upozornění

AKTUÁLNĚ: jaká opatření ohledně covidu-19 v porodnicích platí, najdete na https://aperio.cz/aktualne-porody-v-dobe-koronaviru/

KONTAKTY

NázevKarlovarská krajská nemocnice a.s., Gynekologicko-porodnické oddělení
AdresaBezručova 19, Karlovy Vary 36001
KontaktMartina Sychravová, staniční sestra
Telefon354225577
E-mailinfo@kkn.cz
WebPřejít na web
FacebookPřejít na web

Statistiky

1122porodů ročně
23,6 %císařských řezů
Neznámo %episiotomie
Neznámo %indukovaných porodů
2,8 %epidurální analgezie
2 %dokrmováno během pobytu
95 %plně kojeno při odchodu

STRUČNÝ PŘEHLED

nePerinatologické centrum
anoIntermediární centrum
neVyžaduje registrace
neSpolupráce s komunitními PA
anoDoprovod více než 1 osoby
anoVolba polohy při porodu
anoPodpora bondingu

Jak to v porodnici vypadá

Detailní informace

+Spokojenost rodiček

dotazúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
(spokojenost hodnocena na škále 1-10)

S kurzem

průměr
3,8

S informační schůzkou

průměr
4,5

Se cvičením

průměr
3,3

S kvalitou péče a odborností personálu na porodnickém odd.

průměr
8,8

S přístupem zdravotníků na porodnickém odd.

průměr
8,8

Se zázemím oddělení šestinedělí

průměr
8,7

S kvalitou péče a odborností personálu na odd. šestinedělí

průměr
8,1

S přístupem zdravotníků na odd. šestinedělí

průměr
8,3

+Statistické údaje

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Statistiky za kalendářní rok20192017-2022
Celkem porodů112233
Celkem narozených dětí1115tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Porody císařským řezem23,6 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
0,0
 %
císařský řez plánovaný
0,0
 %
Plánované porody císařským řezemNeznámo %
císařský řez plánovaný
0,0
 %
Porody kleštěmi/vakuum extraktorem0,0 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
3,0
 %
Provedené episiotomie (nástřihy hráze)Neznámo %
provedena episiotomie (nástřih hráze)
36,4
 %
Porody uměle vyvolávanéNeznámo %
uměle vyvolávaný porod
12,1
 %
Porody s epidurální analgezií2,8 %
ano
9,1
 %
ne
75,8
 %
nevyplněno
15,2
 %
Porody vedené porodní asistentkouNeznámo %
ano
0,0
 %
ne
84,8
 %
nevyplněno
15,2
 %
Tzv. ambulantní porody (odchod domů do 24 hod po porodu)tento údaj porodnice nevyplnila
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
2,0
Vaginální porody koncem pánevním5
vaginální porod koncem pánevním
4,0
Vaginální porody po předchozím císařském řezutento údaj porodnice nevyplnila
vaginální porod po předchozím císařském řezu
2,0
Vaginální vyšetření – po kolika hodinácha 2 hod., ev. dle progrese porodu
průměr
1,2
Monitorování plodu (CTG) – po kolika hodinách CTG záznam dle indikace lékaře a potřeby, nejdéle po 2 hod . ,při pravidelných kontrkcích s
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
12,1
 %

+Před porodem

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Forma předporodní přípravypředporodní kurzy i jednorázové informační schůzky před porodem
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu i jednorázové informační schůzky před porodem
12,1
 %
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu
6,1
 %
ano, zúčastnila jsem se jednorázové informační schůzky před porodem
12,1
 %
ne
69,7
 %
nevyplněno
0,0
 %
Délka předporodního kurzu (v hodinách)10 x 2 hodtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Součástí informační schůzky jeProhlídka porodních a poporodních místností, seznámení s průběhem porodu, praktická doporučení - co vzít s sebou do porodnice apod., tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je vyžadována registrace k porodu?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Nabízí porodnice ženám sepsání dokumentace k porodu předem?ANO

Měla rodička možnost sepsat zdravotnickou dokumentaci před očekávaným termínem porodu?

ano
42,4
 %
ne
24,2
 %
nevÍm/nepamatuji se
33,3
 %
nevyplněno
0,0
 %
Nabízí porodnice těhotným ženám konzultace k porodnímu plánu/přání?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je součástí dokumentace k porodu podpis informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb při porodu?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Mohou ho ženy individuálně upravovat?NEtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Porod

