouze asistovala
5,6
 %
nevyplněno
12,0
 %
Spolupráce s komunitními porodními asistentkami, které mohou v porodnici vést porod samostatně?NE

Podíl žen, jejichž porod vedla komunitní porodní asistentka

ano
0,0
 %
ne
91,2
 %
nevyplněno
8,8
 %
Uspořádání většiny porodních místností:Většina rodiček má k dispozici samostatnou porodní místnost se sociálním zařízením.
samostatná porodní místnost se sociálním zařízením
89,6
 %
samostatná místnost bez sociálního zařízení
0,0
 %
samostatný porodní box oddělený od okolního prostoru např. přepážkou
0,8
 %
porodní místnost s více porodními lůžky
0,0
 %
nevyplněno
9,6
 %
Doprovod tráví s rodičkou celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, s nimiž jejich doprovod trávil celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu:

ano
67,2
 %
ne
24,0
 %
nevyplněno
8,8
 %
Ženu může doprovázet více než jedna osoba při porodu.umožňujeme na přání rodičky

Podíl žen, které při porodu doprovázela více než jedna osoba:

ano
3,2
 %
ne
88,0
 %
nevyplněno
8,8
 %
Rodička má přístup k jídlu a pití podle přání.zpravidla nenabízíme

Podíl žen, které měly přístup k jídlu a pití dle jejich přání

ano
36,0
 %
ne
54,4
 %
nevyplněno
9,6
 %
Farmakologické prostředky, které jsou nabízeny k tlumení bolesti:Buscopan, rajský plyn, Nalbuphin, Spasmopan,

Podíl žen, kterým byly aplikovány farmakologické prostředky na tlumení bolesti

ano
41,6
 %
ne
49,6
 %
nevyplněno
8,8
 %
Přístup k epidurální analgezii během fyziologického porodu:aktivně nenabízíme, čekáme zda o ni požádá sama rodička

Podíl žen, kterým byla aplikována epidurální analgezie

ano
2,4
 %
ne
88,8
 %
nevyplněno
8,8
 %
Masážeumožňujeme na přání rodičky
masáže
10,4
 %
Sprchazpravidla nabízíme všem
sprcha
62,4
 %
Vanazpravidla nabízíme všem
vana
44,0
 %
Gymballzpravidla nabízíme všem
gymball
26,4
 %
Žíněnkazpravidla nenabízíme
žíněnka
1,6
 %
Závěsné lano/látkazpravidla nenabízíme
závěsné lano/látka
1,6
 %
Hudbazpravidla nabízíme všem
hudba
6,4
 %
Aromaterapiezpravidla nabízíme všem
aromaterapie
13,6
 %
Jinétento údaj porodnice nevyplnila

+Polohy

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
V leže na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
vleže na porodnickém lůžku/křesle
57,6
 %
Na boku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána občas
na boku na porodnickém lůžku/křesle
36,8
 %
V polosedě na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vpolosedě na porodnickém lůžku/křesle
30,4
 %
V kleku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána občas
vkleku na porodnickém lůžku/křesle
4,8
 %
V sedě na porodní stoličcepoloha není možná
vsedě na porodní stoličce
2,4
 %
V polosedě na porodním vakupoloha není možná
vpolosedě na porodním vaku
0,0
 %
Na všech čtyřech na žíněncepoloha je možná a je využívána občas
na všech čtyřech na žíněnce
0,8
 %
Ve stoje s oporou nebo v závěsupoloha je možná a je využívána občas
ve stoje s oporou nebo v závěsu
10,4
 %
Ve vaně do vodypoloha není možná
ve vaně do vody
4,8
 %

