upozornění

AKTUÁLNĚ: jaká opatření ohledně covidu-19 v porodnicích platí, najdete na https://aperio.cz/aktualne-porody-v-dobe-koronaviru/

KONTAKTY

NázevVsetínská nemocnice a.s., Gynekologicko-porodnické oddělení
AdresaNemocniční 955, 755 01 Vsetín
KontaktBc. Petra Kašparová (vrchní sestra gyn.por.odd.), Iveta Vachalová (staniční sestra novoroz.odd.)
Telefon571818452.571819
E-mailkasparova.petra@nemocnice-vs.cz
WebPřejít na web
Facebooktento údaj porodnice nevyplnila

Statistiky

779porodů ročně
22,6 %císařských řezů
9,6 %episiotomie
11,7 %indukovaných porodů
9,2 %epidurální analgezie
Neznámo %dokrmováno během pobytu
77 %plně kojeno při odchodu

STRUČNÝ PŘEHLED

nePerinatologické centrum
neIntermediární centrum
neVyžaduje registrace
anoSpolupráce s komunitními PA
anoDoprovod více než 1 osoby
anoVolba polohy při porodu
anoPodpora bondingu

Jak to v porodnici vypadá

Detailní informace

+Spokojenost rodiček

dotazúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
(spokojenost hodnocena na škále 1-10)

S kurzem

průměr
3,9

S informační schůzkou

průměr
5,6

Se cvičením

průměr
4,2

S kvalitou péče a odborností personálu na porodnickém odd.

průměr
7,8

S přístupem zdravotníků na porodnickém odd.

průměr
8,2

Se zázemím oddělení šestinedělí

průměr
6,3

S kvalitou péče a odborností personálu na odd. šestinedělí

průměr
6,8

S přístupem zdravotníků na odd. šestinedělí

průměr
6,8

+Statistické údaje

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Statistiky za kalendářní rok20212017-2022
Celkem porodů77933
Celkem narozených dětí777tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Porody císařským řezem22,6 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
0,0
 %
císařský řez plánovaný
0,0
 %
Plánované porody císařským řezem12,1 %
císařský řez plánovaný
0,0
 %
Porody kleštěmi/vakuum extraktorem3,0 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
3,0
 %
Provedené episiotomie (nástřihy hráze)9,6 %
provedena episiotomie (nástřih hráze)
12,1
 %
Porody uměle vyvolávané11,7 %
uměle vyvolávaný porod
27,3
 %
Porody s epidurální analgezií9,2 %
ano
21,2
 %
ne
66,7
 %
nevyplněno
12,1
 %
Porody vedené porodní asistentkouNeznámo %
ano
12,1
 %
ne
75,8
 %
nevyplněno
12,1
 %
Tzv. ambulantní porody (odchod domů do 24 hod po porodu)14
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
3,0
Vaginální porody koncem pánevním8
vaginální porod koncem pánevním
0,0
Vaginální porody po předchozím císařském řezu22
vaginální porod po předchozím císařském řezu
1,0
Vaginální vyšetření – po kolika hodináchdle průběhu porodu
průměr
2,8
Monitorování plodu (CTG) – po kolika hodináchá 2 - 3 hodiny
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
9,1
 %

+Před porodem

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Forma předporodní přípravypředporodní kurzy i jednorázové informační schůzky před porodem
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu i jednorázové informační schůzky před porodem
6,1
 %
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu
3,0
 %
ano, zúčastnila jsem se jednorázové informační schůzky před porodem
27,3
 %
ne
63,6
 %
nevyplněno
0,0
 %
Délka předporodního kurzu (v hodinách)1 lekce 90 minut, tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Součástí informační schůzky jeProhlídka porodních a poporodních místností, seznámení s průběhem porodu, praktická doporučení - co vzít s sebou do porodnice apod., tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je vyžadována registrace k porodu?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Nabízí porodnice ženám sepsání dokumentace k porodu předem?ANO

Měla rodička možnost sepsat zdravotnickou dokumentaci před očekávaným termínem porodu?

ano
75,8
 %
ne
12,1
 %
nevÍm/nepamatuji se
9,1
 %
nevyplněno
3,0
 %
Nabízí porodnice těhotným ženám konzultace k porodnímu plánu/přání?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je součástí dokumentace k porodu podpis informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb při porodu?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Mohou ho ženy individuálně upravovat?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Porod

