KONTAKTY

NázevFakultní nemocnice Brno, Gynekologicko-porodnická klinika, pracoviště Porodnice
AdresaObilní trh 11, Brno 625 00
KontaktPhDr. Kameníková Miloslava, staniční sestra, as. MUDr. Petr Janků vedoucí lékař perinatologického centra
Telefontento údaj porodnice nevyplnila
E-mailfnbrno@fnbrno.cz,
WebPřejít na web
FacebookPřejít na web

Statistiky

3112porodů ročně
26,7 %císařských řezů
24,6 %episiotomie
21,0 %indukovaných porodů
34,8 %epidurální analgezie
17.8 %dokrmováno během pobytu
80.7 %plně kojeno při odchodu

STRUČNÝ PŘEHLED

anoPerinatologické centrum
anoIntermediární centrum
neVyžaduje registrace
anoSpolupráce s komunitními PA
anoDoprovod více než 1 osoby
anoVolba polohy při porodu
anoPodpora bondingu

Jak to v porodnici vypadá

Detailní informace

+Spokojenost rodiček

dotazúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
(spokojenost hodnocena na škále 1-10)

S kurzem

průměr
4,1

S informační schůzkou

průměr
5,0

Se cvičením

průměr
3,1

S kvalitou péče a odborností personálu na porodnickém odd.

průměr
8,0

S přístupem zdravotníků na porodnickém odd.

průměr
7,9

Se zázemím oddělení šestinedělí

průměr
6,3

S kvalitou péče a odborností personálu na odd. šestinedělí

průměr
7,0

S přístupem zdravotníků na odd. šestinedělí

průměr
7,1

+Statistické údaje

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Statistiky za kalendářní rok20222019-2024
Celkem porodů3112247
Celkem narozených dětí3204tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Porody císařským řezem26,7 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
13,8
 %
císařský řez plánovaný
6,9
 %
Plánované porody císařským řezem7,2 %
císařský řez plánovaný
6,9
 %
Porody kleštěmi/vakuum extraktorem3,2 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
5,7
 %
Provedené episiotomie (nástřihy hráze)24,6 %
provedena episiotomie (nástřih hráze)
21,9
 %
Porody uměle vyvolávané21,0 %
uměle vyvolávaný porod
21,5
 %
Porody s epidurální analgezií34,8 %
ano
36,8
 %
ne
52,6
 %
nevyplněno
10,5
 %
Porody vedené porodní asistentkou24,6 %
ano
6,1
 %
ne
83,8
 %
nevyplněno
10,1
 %
Tzv. ambulantní porody (odchod domů do 24 hod po porodu)10
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
26,0
Vaginální porody koncem pánevním38
vaginální porod koncem pánevním
7,0
Vaginální porody po předchozím císařském řezu22
vaginální porod po předchozím císařském řezu
10,0
Vaginální vyšetření – po kolika hodinách3 hod
průměr
3,1
Monitorování plodu (CTG) – po kolika hodinách3 hod
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
25,9
 %

+Před porodem

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Forma předporodní přípravypředporodní kurzy i jednorázové informační schůzky před porodem
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu i jednorázové informační schůzky před porodem
6,5
 %
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu
9,7
 %
ano, zúčastnila jsem se jednorázové informační schůzky před porodem
23,1
 %
ne
60,3
 %
nevyplněno
0,4
 %
Délka předporodního kurzu (v hodinách)2 lekce á 2 hodiny, 1 lekce o kojení á 2,5 hod, rehabilitační péče (cvičení) v každé lekctento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Součástí informační schůzky jeProhlídka porodních a poporodních místností, seznámení s průběhem porodu, praktická doporučení - co vzít s sebou do porodnice apod., tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je vyžadována registrace k porodu?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Nabízí porodnice ženám sepsání dokumentace k porodu předem?NE

Měla rodička možnost sepsat zdravotnickou dokumentaci před očekávaným termínem porodu?

ano
34,8
 %
ne
40,1
 %
nevÍm/nepamatuji se
23,9
 %
nevyplněno
1,2
 %
Nabízí porodnice těhotným ženám konzultace k porodnímu plánu/přání?ANO
ano
29,1
 %
ne
55,5
 %
nevÍm/nepamatuji se
14,2
 %
nevyplněno
1,2
 %
Je součástí dokumentace k porodu podpis informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb při porodu?NE
ano
40,9
 %
ne
12,6
 %
nevÍm/nepamatuji se
46,2
 %
nevyplněno
0,4
 %