+Praktiky

téměř vždy: víc než 85%, často: 50-85%, občas: 15-50%, zřídkakdy: méně než 15%
dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Klystýrčasto
klystýr
52,8
 %
Holeníobčas
holení
3,2
 %
Odloučení blan od dolního děložního segmentu (Hamiltonův hmat)často
odloučení blan od dolního děložního segmentu (hamiltonův hmat)
28,8
 %
Dirupce vaku blančasto
dirupce vaku blan
32,8
 %
Podání oxytocinu v průběhu otevírací fázečasto
ano
24,0
 %
ne
56,0
 %
nevÍm/nepamatuji se
11,2
 %
nevyplněno
8,8
 %
Podání oxytocinu v průběhu vypuzovací fázečasto
ano
23,2
 %
ne
48,0
 %
nevÍm/nepamatuji se
18,4
 %
nevyplněno
10,4
 %
Podání oxytocinu/methylergometrinu ve 3. doby porodnítéměř vždy
ano
20,8
 %
ne
51,2
 %
nevÍm/nepamatuji se
16,0
 %
nevyplněno
12,0
 %
Nepřetržité monitorování plodu (CTG)občas
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
24,0
 %
Tekutiny podávané infuzíčasto
tekutiny podávané infuzí
21,6
 %
Tlačení řízené zdravotníkemčasto
tlačení řízené zdravotníkem
39,2
 %
Odsávání novorozencetento údaj porodnice nevyplnila
odsávání novorozence
12,0
 %
Přístup zdravotnického personálu k situaci, ve které uvažuje o zásahu, jemuž se rodička výslovně přála vyhnout. Nejde o situaci bezprostředně ohrožující život nebo zdraví matky a/nebo dítěte.zdravotnický personál se snaží rodičce své doporučení co nejlépe vysvětlit, ujišťuje se, že rodička rozumí situaci, a pokud ona s doporučeným postupem nesouhlasí, zásah není proveden
zásah byl proveden bez mého výslovného souhlasu
8,8
 %
zásah byl proveden s mým souhlasem
20,0
 %
zdravotníci se mě snažili pro zásah přesvědčit, ale nakonec jsme se dohodli a zásah neproběhl
4,8
 %
taková situace při mém porodu nenastala, nebylo nutné se od mých přání odchýlit
56,0
 %
nevyplněno
10,4
 %
Vysvětlili vám zdravotníci před každým vyšetřením, jaký je jeho přínos/účel, rizika a jaké jsou alternativy? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
47,2
 %
ano, ale jen zčásti (jen u některých vyšetření/zásahů, nebo vysvětlení nebylo úplné)
28,0
 %
ne
16,0
 %
nevyplněno
8,8
 %
Měla jste možnost vyjádřit s každým vyšetřením či zásahem svůj informovaný souhlas? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
51,2
 %
ano, ale jen u některých
18,4
 %
ne
21,6
 %
nevyplněno
8,8
 %

-Podpora bondingu

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Dítě je bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník matkypraktikujeme běžně
dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
72,0
 %
Pupečník je přestřižen až po jeho dotepáníumožníme na přání rodičů
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
32,8
 %
Vyšetření novorozence probíhají na těle matkyumožníme na přání rodičů
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
1,6
 %
Dítě je v kontaktu kůže na kůži s matkou po většinu času, který tráví matka v porodní místnostiumožníme na přání rodičů

Počet hodin, po který bylo dítě v kontaktu tzv. ´kůže na kůži´ s matkou v porodní místnosti

průměr
0,2
Dítě může být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, pokud je matka indisponovanáumožníme na přání rodičů
dítě mohlo být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, když jsem byla indisponovaná
7,2
 %
Novorozenci je umožněno samovolné přisátípraktikujeme běžně
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
55,2
 %
Podporujeme zahájení kojení do dvou hodin po porodupraktikujeme běžně
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
34,4
 %

+Porod císařským řezem (dále jen SC)

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Umožňuje porodnice přítomnost doprovázející osoby během porodu císařským řezem?ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
100,0
 %
doprovázející osoba přihlížela z prostoru mimo sál
0,0
 %
ne
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu SCumožníme na přání rodičů
dítě bylo v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu císařským řezem
100,0
 %
dítě bylo po ošetření v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem)
0,0
 %
zavinutý novorozenec byl po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osoby
0,0
 %
novorozenec byl v péči zdravotnického personálu
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) po ošetření novorozenceumožníme na přání rodičů
Zavinutý novorozenec je po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osobyumožníme na přání rodičů
Novorozenec je v péči zdravotnického personálupraktikujeme běžně
Počet hodin po porodu císařským řezem, které matka zpravidla tráví bez dítěte:2-3 hodiny, doba závisí na zdravotním stavu matky
Méně než 2
0,0
 %
2-6
0,0
 %
6-12
100,0
 %
12-24
0,0
 %
Více než 24
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Jak probíhá kontakt matky s dítětem a jeho kojení po porodu SCna RES pokoji- dítě je přiváženo k matce v 2-3 hod intervalech, na RO in pokoji - dítě je s matkou, přikládá jej novorozenecká sestra, dle potřebytuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Postupy ve specifických situacích

