KONTAKTY

NázevFakultní nemocnice Brno, Gynekologicko-porodnická klinika, pracoviště Porodnice
AdresaObilní trh 11, Brno 625 00
KontaktPhDr. Kameníková Miloslava, staniční sestra, as. MUDr. Petr Janků vedoucí lékař perinatologického centra
Telefontento údaj porodnice nevyplnila
E-mailfnbrno@fnbrno.cz,
WebPřejít na web
FacebookPřejít na web

Statistiky

2972porodů ročně
23,8 %císařských řezů
24,9 %episiotomie
19,0 %indukovaných porodů
30,5 %epidurální analgezie
Neznámo %dokrmováno během pobytu
Neznámo %plně kojeno při odchodu

STRUČNÝ PŘEHLED

anoPerinatologické centrum
anoIntermediární centrum
neVyžaduje registrace
anoSpolupráce s komunitními PA
anoDoprovod více než 1 osoby
anoVolba polohy při porodu
anoPodpora bondingu

Jak to v porodnici vypadá

Detailní informace

+Statistické údaje

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Statistiky za kalendářní rok20182015-2020
Celkem porodů297248
Celkem narozených dětí3055tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Porody císařským řezem23,8 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
2,1
 %
císařský řez plánovaný
4,2
 %
Plánované porody císařským řezem13,7 %
císařský řez plánovaný
4,2
 %
Porody kleštěmi/vakuum extraktorem0,7 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
2,1
 %
Provedené episiotomie (nástřihy hráze)32,6 %
provedena episiotomie (nástřih hráze)
35,4
 %
Porody uměle vyvolávané19,0 %
uměle vyvolávaný porod
16,7
 %
Porody s epidurální analgezií30,5 %
ano
16,7
 %
ne
77,1
 %
nevyplněno
6,3
 %
Porody vedené porodní asistentkou17,0 %
ano
8,3
 %
ne
85,4
 %
nevyplněno
6,3
 %
Tzv. ambulantní porody (odchod domů do 24 hod po porodu)38
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
1,0
Vaginální porody koncem pánevním32
vaginální porod koncem pánevním
2,0
Vaginální porody po předchozím císařském řezu162
vaginální porod po předchozím císařském řezu
1,0
Vaginální vyšetření – po kolika hodinách3 hod
průměr
4,5
Monitorování plodu (CTG) – po kolika hodinách3 hod
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
25,0
 %

+Před porodem

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Forma předporodní přípravypředporodní kurzy i jednorázové informační schůzky před porodem
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu i jednorázové informační schůzky před porodem
4,2
 %
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu
2,1
 %
ano, zúčastnila jsem se jednorázové informační schůzky před porodem
27,1
 %
ne
66,7
 %
nevyplněno
0,0
 %
Délka předporodního kurzu (v hodinách)2 lekce á 2 hodiny, 1 lekce o kojení á 2,5 hod, rehabilitační péče (cvičení) v každé lekctento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Součástí kurzu je:seznámení s průběhem porodu, role doprovázející osoby, informace o možných porodních polohách, informace o prospěšnosti a technice kojení, nácvik úlevových poloh, relaxace, seznámení s možnostmi tlumení bolesti , praktická doporučení - co vzít s sebou do porodnice apod.,

Spokojenost s kurzem (10 je nejvíce)

průměr
5,6
Délka trvání informační schůzky (v hodinách)2

Spokojenost s informační schůzkou (10 je nejvíce)

průměr
5,7
Součástí informační schůzky jeProhlídka porodních a poporodních místností, seznámení s průběhem porodu, praktická doporučení - co vzít s sebou do porodnice apod., tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Nabídka cvičení pro těhotné ženyANO

Účast na cvičení

ano
4,2
 %
ne
85,4
 %
nevyplněno
10,4
 %

Spokojenost se cvičením (10 je nejvíce)

průměr
4,6
Je vyžadována registrace k porodu?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Nabízí porodnice ženám sepsání dokumentace k porodu předem?NE

Měla rodička možnost sepsat zdravotnickou dokumentaci před očekávaným termínem porodu?

ano
16,7
 %
ne
47,9
 %
nevÍm/nepamatuji se
33,3
 %
nevyplněno
2,1
 %
Nabízí porodnice těhotným ženám konzultace k porodnímu plánu/přání?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je součástí dokumentace k porodu podpis informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb při porodu?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Porod

