upozornění

AKTUÁLNĚ: jaká opatření ohledně covidu-19 v porodnicích platí, najdete na https://aperio.cz/aktualne-porody-v-dobe-koronaviru/

KONTAKTY

NázevOblastní nemocnice Jičín, a.s., Gynekologicko-porodnické oddělení
AdresaBolzanova 512, Valdické předměstí, Jičín 50601
KontaktBc. Ivana Lukáňová, vrchní sestra
Telefontento údaj porodnice nevyplnila
E-mailivana.lukanova@nemjc.cz
WebPřejít na web
FacebookPřejít na web

Statistiky

892porodů ročně
20,1 %císařských řezů
36,0 %episiotomie
36,0 %indukovaných porodů
6,2 %epidurální analgezie
Neznámo %dokrmováno během pobytu
Neznámo %plně kojeno při odchodu

STRUČNÝ PŘEHLED

nePerinatologické centrum
neIntermediární centrum
anoVyžaduje registrace
neSpolupráce s komunitními PA
anoDoprovod více než 1 osoby
anoVolba polohy při porodu
anoPodpora bondingu

Jak to v porodnici vypadáDetailní informace

+Spokojenost rodiček

dotazúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
(spokojenost hodnocena na škále 1-10)

S kurzem

průměr
4,3

S informační schůzkou

průměr
6,6

Se cvičením

průměr
4,0

S kvalitou péče a odborností personálu na porodnickém odd.

průměr
8,4

S přístupem zdravotníků na porodnickém odd.

průměr
8,2

Se zázemím oddělení šestinedělí

průměr
8,0

S kvalitou péče a odborností personálu na odd. šestinedělí

průměr
7,7

S přístupem zdravotníků na odd. šestinedělí

průměr
7,9

+Statistické údaje

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Statistiky za kalendářní rok20182019-2024
Celkem porodů89275
Celkem narozených dětí896tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Porody císařským řezem20,1 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
9,3
 %
císařský řez plánovaný
4,0
 %
Plánované porody císařským řezem7,8 %
císařský řez plánovaný
4,0
 %
Porody kleštěmi/vakuum extraktorem1,2 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
2,7
 %
Provedené episiotomie (nástřihy hráze)36,0 %
provedena episiotomie (nástřih hráze)
40,0
 %
Porody uměle vyvolávané36,0 %
uměle vyvolávaný porod
25,3
 %
Porody s epidurální analgezií6,2 %
ano
12,0
 %
ne
82,7
 %
nevyplněno
5,3
 %
Porody vedené porodní asistentkou27,7 %
ano
1,3
 %
ne
93,3
 %
nevyplněno
5,3
 %
Tzv. ambulantní porody (odchod domů do 24 hod po porodu)10
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
2,0
Vaginální porody koncem pánevním2
vaginální porod koncem pánevním
2,0
Vaginální porody po předchozím císařském řezu15
vaginální porod po předchozím císařském řezu
1,0
Vaginální vyšetření – po kolika hodinách3-4h
průměr
2,5
Monitorování plodu (CTG) – po kolika hodinách2-3h
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
24,0
 %

+Před porodem

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Forma předporodní přípravypředporodní kurzy i jednorázové informační schůzky před porodem
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu i jednorázové informační schůzky před porodem
8,0
 %
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu
9,3
 %
ano, zúčastnila jsem se jednorázové informační schůzky před porodem
33,3
 %
ne
49,3
 %
nevyplněno
0,0
 %
Délka předporodního kurzu (v hodinách)1-2htento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Součástí informační schůzky jeProhlídka porodních a poporodních místností, seznámení s průběhem porodu, praktická doporučení - co vzít s sebou do porodnice apod., konzultace porodních přánítento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je vyžadována registrace k porodu?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Do jakého týdne těhotenství?od 36. tý do porodu
Nabízí porodnice ženám sepsání dokumentace k porodu předem?ANO

Měla rodička možnost sepsat zdravotnickou dokumentaci před očekávaným termínem porodu?

ano
69,3
 %
ne
8,0
 %
nevÍm/nepamatuji se
18,7
 %
nevyplněno
4,0
 %
Nabízí porodnice těhotným ženám konzultace k porodnímu plánu/přání?ANO
ano
29,3
 %
ne
49,3
 %
nevÍm/nepamatuji se
17,3
 %
nevyplněno
4,0
 %
Je součástí dokumentace k porodu podpis informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb při porodu?NE
ano
68,0
 %
ne
4,0
 %
nevÍm/nepamatuji se
26,7
 %
nevyplněno
1,3
 %