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
u potermínového fyziologického těhotenství (od 41. týdne)hospitalizace v den 41+3, postupné kroky k ukončení těhotenství indukcí porodu, aby bylo porozeno nejpozději doo 42+0tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Při odtoku plodové vody bez nástupu kontrakcíhospitalizace, v případě nepřítomnosti známek infekce a GBS negativity - vyčkávací postup minimálně 24 hod. (preference spont. nástupu děložní činnosti). tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud je očekáván porod koncem pánevnímpodporujeme spontánní vedení v porodu, v případě že není vaginální porod kontraindikovántuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud si matka přeje odejít po porodu domů do 24 hodin (volba tzv. ambulantního porodu)záleží na domluvě s neonatologytuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace k postupu ve specifických situacíchtento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Zdravotní znevýhodnění (rodička je imobilní)tento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička je nevidomátento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička komunikuje pomocí znakového jazykatento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Jazyková bariéra (rodička cizinka)tento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace o přístupu k ženám se zvláštními potřebami:tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Oddělení šestinedělí/novorozenecké

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Obvyklý počet dní hospitalizace po vaginálním porodu3 dny
průměr
3,4
Obvyklý počet dní hospitalizace po císařském řezu4-5 dní
průměr
4,5
Počet pokojů se samostatným WC a sprchou19
Počet pokojů umožňujících rooming-in19
Počet jednolůžkových pokojů8
Počet rodinných pokojů, kde může pobývat s matkou a novorozencem i otec8
Počet lůžek na standardním pokoji3

+Kojení

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Jsou na oddělení matkám k dispozici laktační poradkyně?ANO
ano
26,4
 %
ne
70,4
 %
nevyplněno
3,2
 %
Při propuštění z porodnice plně kojeno mateřským mlékem (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
plně kojeno
62,4
 %
částečně kojeno
24,8
 %
plně krmeno umělým mlékem
8,8
 %
plně kojeno mateřským mlékem
1,6
 %
nevyplněno
2,4
 %
Při propuštění z porodnice částečně kojeno mateřským mlékem (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
Při propuštění z porodnice plně krmeno umělým mlékem (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
Při pobytu v porodnici dokrmováno (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
ano
48,0
 %
ne
49,6
 %
nevyplněno
2,4
 %
Jakou četnost kojení vaše oddělení doporučuje?kojit kdykoli, kdy si dítě nebo matka přeje
kojit kdykoli, kdy si dítě nebo vy přejete
46,4
 %
kojit v intervalech po třech hodinách
44,0
 %
nekojit dříve než za dvě hodiny od předchozího kojení
5,6
 %
nevyplněno
4,0
 %
Vyžadujete, aby byly děti váženy před a po kojení?ANO
ano
90,4
 %
ne
7,2
 %
nevyplněno
2,4
 %
Postup v případě nedostatečnosti kojení:zpočátku mateřské mléko z banky, poté hypoalergenní formule, alternativně stříkačkou tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Kriteria Baby-Friendly Hospital

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Má písemně zpracovanou strategii na podporu kojení, se kterou systematicky seznamuje veškerý zdravotnický personál?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech potřebných k uplatňování této strategie?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a způsobech kojení?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pomáhá matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu. Zajišťuje kontakt matky a dítěte kůží na kůži bezprostředně po porodu nejméně na hodinu, povzbuzuje matku v rozpoznávání, kdy je dítě připravené na kojení a nabízí jí pomoc, je-li to třeba?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Ukazuje matkám, jak kojit a jak udržovat laktaci i v případě, kdy by měly být od svých dětí odděleny?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Nedává novorozencům jinou výživu než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Umožňujete matkám a dětem, aby zůstaly spolu 24 hodin denně (rooming-in)?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podporuje kojení podle potřeby dítěte?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Kojeným novorozencům nedává žádné dudlíky ani šidítka?ČÁSTEČNĚtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podněcuje vznik podpůrných skupin věnovaných kojení a odkazuje na ně matky při propuštění z nemocnice?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Poplatky

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Poplatky za nadstandardní službypoplatky jsou vybíránny jen za pobyt na nadstandartním pokoji (500czk/den)tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

* Do statistik zahrnujeme vyplněné dotazníky od rodiček za posledních pět let. Výsledky oproti sdělení porodnice mohou být ovlivněny tím, že se péče v porodnici v posledních letech změnila, že vzorek respondentek není prezentativní , nemáme dostatečné množství vyplněných dotazníků nebo že zaměstnanci porodnice nepostupují dle interních protokolů poskytování péče.

Jak se do porodnice dostanete