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Kdo zpravidla vede fyziologický porodženu přijímá lékař/ka, celý porod i jeho závěr vede porodní asistentka
příjem provedl/a lékař/ka, porod vedla porodní asistentka, závěr porodu vedl/a lékař/ka
33,3
 %
příjem provedl/a lékař/ka, celý porod i jeho závěr vedla porodní asistentka
56,3
 %
celý porod vedl/a lékař/ka, porodní asistentka pouze asistovala
2,1
 %
nevyplněno
8,3
 %
Spolupráce s komunitními porodními asistentkami, které mohou v porodnici vést porod samostatně?ANO

Podíl žen, jejichž porod vedla komunitní porodní asistentka

ano
8,3
 %
ne
85,4
 %
nevyplněno
6,3
 %
Uspořádání většiny porodních místností:Většina rodiček má k dispozici samostatnou porodní místnost se sociálním zařízením.
samostatná porodní místnost se sociálním zařízením
89,6
 %
samostatná místnost bez sociálního zařízení
0,0
 %
samostatný porodní box oddělený od okolního prostoru např. přepážkou
2,1
 %
porodní místnost s více porodními lůžky
0,0
 %
nevyplněno
8,3
 %
Doprovod tráví s rodičkou celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, s nimiž jejich doprovod trávil celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu:

ano
81,3
 %
ne
12,5
 %
nevyplněno
6,3
 %
Ženu může doprovázet více než jedna osoba při porodu.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, které při porodu doprovázela více než jedna osoba:

ano
10,4
 %
ne
83,3
 %
nevyplněno
6,3
 %
Rodička má přístup k jídlu a pití podle přání.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, které měly přístup k jídlu a pití dle jejich přání

ano
77,1
 %
ne
16,7
 %
nevyplněno
6,3
 %
Farmakologické prostředky, které jsou nabízeny k tlumení bolesti:Entonox, Novalgin, Paracetamol, Nalbufin, Remifentanyl, Epidurální analgezii

Podíl žen, kterým byly aplikovány farmakologické prostředky na tlumení bolesti

ano
29,2
 %
ne
64,6
 %
nevyplněno
6,3
 %
Přístup k epidurální analgezii během fyziologického porodu:doporučujeme ji v situacích, kdy rodička začne hůře zvládat porodní bolesti

Podíl žen, kterým byla aplikována epidurální analgezie

ano
16,7
 %
ne
77,1
 %
nevyplněno
6,3
 %
Masážeumožňujeme na přání rodičky
masáže
29,2
 %
Sprchazpravidla nabízíme všem
sprcha
72,9
 %
Vanaumožňujeme na přání rodičky
vana
10,4
 %
Gymballzpravidla nabízíme všem
gymball
39,6
 %
Žíněnkazpravidla nabízíme všem
žíněnka
2,1
 %
Závěsné lano/látkaumožňujeme na přání rodičky
závěsné lano/látka
6,3
 %
Hudbazpravidla nabízíme všem
hudba
6,3
 %
Aromaterapieumožňujeme na přání rodičky
aromaterapie
8,3
 %
Jinétento údaj porodnice nevyplnila

+Polohy

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
V leže na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
vleže na porodnickém lůžku/křesle
50,0
 %
Na boku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
na boku na porodnickém lůžku/křesle
47,9
 %
V polosedě na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vpolosedě na porodnickém lůžku/křesle
16,7
 %
V kleku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vkleku na porodnickém lůžku/křesle
12,5
 %
V sedě na porodní stoličcepoloha je možná a je využívána občas
vsedě na porodní stoličce
4,2
 %
V polosedě na porodním vakupoloha je možná a je využívána občas
vpolosedě na porodním vaku
4,2
 %
Na všech čtyřech na žíněncepoloha je možná a je využívána často
na všech čtyřech na žíněnce
0,0
 %
Ve stoje s oporou nebo v závěsupoloha je možná a je využívána často
ve stoje s oporou nebo v závěsu
12,5
 %
Ve vaně do vodypoloha je možná a je využívána občas
ve vaně do vody
2,1
 %