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Kdo zpravidla vede fyziologický porodženu přijímá lékař/ka, celý porod i jeho závěr vede porodní asistentka
příjem provedl/a lékař/ka, porod vedla porodní asistentka, závěr porodu vedl/a lékař/ka
54,5
 %
příjem provedl/a lékař/ka, celý porod i jeho závěr vedla porodní asistentka
27,3
 %
celý porod vedl/a lékař/ka, porodní asistentka pouze asistovala
3,0
 %
nevyplněno
15,2
 %
Spolupráce s komunitními porodními asistentkami, které mohou v porodnici vést porod samostatně?ANO

Podíl žen, jejichž porod vedla komunitní porodní asistentka

ano
12,1
 %
ne
75,8
 %
nevyplněno
12,1
 %
Uspořádání většiny porodních místností:Většina rodiček má k dispozici samostatnou porodní místnost se sociálním zařízením.
samostatná porodní místnost se sociálním zařízením
63,6
 %
samostatná místnost bez sociálního zařízení
6,1
 %
samostatný porodní box oddělený od okolního prostoru např. přepážkou
15,2
 %
porodní místnost s více porodními lůžky
3,0
 %
nevyplněno
12,1
 %
Doprovod tráví s rodičkou celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, s nimiž jejich doprovod trávil celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu:

ano
81,8
 %
ne
6,1
 %
nevyplněno
12,1
 %
Ženu může doprovázet více než jedna osoba při porodu.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, které při porodu doprovázela více než jedna osoba:

ano
15,2
 %
ne
72,7
 %
nevyplněno
12,1
 %
Rodička má přístup k jídlu a pití podle přání.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, které měly přístup k jídlu a pití dle jejich přání

ano
69,7
 %
ne
15,2
 %
nevyplněno
15,2
 %
Farmakologické prostředky, které jsou nabízeny k tlumení bolesti:Entonox, pEDA, Tralgit, spasmolytika

Podíl žen, kterým byly aplikovány farmakologické prostředky na tlumení bolesti

ano
48,5
 %
ne
39,4
 %
nevyplněno
12,1
 %
Přístup k epidurální analgezii během fyziologického porodu:doporučujeme ji všem rodičkám

Podíl žen, kterým byla aplikována epidurální analgezie

ano
21,2
 %
ne
66,7
 %
nevyplněno
12,1
 %
Masážezpravidla nabízíme všem
masáže
39,4
 %
Sprchazpravidla nabízíme všem
sprcha
81,8
 %
Vanazpravidla nabízíme všem
vana
36,4
 %
Gymballzpravidla nabízíme všem
gymball
42,4
 %
Žíněnkazpravidla nabízíme všem
žíněnka
21,2
 %
Závěsné lano/látkazpravidla nabízíme všem
závěsné lano/látka
33,3
 %
Hudbazpravidla nabízíme všem
hudba
24,2
 %
Aromaterapiezpravidla nabízíme všem
aromaterapie
36,4
 %
Jinévaginální napářka

+Polohy

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
V leže na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vleže na porodnickém lůžku/křesle
27,3
 %
Na boku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
na boku na porodnickém lůžku/křesle
42,4
 %
V polosedě na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vpolosedě na porodnickém lůžku/křesle
18,2
 %
V kleku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vkleku na porodnickém lůžku/křesle
21,2
 %
V sedě na porodní stoličcepoloha je možná a je využívána často
vsedě na porodní stoličce
0,0
 %
V polosedě na porodním vakupoloha je možná a je využívána občas
vpolosedě na porodním vaku
6,1
 %
Na všech čtyřech na žíněncepoloha je možná a je využívána občas
na všech čtyřech na žíněnce
12,1
 %
Ve stoje s oporou nebo v závěsupoloha je možná a je využívána občas
ve stoje s oporou nebo v závěsu
18,2
 %
Ve vaně do vodypoloha je možná a je využívána občas
ve vaně do vody
0,0
 %