+Porod

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Kdo zpravidla vede fyziologický porodženu přijímá lékař/ka, celý porod i jeho závěr vede porodní asistentka
příjem provedl/a lékař/ka, porod vedla porodní asistentka, závěr porodu vedl/a lékař/ka
70,7
 %
příjem provedl/a lékař/ka, celý porod i jeho závěr vedla porodní asistentka
16,0
 %
celý porod vedl/a lékař/ka, porodní asistentka pouze asistovala
5,3
 %
nevyplněno
8,0
 %
Spolupráce s komunitními porodními asistentkami, které mohou v porodnici vést porod samostatně?NE

Podíl žen, jejichž porod vedla komunitní porodní asistentka

ano
1,3
 %
ne
93,3
 %
nevyplněno
5,3
 %
Uspořádání většiny porodních místností:Většina rodiček má k dispozici samostatnou porodní místnost se sociálním zařízením.
samostatná porodní místnost se sociálním zařízením
92,0
 %
samostatná místnost bez sociálního zařízení
0,0
 %
samostatný porodní box oddělený od okolního prostoru např. přepážkou
2,7
 %
porodní místnost s více porodními lůžky
0,0
 %
nevyplněno
5,3
 %
Doprovod tráví s rodičkou celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, s nimiž jejich doprovod trávil celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu:

ano
72,0
 %
ne
21,3
 %
nevyplněno
6,7
 %
Ženu může doprovázet více než jedna osoba při porodu.umožňujeme na přání rodičky

Podíl žen, které při porodu doprovázela více než jedna osoba:

ano
5,3
 %
ne
89,3
 %
nevyplněno
5,3
 %
Rodička má přístup k jídlu a pití podle přání.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, které měly přístup k jídlu a pití dle jejich přání

ano
78,7
 %
ne
17,3
 %
nevyplněno
4,0
 %
Farmakologické prostředky, které jsou nabízeny k tlumení bolesti:teplá voda, sprcha, vana, masáže, úlevové polhy, akupresurní hřebínky, relaxační pomůcky, hudba

Podíl žen, kterým byly aplikovány farmakologické prostředky na tlumení bolesti

ano
42,7
 %
ne
52,0
 %
nevyplněno
5,3
 %
Přístup k epidurální analgezii během fyziologického porodu:doporučujeme ji v situacích, kdy rodička začne hůře zvládat porodní bolesti

Podíl žen, kterým byla aplikována epidurální analgezie

ano
12,0
 %
ne
82,7
 %
nevyplněno
5,3
 %
Masážezpravidla nabízíme všem
masáže
10,7
 %
Sprchazpravidla nabízíme všem
sprcha
78,7
 %
Vanazpravidla nabízíme všem
vana
5,3
 %
Gymballzpravidla nabízíme všem
gymball
44,0
 %
Žíněnkaumožňujeme na přání rodičky
žíněnka
2,7
 %
Závěsné lano/látkazpravidla nenabízíme
závěsné lano/látka
0,0
 %
Hudbazpravidla nabízíme všem
hudba
13,3
 %
Aromaterapieumožňujeme na přání rodičky
aromaterapie
5,3
 %
Jinérelaxační vak, akupresurní hřebínek

+Polohy

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
V leže na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
vleže na porodnickém lůžku/křesle
66,7
 %
Na boku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána občas
na boku na porodnickém lůžku/křesle
34,7
 %
V polosedě na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vpolosedě na porodnickém lůžku/křesle
32,0
 %
V kleku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána občas
vkleku na porodnickém lůžku/křesle
5,3
 %
V sedě na porodní stoličcepoloha není možná
vsedě na porodní stoličce
1,3
 %
V polosedě na porodním vakupoloha je možná a je využívána občas
vpolosedě na porodním vaku
1,3
 %
Na všech čtyřech na žíněncepoloha je možná a je využívána občas
na všech čtyřech na žíněnce
4,0
 %
Ve stoje s oporou nebo v závěsupoloha je možná a je využívána občas
ve stoje s oporou nebo v závěsu
16,0
 %
Ve vaně do vodypoloha není možná
ve vaně do vody
4,0
 %