+Praktiky

téměř vždy: víc než 85%, často: 50-85%, občas: 15-50%, zřídkakdy: méně než 15%
dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Klystýrobčas
klystýr
41,7
 %
Holenízřídkakdy
holení
4,2
 %
Odloučení blan od dolního děložního segmentu (Hamiltonův hmat)občas
odloučení blan od dolního děložního segmentu (hamiltonův hmat)
14,6
 %
Dirupce vaku blanobčas
dirupce vaku blan
27,1
 %
Podání oxytocinu v průběhu otevírací fázeobčas
ano
12,5
 %
ne
70,8
 %
nevÍm/nepamatuji se
10,4
 %
nevyplněno
6,3
 %
Podání oxytocinu v průběhu vypuzovací fázeobčas
ano
25,0
 %
ne
62,5
 %
nevÍm/nepamatuji se
4,2
 %
nevyplněno
8,3
 %
Podání oxytocinu/methylergometrinu ve 3. doby porodnítéměř vždy
ano
41,7
 %
ne
37,5
 %
nevÍm/nepamatuji se
14,6
 %
nevyplněno
6,3
 %
Nepřetržité monitorování plodu (CTG)občas
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
25,0
 %
Tekutiny podávané infuzítéměř vždy
tekutiny podávané infuzí
10,4
 %
Tlačení řízené zdravotníkemobčas
tlačení řízené zdravotníkem
27,1
 %
Odsávání novorozencetento údaj porodnice nevyplnila
odsávání novorozence
8,3
 %
Přístup zdravotnického personálu k situaci, ve které uvažuje o zásahu, jemuž se rodička výslovně přála vyhnout. Nejde o situaci bezprostředně ohrožující život nebo zdraví matky a/nebo dítěte.zdravotnický personál se snaží rodičce své doporučení co nejlépe vysvětlit, ujišťuje se, že rodička rozumí situaci, a pokud ona s doporučeným postupem nesouhlasí, zásah není proveden
zásah byl proveden bez mého výslovného souhlasu
8,3
 %
zásah byl proveden s mým souhlasem
33,3
 %
zdravotníci se mě snažili pro zásah přesvědčit, ale nakonec jsme se dohodli a zásah neproběhl
10,4
 %
taková situace při mém porodu nenastala, nebylo nutné se od mých přání odchýlit
41,7
 %
nevyplněno
6,3
 %
Vysvětlili vám zdravotníci před každým vyšetřením, jaký je jeho přínos/účel, rizika a jaké jsou alternativy? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
47,9
 %
ano, ale jen zčásti (jen u některých vyšetření/zásahů, nebo vysvětlení nebylo úplné)
31,3
 %
ne
14,6
 %
nevyplněno
6,3
 %
Měla jste možnost vyjádřit s každým vyšetřením či zásahem svůj informovaný souhlas? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
58,3
 %
ano, ale jen u některých
18,8
 %
ne
14,6
 %
nevyplněno
8,3
 %

-Podpora bondingu

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Dítě je bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník matkypraktikujeme běžně
dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
87,5
 %
Pupečník je přestřižen až po jeho dotepánípraktikujeme běžně
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
35,4
 %
Vyšetření novorozence probíhají na těle matkynepraktikujeme
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
16,7
 %
Dítě je v kontaktu kůže na kůži s matkou po většinu času, který tráví matka v porodní místnostipraktikujeme běžně

Počet hodin, po který bylo dítě v kontaktu tzv. ´kůže na kůži´ s matkou v porodní místnosti

průměr
1,5
Dítě může být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, pokud je matka indisponovanápraktikujeme běžně
dítě mohlo být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, když jsem byla indisponovaná
10,4
 %
Novorozenci je umožněno samovolné přisátípraktikujeme běžně
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
72,9
 %
Podporujeme zahájení kojení do dvou hodin po porodupraktikujeme běžně
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
66,7
 %

+Porod císařským řezem (dále jen SC)

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Umožňuje porodnice přítomnost doprovázející osoby během porodu císařským řezem?ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
0,0
 %
doprovázející osoba přihlížela z prostoru mimo sál
66,7
 %
ne
33,3
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu SCpraktikujeme běžně
dítě bylo v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu císařským řezem
0,0
 %
dítě bylo po ošetření v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem)
33,3
 %
zavinutý novorozenec byl po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osoby
33,3
 %
novorozenec byl v péči zdravotnického personálu
33,3
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) po ošetření novorozencepraktikujeme běžně
Zavinutý novorozenec je po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osobynepraktikujeme
Novorozenec je v péči zdravotnického personálunepraktikujeme
Počet hodin po porodu císařským řezem, které matka zpravidla tráví bez dítěte:2-3 hodiny
Méně než 2
0,0
 %
2-6
66,7
 %
6-12
33,3
 %
12-24
0,0
 %
Více než 24
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Jak probíhá kontakt matky s dítětem a jeho kojení po porodu SCDokud není matka schopná se sama postarat o svoje dítě, nosí jí je dětské sestry ke kojení na základě potřeby dítěti. tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Postupy ve specifických situacích