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Kdo zpravidla vede fyziologický porodženu přijímá lékař/ka, porod vede porodní asistentka, závěr porodu vede lékař
příjem provedl/a lékař/ka, porod vedla porodní asistentka, závěr porodu vedl/a lékař/ka
48,5
 %
příjem provedl/a lékař/ka, celý porod i jeho závěr vedla porodní asistentka
18,2
 %
celý porod vedl/a lékař/ka, porodní asistentka pouze asistovala
18,2
 %
nevyplněno
15,2
 %
Spolupráce s komunitními porodními asistentkami, které mohou v porodnici vést porod samostatně?NE

Podíl žen, jejichž porod vedla komunitní porodní asistentka

ano
0,0
 %
ne
84,8
 %
nevyplněno
15,2
 %
Uspořádání většiny porodních místností:Většina rodiček má k dispozici samostatnou porodní místnost se sociálním zařízením.
samostatná porodní místnost se sociálním zařízením
69,7
 %
samostatná místnost bez sociálního zařízení
6,1
 %
samostatný porodní box oddělený od okolního prostoru např. přepážkou
9,1
 %
porodní místnost s více porodními lůžky
0,0
 %
nevyplněno
15,2
 %
Doprovod tráví s rodičkou celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, s nimiž jejich doprovod trávil celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu:

ano
75,8
 %
ne
9,1
 %
nevyplněno
15,2
 %
Ženu může doprovázet více než jedna osoba při porodu.umožňujeme na přání rodičky

Podíl žen, které při porodu doprovázela více než jedna osoba:

ano
6,1
 %
ne
78,8
 %
nevyplněno
15,2
 %
Rodička má přístup k jídlu a pití podle přání.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, které měly přístup k jídlu a pití dle jejich přání

ano
66,7
 %
ne
18,2
 %
nevyplněno
15,2
 %
Farmakologické prostředky, které jsou nabízeny k tlumení bolesti:Analgin, Nalbuphin, Novalgin, Entonox

Podíl žen, kterým byly aplikovány farmakologické prostředky na tlumení bolesti

ano
36,4
 %
ne
48,5
 %
nevyplněno
15,2
 %
Přístup k epidurální analgezii během fyziologického porodu:doporučujeme ji v situacích, kdy rodička začne hůře zvládat porodní bolesti

Podíl žen, kterým byla aplikována epidurální analgezie

ano
9,1
 %
ne
75,8
 %
nevyplněno
15,2
 %
Masážezpravidla nenabízíme
masáže
3,0
 %
Sprchazpravidla nabízíme všem
sprcha
60,6
 %
Vanazpravidla nabízíme všem
vana
3,0
 %
Gymballzpravidla nabízíme všem
gymball
15,2
 %
Žíněnkaumožňujeme na přání rodičky
žíněnka
6,1
 %
Závěsné lano/látkazpravidla nenabízíme
závěsné lano/látka
0,0
 %
Hudbazpravidla nenabízíme
hudba
0,0
 %
Aromaterapiezpravidla nabízíme všem
aromaterapie
3,0
 %
Jinétento údaj porodnice nevyplnila

+Polohy

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
V leže na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vleže na porodnickém lůžku/křesle
60,6
 %
Na boku na porodnickém lůžku/křesletento údaj porodnice nevyplnila
na boku na porodnickém lůžku/křesle
6,1
 %
V polosedě na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vpolosedě na porodnickém lůžku/křesle
30,3
 %
V kleku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána občas
vkleku na porodnickém lůžku/křesle
0,0
 %
V sedě na porodní stoličcepoloha není možná
vsedě na porodní stoličce
0,0
 %
V polosedě na porodním vakupoloha je možná, ale zpravidla využívána není
vpolosedě na porodním vaku
0,0
 %
Na všech čtyřech na žíněncepoloha je možná a je využívána občas
na všech čtyřech na žíněnce
6,1
 %
Ve stoje s oporou nebo v závěsupoloha je možná, ale zpravidla využívána není
ve stoje s oporou nebo v závěsu
15,2
 %
Ve vaně do vodypoloha je možná, ale zpravidla využívána není
ve vaně do vody
3,0
 %