+Praktiky

téměř vždy: víc než 85%, často: 50-85%, občas: 15-50%, zřídkakdy: méně než 15%
dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Klystýrčasto
klystýr
62,7
 %
Holenízřídkakdy
holení
5,3
 %
Odloučení blan od dolního děložního segmentu (Hamiltonův hmat)občas
odloučení blan od dolního děložního segmentu (hamiltonův hmat)
6,7
 %
Dirupce vaku blančasto
dirupce vaku blan
26,7
 %
Podání oxytocinu v průběhu otevírací fázeobčas
ano
20,0
 %
ne
54,7
 %
nevÍm/nepamatuji se
20,0
 %
nevyplněno
5,3
 %
Podání oxytocinu v průběhu vypuzovací fázeobčas
ano
37,3
 %
ne
42,7
 %
nevÍm/nepamatuji se
13,3
 %
nevyplněno
6,7
 %
Podání oxytocinu/methylergometrinu ve 3. doby porodníčasto
ano
21,3
 %
ne
50,7
 %
nevÍm/nepamatuji se
16,0
 %
nevyplněno
12,0
 %
Nepřetržité monitorování plodu (CTG)občas
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
24,0
 %
Tekutiny podávané infuzízřídkakdy
tekutiny podávané infuzí
8,0
 %
Tlačení řízené zdravotníkemobčas
tlačení řízené zdravotníkem
29,3
 %
Odsávání novorozencezřídkakdy
odsávání novorozence
2,7
 %
Přístup zdravotnického personálu k situaci, ve které uvažuje o zásahu, jemuž se rodička výslovně přála vyhnout. Nejde o situaci bezprostředně ohrožující život nebo zdraví matky a/nebo dítěte.zdravotnický personál se snaží rodičce své doporučení co nejlépe vysvětlit, ujišťuje se, že rodička rozumí situaci, a pokud ona s doporučeným postupem nesouhlasí, zásah není proveden
zásah byl proveden bez mého výslovného souhlasu
6,7
 %
zásah byl proveden s mým souhlasem
18,7
 %
zdravotníci se mě snažili pro zásah přesvědčit, ale nakonec jsme se dohodli a zásah neproběhl
2,7
 %
taková situace při mém porodu nenastala, nebylo nutné se od mých přání odchýlit
54,7
 %
nevyplněno
17,3
 %
Vysvětlili vám zdravotníci před každým vyšetřením, jaký je jeho přínos/účel, rizika a jaké jsou alternativy? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
53,3
 %
ano, ale jen zčásti (jen u některých vyšetření/zásahů, nebo vysvětlení nebylo úplné)
25,3
 %
ne
17,3
 %
nevyplněno
4,0
 %
Měla jste možnost vyjádřit s každým vyšetřením či zásahem svůj informovaný souhlas? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
54,7
 %
ano, ale jen u některých
18,7
 %
ne
18,7
 %
nevyplněno
8,0
 %

-Podpora bondingu

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Dítě je bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník matkypraktikujeme běžně
dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
61,3
 %
Pupečník je přestřižen až po jeho dotepánípraktikujeme běžně
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
25,3
 %
Vyšetření novorozence probíhají na těle matkyumožníme na přání rodičů
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
6,7
 %
Dítě je v kontaktu kůže na kůži s matkou po většinu času, který tráví matka v porodní místnostiumožníme na přání rodičů

Počet hodin, po který bylo dítě v kontaktu tzv. ´kůže na kůži´ s matkou v porodní místnosti

průměr
0,8
Dítě může být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, pokud je matka indisponovanáumožníme na přání rodičů
dítě mohlo být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, když jsem byla indisponovaná
8,0
 %
Novorozenci je umožněno samovolné přisátíumožníme na přání rodičů
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
44,0
 %
Podporujeme zahájení kojení do dvou hodin po porodupraktikujeme běžně
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
41,3
 %

+Porod císařským řezem (dále jen SC)

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Umožňuje porodnice přítomnost doprovázející osoby během porodu císařským řezem?doprovázející osoba může SC přihlížet z prostoru mimo sál
ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
0,0
 %
doprovázející osoba přihlížela z prostoru mimo sál
70,0
 %
ne
30,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu SCumožníme na přání rodičů
dítě bylo v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu císařským řezem
0,0
 %
dítě bylo po ošetření v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem)
0,0
 %
zavinutý novorozenec byl po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osoby
80,0
 %
novorozenec byl v péči zdravotnického personálu
20,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) po ošetření novorozenceumožníme na přání rodičů
Zavinutý novorozenec je po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osobypraktikujeme běžně
Novorozenec je v péči zdravotnického personálunepraktikujeme
Počet hodin po porodu císařským řezem, které matka zpravidla tráví bez dítěte:Po SC v epid. analgesii kontakt tvář na tvář v peřince, po té dle přání matky, dle jejího stavu, přiložení k prsu nejdéle 2 h po SC
Méně než 2
10,0
 %
2-6
50,0
 %
6-12
10,0
 %
12-24
0,0
 %
Více než 24
20,0
 %
nevyplněno
10,0
 %
Jak probíhá kontakt matky s dítětem a jeho kojení po porodu SCDle přání matky, v peřince nebo kontakt kůže na kůži otec, kojení dle přání matkytuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Postupy ve specifických situacích