+Porod

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Kdo zpravidla vede fyziologický porodženu přijímá lékař/ka, celý porod i jeho závěr vede porodní asistentka
příjem provedl/a lékař/ka, porod vedla porodní asistentka, závěr porodu vedl/a lékař/ka
33,2
 %
příjem provedl/a lékař/ka, celý porod i jeho závěr vedla porodní asistentka
53,4
 %
celý porod vedl/a lékař/ka, porodní asistentka pouze asistovala
1,6
 %
nevyplněno
11,7
 %
Spolupráce s komunitními porodními asistentkami, které mohou v porodnici vést porod samostatně?ANO

Podíl žen, jejichž porod vedla komunitní porodní asistentka

ano
6,1
 %
ne
83,8
 %
nevyplněno
10,1
 %
Uspořádání většiny porodních místností:Většina rodiček má k dispozici samostatnou porodní místnost se sociálním zařízením.
samostatná porodní místnost se sociálním zařízením
88,3
 %
samostatná místnost bez sociálního zařízení
0,0
 %
samostatný porodní box oddělený od okolního prostoru např. přepážkou
0,8
 %
porodní místnost s více porodními lůžky
0,0
 %
nevyplněno
10,9
 %
Doprovod tráví s rodičkou celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, s nimiž jejich doprovod trávil celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu:

ano
71,7
 %
ne
17,4
 %
nevyplněno
10,9
 %
Ženu může doprovázet více než jedna osoba při porodu.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, které při porodu doprovázela více než jedna osoba:

ano
5,7
 %
ne
83,8
 %
nevyplněno
10,5
 %
Rodička má přístup k jídlu a pití podle přání.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, které měly přístup k jídlu a pití dle jejich přání

ano
73,3
 %
ne
15,4
 %
nevyplněno
11,3
 %
Farmakologické prostředky, které jsou nabízeny k tlumení bolesti:Entonox, Novalgin, Paracetamol, Nalbufin, Remifentanyl, Epidurální analgezii

Podíl žen, kterým byly aplikovány farmakologické prostředky na tlumení bolesti

ano
42,1
 %
ne
47,0
 %
nevyplněno
10,9
 %
Přístup k epidurální analgezii během fyziologického porodu:doporučujeme ji v situacích, kdy rodička začne hůře zvládat porodní bolesti

Podíl žen, kterým byla aplikována epidurální analgezie

ano
36,8
 %
ne
52,6
 %
nevyplněno
10,5
 %
Masážeumožňujeme na přání rodičky
masáže
20,6
 %
Sprchazpravidla nabízíme všem
sprcha
72,9
 %
Vanaumožňujeme na přání rodičky
vana
9,7
 %
Gymballzpravidla nabízíme všem
gymball
44,1
 %
Žíněnkazpravidla nabízíme všem
žíněnka
7,7
 %
Závěsné lano/látkaumožňujeme na přání rodičky
závěsné lano/látka
2,8
 %
Hudbazpravidla nabízíme všem
hudba
6,9
 %
Aromaterapieumožňujeme na přání rodičky
aromaterapie
6,1
 %
Jinétento údaj porodnice nevyplnila

+Polohy

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
V leže na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
vleže na porodnickém lůžku/křesle
41,3
 %
Na boku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
na boku na porodnickém lůžku/křesle
52,2
 %
V polosedě na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vpolosedě na porodnickém lůžku/křesle
30,8
 %
V kleku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vkleku na porodnickém lůžku/křesle
15,0
 %
V sedě na porodní stoličcepoloha je možná a je využívána občas
vsedě na porodní stoličce
2,4
 %
V polosedě na porodním vakupoloha je možná a je využívána občas
vpolosedě na porodním vaku
0,8
 %
Na všech čtyřech na žíněncepoloha je možná a je využívána často
na všech čtyřech na žíněnce
7,3
 %
Ve stoje s oporou nebo v závěsupoloha je možná a je využívána často
ve stoje s oporou nebo v závěsu
7,3
 %
Ve vaně do vodypoloha je možná a je využívána občas
ve vaně do vody
2,8
 %