+Praktiky

téměř vždy: víc než 85%, často: 50-85%, občas: 15-50%, zřídkakdy: méně než 15%
dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Klystýrčasto
klystýr
45,5
 %
Holeníobčas
holení
6,1
 %
Odloučení blan od dolního děložního segmentu (Hamiltonův hmat)zřídkakdy
odloučení blan od dolního děložního segmentu (hamiltonův hmat)
3,0
 %
Dirupce vaku blančasto
dirupce vaku blan
33,3
 %
Podání oxytocinu v průběhu otevírací fázečasto
ano
6,1
 %
ne
66,7
 %
nevÍm/nepamatuji se
12,1
 %
nevyplněno
15,2
 %
Podání oxytocinu v průběhu vypuzovací fázečasto
ano
21,2
 %
ne
51,5
 %
nevÍm/nepamatuji se
12,1
 %
nevyplněno
15,2
 %
Podání oxytocinu/methylergometrinu ve 3. doby porodnítéměř vždy
ano
27,3
 %
ne
48,5
 %
nevÍm/nepamatuji se
6,1
 %
nevyplněno
18,2
 %
Nepřetržité monitorování plodu (CTG)často
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
9,1
 %
Tekutiny podávané infuzíobčas
tekutiny podávané infuzí
6,1
 %
Tlačení řízené zdravotníkemobčas
tlačení řízené zdravotníkem
24,2
 %
Odsávání novorozenceobčas
odsávání novorozence
3,0
 %
Přístup zdravotnického personálu k situaci, ve které uvažuje o zásahu, jemuž se rodička výslovně přála vyhnout. Nejde o situaci bezprostředně ohrožující život nebo zdraví matky a/nebo dítěte.zdravotnický personál se snaží rodičce své doporučení co nejlépe vysvětlit, ujišťuje se, že rodička rozumí situaci, a pokud ona s doporučeným postupem nesouhlasí, zásah není proveden
zásah byl proveden bez mého výslovného souhlasu
6,1
 %
zásah byl proveden s mým souhlasem
33,3
 %
zdravotníci se mě snažili pro zásah přesvědčit, ale nakonec jsme se dohodli a zásah neproběhl
3,0
 %
taková situace při mém porodu nenastala, nebylo nutné se od mých přání odchýlit
42,4
 %
nevyplněno
15,2
 %
Vysvětlili vám zdravotníci před každým vyšetřením, jaký je jeho přínos/účel, rizika a jaké jsou alternativy? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
54,5
 %
ano, ale jen zčásti (jen u některých vyšetření/zásahů, nebo vysvětlení nebylo úplné)
24,2
 %
ne
9,1
 %
nevyplněno
12,1
 %
Měla jste možnost vyjádřit s každým vyšetřením či zásahem svůj informovaný souhlas? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
60,6
 %
ano, ale jen u některých
18,2
 %
ne
9,1
 %
nevyplněno
12,1
 %

-Podpora bondingu

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Dítě je bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník matkypraktikujeme běžně
dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
78,8
 %
Pupečník je přestřižen až po jeho dotepánípraktikujeme běžně
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
57,6
 %
Vyšetření novorozence probíhají na těle matkyumožníme na přání rodičů
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
27,3
 %
Dítě je v kontaktu kůže na kůži s matkou po většinu času, který tráví matka v porodní místnostipraktikujeme běžně

Počet hodin, po který bylo dítě v kontaktu tzv. ´kůže na kůži´ s matkou v porodní místnosti

průměr
1,3
Dítě může být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, pokud je matka indisponovanápraktikujeme běžně
dítě mohlo být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, když jsem byla indisponovaná
18,2
 %
Novorozenci je umožněno samovolné přisátípraktikujeme běžně
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
66,7
 %
Podporujeme zahájení kojení do dvou hodin po porodupraktikujeme běžně
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
63,6
 %

+Porod císařským řezem (dále jen SC)

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Umožňuje porodnice přítomnost doprovázející osoby během porodu císařským řezem?ne, neumožňujeme
ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
0,0
 %
doprovázející osoba přihlížela z prostoru mimo sál
0,0
 %
ne
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu SCpraktikujeme běžně
dítě bylo v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu císařským řezem
0,0
 %
dítě bylo po ošetření v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem)
0,0
 %
zavinutý novorozenec byl po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osoby
0,0
 %
novorozenec byl v péči zdravotnického personálu
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) po ošetření novorozencepraktikujeme běžně
Zavinutý novorozenec je po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osobynepraktikujeme
Novorozenec je v péči zdravotnického personálupraktikujeme běžně
Počet hodin po porodu císařským řezem, které matka zpravidla tráví bez dítěte:do 1 hodiny
Méně než 2
0,0
 %
2-6
0,0
 %
6-12
0,0
 %
12-24
0,0
 %
Více než 24
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Jak probíhá kontakt matky s dítětem a jeho kojení po porodu SCmatka na pooperačním pokoji, dítě v péči novorozeneckého personálu, dle potřeby přikládáno k prsu, po překladu na standartní lůžka dle stavu matky a dítětetuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Postupy ve specifických situacích