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
u potermínového fyziologického těhotenství (od 41. týdne)indukce u 41+1 nabízíme. Pokud si rodička nepřeje, dále sledujemetuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Při odtoku plodové vody bez nástupu kontrakcí čekáme 24 hodin, pak indukce. Před 34 týdnem konzervativní postup. tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud je očekáván porod koncem pánevnímpokud nejsou kontraindikace a rodička souhlasí- pak spontánní porod, jinak císařský řeztuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud si matka přeje odejít po porodu domů do 24 hodin (volba tzv. ambulantního porodu)akceptujemetuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace k postupu ve specifických situacíchtento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Zdravotní znevýhodnění (rodička je imobilní)tento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička je nevidomátento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička komunikuje pomocí znakového jazykatento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Jazyková bariéra (rodička cizinka)tento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace o přístupu k ženám se zvláštními potřebami:tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Oddělení šestinedělí/novorozenecké

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Obvyklý počet dní hospitalizace po vaginálním porodu2-3
průměr
3,4
Obvyklý počet dní hospitalizace po císařském řezu4
průměr
3,3
Počet pokojů celkem15

Spokojenost se zázemím oddělení šestinedělí (10 je nejvíce)

průměr
6,1
Počet pokojů se samostatným WC a sprchou8
Počet pokojů umožňujících rooming-in15
Počet jednolůžkových pokojů7
Počet rodinných pokojů, kde může pobývat s matkou a novorozencem i otec7
Počet lůžek na standardním pokoji2-4

+Kojení

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Jsou na oddělení matkám k dispozici laktační poradkyně?ANO
ano
62,5
 %
ne
37,5
 %
nevyplněno
0,0
 %
Při propuštění z porodnice plně kojeno mateřským mlékem87 %
plně kojeno
79,2
 %
částečně kojeno
10,4
 %
plně krmeno umělým mlékem
4,2
 %
nevyplněno
0,0
 %
Při propuštění z porodnice částečně kojeno mateřským mlékem11 %
Při propuštění z porodnice plně krmeno umělým mlékem2 %
Při pobytu v porodnici dokrmováno (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
ano
50,0
 %
ne
47,9
 %
nevyplněno
2,1
 %
Jakou četnost kojení vaše oddělení doporučuje?kojit kdykoli, kdy si dítě nebo matka přeje
kojit kdykoli, kdy si dítě nebo vy přejete
60,4
 %
kojit v intervalech po třech hodinách
29,2
 %
nekojit dříve než za dvě hodiny od předchozího kojení
8,3
 %
nevyplněno
2,1
 %
Vyžadujete, aby byly děti váženy před a po kojení?ANO
ano
75,0
 %
ne
25,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Postup v případě nedostatečnosti kojení:při nemožnosti kojení (zástava laktace) krmení z lahvičky -DMM, HIPP, N1. Při dokrmování používáme sondu u prsu, stříkačku nebo kádinku tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Kriteria Baby-Friendly Hospital

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Má písemně zpracovanou strategii na podporu kojení, se kterou systematicky seznamuje veškerý zdravotnický personál?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech potřebných k uplatňování této strategie?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a způsobech kojení?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pomáhá matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu. Zajišťuje kontakt matky a dítěte kůží na kůži bezprostředně po porodu nejméně na hodinu, povzbuzuje matku v rozpoznávání, kdy je dítě připravené na kojení a nabízí jí pomoc, je-li to třeba?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Ukazuje matkám, jak kojit a jak udržovat laktaci i v případě, kdy by měly být od svých dětí odděleny?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Nedává novorozencům jinou výživu než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Umožňujete matkám a dětem, aby zůstaly spolu 24 hodin denně (rooming-in)?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podporuje kojení podle potřeby dítěte?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Kojeným novorozencům nedává žádné dudlíky ani šidítka?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podněcuje vznik podpůrných skupin věnovaných kojení a odkazuje na ně matky při propuštění z nemocnice?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Poplatky

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Poplatky za nadstandardní službynadstandartní pokoj II. kategorie - 1400 Kč, kategorie III - 1000 Kčtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

* Do statistik zahrnujeme vyplněné dotazníky od rodiček za posledních pět let. Výsledky oproti sdělení porodnice mohou být ovlivněny tím, že se péče v porodnici v posledních letech změnila, že vzorek respondentek není prezentativní , nemáme dostatečné množství vyplněných dotazníků nebo že zaměstnanci porodnice nepostupují dle interních protokolů poskytování péče.

Jak se do porodnice dostanete