+Praktiky

téměř vždy: víc než 85%, často: 50-85%, občas: 15-50%, zřídkakdy: méně než 15%
dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Klystýrobčas
klystýr
48,2
 %
Holenízřídkakdy
holení
2,8
 %
Odloučení blan od dolního děložního segmentu (Hamiltonův hmat)občas
odloučení blan od dolního děložního segmentu (hamiltonův hmat)
17,0
 %
Dirupce vaku blanobčas
dirupce vaku blan
26,7
 %
Podání oxytocinu v průběhu otevírací fázeobčas
ano
18,6
 %
ne
60,3
 %
nevÍm/nepamatuji se
10,1
 %
nevyplněno
10,9
 %
Podání oxytocinu v průběhu vypuzovací fázeobčas
ano
22,3
 %
ne
55,1
 %
nevÍm/nepamatuji se
8,5
 %
nevyplněno
14,2
 %
Podání oxytocinu/methylergometrinu ve 3. doby porodnítéměř vždy
ano
42,5
 %
ne
28,3
 %
nevÍm/nepamatuji se
13,8
 %
nevyplněno
15,4
 %
Nepřetržité monitorování plodu (CTG)občas
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
25,9
 %
Tekutiny podávané infuzítéměř vždy
tekutiny podávané infuzí
13,8
 %
Tlačení řízené zdravotníkemobčas
tlačení řízené zdravotníkem
27,1
 %
Odsávání novorozencetento údaj porodnice nevyplnila
odsávání novorozence
4,5
 %
Přístup zdravotnického personálu k situaci, ve které uvažuje o zásahu, jemuž se rodička výslovně přála vyhnout. Nejde o situaci bezprostředně ohrožující život nebo zdraví matky a/nebo dítěte.zdravotnický personál se snaží rodičce své doporučení co nejlépe vysvětlit, ujišťuje se, že rodička rozumí situaci, a pokud ona s doporučeným postupem nesouhlasí, zásah není proveden
zásah byl proveden bez mého výslovného souhlasu
8,9
 %
zásah byl proveden s mým souhlasem
24,3
 %
zdravotníci se mě snažili pro zásah přesvědčit, ale nakonec jsme se dohodli a zásah neproběhl
4,0
 %
taková situace při mém porodu nenastala, nebylo nutné se od mých přání odchýlit
49,8
 %
nevyplněno
13,0
 %
Vysvětlili vám zdravotníci před každým vyšetřením, jaký je jeho přínos/účel, rizika a jaké jsou alternativy? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
52,6
 %
ano, ale jen zčásti (jen u některých vyšetření/zásahů, nebo vysvětlení nebylo úplné)
25,1
 %
ne
10,9
 %
nevyplněno
11,3
 %
Měla jste možnost vyjádřit s každým vyšetřením či zásahem svůj informovaný souhlas? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
59,9
 %
ano, ale jen u některých
20,6
 %
ne
8,5
 %
nevyplněno
10,9
 %

-Podpora bondingu

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Dítě je bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník matkypraktikujeme běžně
dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
78,5
 %
Pupečník je přestřižen až po jeho dotepánípraktikujeme běžně
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
48,2
 %
Vyšetření novorozence probíhají na těle matkynepraktikujeme
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
9,3
 %
Dítě je v kontaktu kůže na kůži s matkou po většinu času, který tráví matka v porodní místnostipraktikujeme běžně

Počet hodin, po který bylo dítě v kontaktu tzv. ´kůže na kůži´ s matkou v porodní místnosti

průměr
1,8
Dítě může být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, pokud je matka indisponovanápraktikujeme běžně
dítě mohlo být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, když jsem byla indisponovaná
20,6
 %
Novorozenci je umožněno samovolné přisátípraktikujeme běžně
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
67,6
 %
Podporujeme zahájení kojení do dvou hodin po porodupraktikujeme běžně
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
60,7
 %

+Porod císařským řezem (dále jen SC)

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Umožňuje porodnice přítomnost doprovázející osoby během porodu císařským řezem?ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
17,6
 %
doprovázející osoba přihlížela z prostoru mimo sál
35,3
 %
ne
47,1
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu SCpraktikujeme běžně
dítě bylo v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu císařským řezem
15,7
 %
dítě bylo po ošetření v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem)
39,2
 %
zavinutý novorozenec byl po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osoby
21,6
 %
novorozenec byl v péči zdravotnického personálu
23,5
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) po ošetření novorozencepraktikujeme běžně
Zavinutý novorozenec je po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osobynepraktikujeme
Novorozenec je v péči zdravotnického personálunepraktikujeme
Počet hodin po porodu císařským řezem, které matka zpravidla tráví bez dítěte:2-3 hodiny
Méně než 2
7,8
 %
2-6
31,4
 %
6-12
19,6
 %
12-24
15,7
 %
Více než 24
11,8
 %
nevyplněno
13,7
 %
Jak probíhá kontakt matky s dítětem a jeho kojení po porodu SCDokud není matka schopná se sama postarat o svoje dítě, nosí jí je dětské sestry ke kojení na základě potřeby dítěti. tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Postupy ve specifických situacích