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
u potermínového fyziologického těhotenství (od 41. týdne)tento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Při odtoku plodové vody bez nástupu kontrakcí tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud je očekáván porod koncem pánevnímtento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud si matka přeje odejít po porodu domů do 24 hodin (volba tzv. ambulantního porodu)tento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace k postupu ve specifických situacíchtento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Zdravotní znevýhodnění (rodička je imobilní)tento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička je nevidomátento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička komunikuje pomocí znakového jazykatento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Jazyková bariéra (rodička cizinka)tento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace o přístupu k ženám se zvláštními potřebami:tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Oddělení šestinedělí/novorozenecké

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Obvyklý počet dní hospitalizace po vaginálním porodu3-4
průměr
3,8
Obvyklý počet dní hospitalizace po císařském řezu4-5
průměr
3,5
Počet pokojů se samostatným WC a sprchou1
Počet pokojů umožňujících rooming-in7
Počet jednolůžkových pokojů2
Počet rodinných pokojů, kde může pobývat s matkou a novorozencem i otectento údaj porodnice nevyplnila
Počet lůžek na standardním pokoji3

+Kojení

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Jsou na oddělení matkám k dispozici laktační poradkyně?ANO
ano
21,2
 %
ne
72,7
 %
nevyplněno
6,1
 %
Při propuštění z porodnice plně kojeno mateřským mlékem (v %)77
plně kojeno
84,8
 %
částečně kojeno
12,1
 %
plně krmeno umělým mlékem
0,0
 %
plně kojeno mateřským mlékem
0,0
 %
nevyplněno
3,0
 %
Při propuštění z porodnice částečně kojeno mateřským mlékem (v %)20
Při propuštění z porodnice plně krmeno umělým mlékem (v %)1
Při pobytu v porodnici dokrmováno (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
ano
45,5
 %
ne
48,5
 %
nevyplněno
6,1
 %
Jakou četnost kojení vaše oddělení doporučuje?kojit kdykoli, kdy si dítě nebo matka přeje
kojit kdykoli, kdy si dítě nebo vy přejete
24,2
 %
kojit v intervalech po třech hodinách
60,6
 %
nekojit dříve než za dvě hodiny od předchozího kojení
12,1
 %
nevyplněno
3,0
 %
Vyžadujete, aby byly děti váženy před a po kojení?NE
ano
24,2
 %
ne
72,7
 %
nevyplněno
3,0
 %
Postup v případě nedostatečnosti kojení:odstříkané mateřské mléko, Nutrilon, Hipp, stříkačkou tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Kriteria Baby-Friendly Hospital

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Má písemně zpracovanou strategii na podporu kojení, se kterou systematicky seznamuje veškerý zdravotnický personál?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech potřebných k uplatňování této strategie?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a způsobech kojení?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pomáhá matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu. Zajišťuje kontakt matky a dítěte kůží na kůži bezprostředně po porodu nejméně na hodinu, povzbuzuje matku v rozpoznávání, kdy je dítě připravené na kojení a nabízí jí pomoc, je-li to třeba?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Ukazuje matkám, jak kojit a jak udržovat laktaci i v případě, kdy by měly být od svých dětí odděleny?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Nedává novorozencům jinou výživu než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Umožňujete matkám a dětem, aby zůstaly spolu 24 hodin denně (rooming-in)?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podporuje kojení podle potřeby dítěte?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Kojeným novorozencům nedává žádné dudlíky ani šidítka?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podněcuje vznik podpůrných skupin věnovaných kojení a odkazuje na ně matky při propuštění z nemocnice?ČÁSTEČNĚtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Poplatky

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Poplatky za nadstandardní službyhttp://nemocnice-vs.cz/zakladni-informace/cenik/tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

* Do statistik zahrnujeme vyplněné dotazníky od rodiček za posledních pět let. Výsledky oproti sdělení porodnice mohou být ovlivněny tím, že se péče v porodnici v posledních letech změnila, že vzorek respondentek není prezentativní , nemáme dostatečné množství vyplněných dotazníků nebo že zaměstnanci porodnice nepostupují dle interních protokolů poskytování péče.

Jak se do porodnice dostanete