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
u potermínového fyziologického těhotenství (od 41. týdne)příjem 41+0, po domluvě s rodičkou postupné vyvolávání porodututo otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Při odtoku plodové vody bez nástupu kontrakcí 24h observace, po 18h antibiotika, po 24h bez kontrakcí postupné vyvolávání tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud je očekáván porod koncem pánevnímPreferujeme před porodem osobní konzultaci, po splnění podmínek pro spont. porod KP, po domluvě s rodičkou vedeme porod spontánnětuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud si matka přeje odejít po porodu domů do 24 hodin (volba tzv. ambulantního porodu)Provedeme kontolní UZ, rodička musí mít předem domluveného pediatra na převzetí do péče, odcházejí za 6h po porodu domůtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace k postupu ve specifických situacíchtento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Zdravotní znevýhodnění (rodička je imobilní)individ. péčetuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička je nevidomáindivid. péčetuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička komunikuje pomocí znakového jazykaindivid. péčetuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Jazyková bariéra (rodička cizinka)možnost přítomnosti překladateletuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace o přístupu k ženám se zvláštními potřebami:tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Oddělení šestinedělí/novorozenecké

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Obvyklý počet dní hospitalizace po vaginálním porodu3 dny
průměr
3,6
Obvyklý počet dní hospitalizace po císařském řezu4 - 5 dní
průměr
5,8
Počet pokojů se samostatným WC a sprchoutento údaj porodnice nevyplnila
Počet pokojů umožňujících rooming-in13
Počet jednolůžkových pokojů3
Počet rodinných pokojů, kde může pobývat s matkou a novorozencem i otec3
Počet lůžek na standardním pokojitento údaj porodnice nevyplnila

+Kojení

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Jsou na oddělení matkám k dispozici laktační poradkyně?ANO
ano
28,0
 %
ne
72,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Při propuštění z porodnice plně kojeno mateřským mlékem (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
plně kojeno
5,3
 %
částečně kojeno
33,3
 %
plně krmeno umělým mlékem
6,7
 %
plně kojeno mateřským mlékem
54,7
 %
nevyplněno
0,0
 %
Při propuštění z porodnice částečně kojeno mateřským mlékem (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
Při propuštění z porodnice plně krmeno umělým mlékem (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
Při pobytu v porodnici dokrmováno (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
ano
80,0
 %
ne
18,7
 %
nevyplněno
1,3
 %
Jakou četnost kojení vaše oddělení doporučuje?kojit kdykoli, kdy si dítě nebo matka přeje
kojit kdykoli, kdy si dítě nebo vy přejete
18,7
 %
kojit v intervalech po třech hodinách
61,3
 %
nekojit dříve než za dvě hodiny od předchozího kojení
18,7
 %
nevyplněno
1,3
 %
Vyžadujete, aby byly děti váženy před a po kojení?NE
ano
88,0
 %
ne
10,7
 %
nevyplněno
1,3
 %
Postup v případě nedostatečnosti kojení:Častější přikládání k prsu, dokrm odstředěné mateřské mléko altern. stříkačkou po prstu, kolostrum Nutricia, Nutrilon profutura tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Kriteria Baby-Friendly Hospital

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Má písemně zpracovanou strategii na podporu kojení, se kterou systematicky seznamuje veškerý zdravotnický personál?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech potřebných k uplatňování této strategie?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a způsobech kojení?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pomáhá matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu. Zajišťuje kontakt matky a dítěte kůží na kůži bezprostředně po porodu nejméně na hodinu, povzbuzuje matku v rozpoznávání, kdy je dítě připravené na kojení a nabízí jí pomoc, je-li to třeba?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Ukazuje matkám, jak kojit a jak udržovat laktaci i v případě, kdy by měly být od svých dětí odděleny?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Nedává novorozencům jinou výživu než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Umožňujete matkám a dětem, aby zůstaly spolu 24 hodin denně (rooming-in)?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podporuje kojení podle potřeby dítěte?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Kojeným novorozencům nedává žádné dudlíky ani šidítka?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podněcuje vznik podpůrných skupin věnovaných kojení a odkazuje na ně matky při propuštění z nemocnice?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Poplatky

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Poplatky za nadstandardní službyhttp://www.nemjc.cz/cenikytento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

* Do statistik zahrnujeme vyplněné dotazníky od rodiček za posledních pět let. Výsledky oproti sdělení porodnice mohou být ovlivněny tím, že se péče v porodnici v posledních letech změnila, že vzorek respondentek není prezentativní , nemáme dostatečné množství vyplněných dotazníků nebo že zaměstnanci porodnice nepostupují dle interních protokolů poskytování péče.

Jak se do porodnice dostanete