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
u potermínového fyziologického těhotenství (od 41. týdne)indukce u 41+1 nabízíme. Pokud si rodička nepřeje, dále sledujemetuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Při odtoku plodové vody bez nástupu kontrakcí čekáme 24 hodin, pak indukce. Před 34 týdnem konzervativní postup. tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud je očekáván porod koncem pánevnímpokud nejsou kontraindikace a rodička souhlasí- pak spontánní porod, jinak císařský řeztuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud si matka přeje odejít po porodu domů do 24 hodin (volba tzv. ambulantního porodu)akceptujemetuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace k postupu ve specifických situacíchtento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Zdravotní znevýhodnění (rodička je imobilní)tento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička je nevidomátento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička komunikuje pomocí znakového jazykatento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Jazyková bariéra (rodička cizinka)tento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace o přístupu k ženám se zvláštními potřebami:tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Oddělení šestinedělí/novorozenecké

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Obvyklý počet dní hospitalizace po vaginálním porodu2-3
průměr
3,2
Obvyklý počet dní hospitalizace po císařském řezu4
průměr
4,2
Počet pokojů se samostatným WC a sprchou8
Počet pokojů umožňujících rooming-in15
Počet jednolůžkových pokojů7
Počet rodinných pokojů, kde může pobývat s matkou a novorozencem i otec7
Počet lůžek na standardním pokojitento údaj porodnice nevyplnila

+Kojení

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Jsou na oddělení matkám k dispozici laktační poradkyně?ANO
ano
56,3
 %
ne
42,5
 %
nevyplněno
1,2
 %
Při propuštění z porodnice plně kojeno mateřským mlékem (v %)80.7
plně kojeno
19,4
 %
částečně kojeno
23,1
 %
plně krmeno umělým mlékem
6,9
 %
plně kojeno mateřským mlékem
49,4
 %
nevyplněno
1,2
 %
Při propuštění z porodnice částečně kojeno mateřským mlékem (v %)17.8
Při propuštění z porodnice plně krmeno umělým mlékem (v %)1.5
Při pobytu v porodnici dokrmováno (v %)17.8
ano
49,8
 %
ne
48,2
 %
nevyplněno
2,0
 %
Jakou četnost kojení vaše oddělení doporučuje?kojit kdykoli, kdy si dítě nebo matka přeje
kojit kdykoli, kdy si dítě nebo vy přejete
57,5
 %
kojit v intervalech po třech hodinách
32,0
 %
nekojit dříve než za dvě hodiny od předchozího kojení
6,1
 %
nevyplněno
4,5
 %
Vyžadujete, aby byly děti váženy před a po kojení?ANO
ano
68,4
 %
ne
28,7
 %
nevyplněno
2,8
 %
Postup v případě nedostatečnosti kojení:při nemožnosti kojení (zástava laktace) krmení z lahvičky -DMM, HIPP, N1. Při dokrmování používáme sondu u prsu, stříkačku nebo kádinku tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Kriteria Baby-Friendly Hospital

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Má písemně zpracovanou strategii na podporu kojení, se kterou systematicky seznamuje veškerý zdravotnický personál?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech potřebných k uplatňování této strategie?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a způsobech kojení?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pomáhá matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu. Zajišťuje kontakt matky a dítěte kůží na kůži bezprostředně po porodu nejméně na hodinu, povzbuzuje matku v rozpoznávání, kdy je dítě připravené na kojení a nabízí jí pomoc, je-li to třeba?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Ukazuje matkám, jak kojit a jak udržovat laktaci i v případě, kdy by měly být od svých dětí odděleny?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Nedává novorozencům jinou výživu než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Umožňujete matkám a dětem, aby zůstaly spolu 24 hodin denně (rooming-in)?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podporuje kojení podle potřeby dítěte?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Kojeným novorozencům nedává žádné dudlíky ani šidítka?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podněcuje vznik podpůrných skupin věnovaných kojení a odkazuje na ně matky při propuštění z nemocnice?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Poplatky

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Poplatky za nadstandardní službynadstandartní pokoj II. kategorie - 1400 Kč, kategorie III - 1000 Kčtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

* Do statistik zahrnujeme vyplněné dotazníky od rodiček za posledních pět let. Výsledky oproti sdělení porodnice mohou být ovlivněny tím, že se péče v porodnici v posledních letech změnila, že vzorek respondentek není prezentativní , nemáme dostatečné množství vyplněných dotazníků nebo že zaměstnanci porodnice nepostupují dle interních protokolů poskytování péče.

Jak se do porodnice dostanete