+Praktiky

téměř vždy: víc než 85%, často: 50-85%, občas: 15-50%, zřídkakdy: méně než 15%
dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Klystýrtéměř vždy
klystýr
51,5
 %
Holeníčasto
holení
0,0
 %
Odloučení blan od dolního děložního segmentu (Hamiltonův hmat)občas
odloučení blan od dolního děložního segmentu (hamiltonův hmat)
27,3
 %
Dirupce vaku blančasto
dirupce vaku blan
21,2
 %
Podání oxytocinu v průběhu otevírací fázeobčas
ano
18,2
 %
ne
54,5
 %
nevÍm/nepamatuji se
12,1
 %
nevyplněno
15,2
 %
Podání oxytocinu v průběhu vypuzovací fázeobčas
ano
21,2
 %
ne
51,5
 %
nevÍm/nepamatuji se
12,1
 %
nevyplněno
15,2
 %
Podání oxytocinu/methylergometrinu ve 3. doby porodnítéměř vždy
ano
12,1
 %
ne
48,5
 %
nevÍm/nepamatuji se
24,2
 %
nevyplněno
15,2
 %
Nepřetržité monitorování plodu (CTG)občas
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
12,1
 %
Tekutiny podávané infuzíobčas
tekutiny podávané infuzí
3,0
 %
Tlačení řízené zdravotníkemčasto
tlačení řízené zdravotníkem
42,4
 %
Odsávání novorozenceobčas
odsávání novorozence
0,0
 %
Přístup zdravotnického personálu k situaci, ve které uvažuje o zásahu, jemuž se rodička výslovně přála vyhnout. Nejde o situaci bezprostředně ohrožující život nebo zdraví matky a/nebo dítěte.zdravotnický personál se snaží rodičce své doporučení co nejlépe vysvětlit, ujišťuje se, že rodička rozumí situaci, a pokud ona s doporučeným postupem nesouhlasí, zásah není proveden
zásah byl proveden bez mého výslovného souhlasu
3,0
 %
zásah byl proveden s mým souhlasem
6,1
 %
zdravotníci se mě snažili pro zásah přesvědčit, ale nakonec jsme se dohodli a zásah neproběhl
0,0
 %
taková situace při mém porodu nenastala, nebylo nutné se od mých přání odchýlit
72,7
 %
nevyplněno
18,2
 %
Vysvětlili vám zdravotníci před každým vyšetřením, jaký je jeho přínos/účel, rizika a jaké jsou alternativy? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
42,4
 %
ano, ale jen zčásti (jen u některých vyšetření/zásahů, nebo vysvětlení nebylo úplné)
30,3
 %
ne
9,1
 %
nevyplněno
18,2
 %
Měla jste možnost vyjádřit s každým vyšetřením či zásahem svůj informovaný souhlas? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
48,5
 %
ano, ale jen u některých
24,2
 %
ne
9,1
 %
nevyplněno
18,2
 %

-Podpora bondingu

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Dítě je bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník matkypraktikujeme běžně
dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
81,8
 %
Pupečník je přestřižen až po jeho dotepánípraktikujeme běžně
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
45,5
 %
Vyšetření novorozence probíhají na těle matkyumožníme na přání rodičů
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
6,1
 %
Dítě je v kontaktu kůže na kůži s matkou po většinu času, který tráví matka v porodní místnostipraktikujeme běžně

Počet hodin, po který bylo dítě v kontaktu tzv. ´kůže na kůži´ s matkou v porodní místnosti

průměr
0,8
Dítě může být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, pokud je matka indisponovanápraktikujeme běžně
dítě mohlo být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, když jsem byla indisponovaná
27,3
 %
Novorozenci je umožněno samovolné přisátípraktikujeme běžně
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
57,6
 %
Podporujeme zahájení kojení do dvou hodin po porodupraktikujeme běžně
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
54,5
 %

+Porod císařským řezem (dále jen SC)

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Umožňuje porodnice přítomnost doprovázející osoby během porodu císařským řezem?ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
0,0
 %
doprovázející osoba přihlížela z prostoru mimo sál
0,0
 %
ne
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu SCpraktikujeme běžně
dítě bylo v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu císařským řezem
0,0
 %
dítě bylo po ošetření v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem)
0,0
 %
zavinutý novorozenec byl po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osoby
0,0
 %
novorozenec byl v péči zdravotnického personálu
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) po ošetření novorozencepraktikujeme běžně
Zavinutý novorozenec je po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osobypraktikujeme běžně
Novorozenec je v péči zdravotnického personáluumožníme na přání rodičů
Počet hodin po porodu císařským řezem, které matka zpravidla tráví bez dítěte:Ihned po předání rodičky z operačního sálu na oddělení má možnost mít dítě u sebe ( za asistence dětské sestry ).
Méně než 2
0,0
 %
2-6
0,0
 %
6-12
0,0
 %
12-24
0,0
 %
Více než 24
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Jak probíhá kontakt matky s dítětem a jeho kojení po porodu SCviz výše, dále je dítě dle potřeby přikládáno k prsu a pokud už je rodička soběstačná, má ho u sebe ( rooming-in )tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Postupy ve specifických situacích

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
u potermínového fyziologického těhotenství (od 41. týdne)dle indikace lékaře, individuálně dle stavu, podle doporučených postupů, vždy podrobně rodičce vysvětleno lékařemtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Při odtoku plodové vody bez nástupu kontrakcí dle indikace lékaře, individuálně dle stavu, podle doporučených postupů, vždy podrobně rodičce vysvětleno lékařem tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud je očekáván porod koncem pánevnímdle indikace lékaře, individuálně dle stavu, podle doporučených postupů, vždy podrobně rodičce vysvětleno lékařemtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud si matka přeje odejít po porodu domů do 24 hodin (volba tzv. ambulantního porodu)Ambulantní porod je možný, rodička je propuštěna min. po 2 hod. od porodu plodu. Novorozenec může být propuštěn pouze, když matka předá podepsaný souhlas obvodního pediatra s péčí o novorozence.tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace k postupu ve specifických situacíchtento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Zdravotní znevýhodnění (rodička je imobilní)máme všude bezbariérový přístup i bezbariérové pokoje, doprovod je samozřejmě možnýtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička je nevidomátento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička komunikuje pomocí znakového jazykatento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Jazyková bariéra (rodička cizinka)- k dispozici překladatel a základní dokumentace v cizím jazycetuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace o přístupu k ženám se zvláštními potřebami:tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Oddělení šestinedělí/novorozenecké

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Obvyklý počet dní hospitalizace po vaginálním porodu3 dny
průměr
3,4
Obvyklý počet dní hospitalizace po císařském řezu4-5 dní
průměr
3,1
Počet pokojů se samostatným WC a sprchou12
Počet pokojů umožňujících rooming-in12
Počet jednolůžkových pokojů9
Počet rodinných pokojů, kde může pobývat s matkou a novorozencem i otec9
Počet lůžek na standardním pokojitento údaj porodnice nevyplnila

+Kojení

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Jsou na oddělení matkám k dispozici laktační poradkyně?ANO
ano
30,3
 %
ne
69,7
 %
nevyplněno
0,0
 %
Při propuštění z porodnice plně kojeno mateřským mlékem (v %)95
plně kojeno
81,8
 %
částečně kojeno
0,0
 %
plně krmeno umělým mlékem
0,0
 %
plně kojeno mateřským mlékem
3,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Při propuštění z porodnice částečně kojeno mateřským mlékem (v %)3
Při propuštění z porodnice plně krmeno umělým mlékem (v %)2
Při pobytu v porodnici dokrmováno (v %)2
ano
54,5
 %
ne
45,5
 %
nevyplněno
0,0
 %
Jakou četnost kojení vaše oddělení doporučuje?nekojit dříve než za dvě hodiny od předchozího kojení
kojit kdykoli, kdy si dítě nebo vy přejete
33,3
 %
kojit v intervalech po třech hodinách
45,5
 %
nekojit dříve než za dvě hodiny od předchozího kojení
21,2
 %
nevyplněno
0,0
 %
Vyžadujete, aby byly děti váženy před a po kojení?NE
ano
63,6
 %
ne
36,4
 %
nevyplněno
0,0
 %
Postup v případě nedostatečnosti kojení:Hipp Ne, Nutrilon 1- dokrmujeme vždy se souhlasem rodičů, stříkačkou přes prst tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Kriteria Baby-Friendly Hospital

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Má písemně zpracovanou strategii na podporu kojení, se kterou systematicky seznamuje veškerý zdravotnický personál?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech potřebných k uplatňování této strategie?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a způsobech kojení?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pomáhá matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu. Zajišťuje kontakt matky a dítěte kůží na kůži bezprostředně po porodu nejméně na hodinu, povzbuzuje matku v rozpoznávání, kdy je dítě připravené na kojení a nabízí jí pomoc, je-li to třeba?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Ukazuje matkám, jak kojit a jak udržovat laktaci i v případě, kdy by měly být od svých dětí odděleny?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Nedává novorozencům jinou výživu než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Umožňujete matkám a dětem, aby zůstaly spolu 24 hodin denně (rooming-in)?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podporuje kojení podle potřeby dítěte?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Kojeným novorozencům nedává žádné dudlíky ani šidítka?tento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podněcuje vznik podpůrných skupin věnovaných kojení a odkazuje na ně matky při propuštění z nemocnice?NEtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Poplatky

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Poplatky za nadstandardní službypo rekonstrukci porodnice nevybíráme žádné poplatkytento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

* Do statistik zahrnujeme vyplněné dotazníky od rodiček za posledních pět let. Výsledky oproti sdělení porodnice mohou být ovlivněny tím, že se péče v porodnici v posledních letech změnila, že vzorek respondentek není prezentativní , nemáme dostatečné množství vyplněných dotazníků nebo že zaměstnanci porodnice nepostupují dle interních protokolů poskytování péče.

Jak se do porodnice dostanete