upozornění

Vyplnilo Aperio z veřejně dostupných zdrojů a dotazníků pro rodičky. Porodnice náš dotazník nevyplnila. Zajímá vás, jak zde probíhají porody? Napište porodnici, ať se zapojí do projektu Průvodce porodnicemi:info@apolinar.cz

KONTAKTY

NázevVšeobecná fakultní nemocnice v Praze, Gynekologicko-porodnická klinika
AdresaApolinářská 18, 128 08 Praha 2
KontaktProf. MUDr. Alois Martan, DrSc., přednosta kliniky
Telefon224961111
E-mailinfo@apolinar.cz
WebPřejít na web
Facebook

Statistiky

4100porodů ročně
 %císařských řezů
 %episiotomie
 %indukovaných porodů
 %epidurální analgezie
dokrmováno během pobytu
plně kojeno při odchodu

STRUČNÝ PŘEHLED

anoPerinatologické centrum
neIntermediární centrum
Nemáme potřebné podkladyVyžaduje registrace
Nemáme potřebné podkladySpolupráce s komunitními PA
neDoprovod více než 1 osoby
Nemáme potřebné podkladyVolba polohy při porodu
Nemáme potřebné podkladyPorod do vody
Nemáme potřebné podkladyPodpora bondingu

Jak vidí porodnici rodičky

upozornění

Údaje vycházejí z dotazníků pro rodičky (sekce "Ohodnoťte vaši porodnici" - vyplňují rodičky, které v porodnici rodily během posledních pěti let). Informace nemusejí být vypovídající o standardní péči v porodnici, zejména v případě malého počtu vyplněných dotazníků.

Počet vyplněných dotazníků v této porodnici: 117

Jak proběhl porod

bez zákroků
53,8
 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
17,9
 %
císařský řez plánovaný
12,8
 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
3,4
 %
uměle vyvolávaný porod
13,7
 %
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
1,0
vaginální porod koncem pánevním
0,0
vaginální porod po předchozím císařském řezu
0,0

Jak probíhaly první hodiny po porodu a první kontakt s dítětem?

dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
57,3
 %
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
29,9
 %
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
1,7
 %
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
39,3
 %
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
35,0
 %

Jak se do porodnice dostanete


Informace z veřejných zdrojů

Více údajů:

upozornění

Údaje vycházejí z dotazníků pro rodičky (sekce "Ohodnoťte vaši porodnici" - vyplňují rodičky, které v porodnici rodily během posledních pěti let). Informace nemusejí být vypovídající o standardní péči v porodnici, zejména v případě malého počtu vyplněných dotazníků.

+Před porodem:

Zúčastnila se rodička předporodní přípravy v porodnici? Jakou měla formu?

ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu i jednorázové informační schůzky před porodem
9,4
 %
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu
20,5
 %
ano, zúčastnila jsem se jednorázové informační schůzky před porodem
14,5
 %
ne
55,6
 %
nevyplněno
0,0
 %

Průměrná spokojenost žen s předporodním kurzem (na škále 1-10, kdy 10 je maximum)

průměr
7,0

Průměrná spokojenost žen s informační schůzkou: (na škále 1-10, kdy 10 je maximum)

průměr
7,0

Podíl žen, které se v porodnici účastnily cvičení pro těhotné ženy:

ano
8,5
 %
ne
89,7
 %
nevyplněno
1,7
 %

Průměrná spokojenost žen s cvičením pro těhotné:

průměr
7,3

měla rodička možnost sepsat zdravotnickou dokumentaci před očekávaným termínem porodu?

ano
44,4
 %
ne
25,6
 %
nevÍm/nepamatuji se
27,4
 %
nevyplněno
2,6
 %

měla rodička možnost konzultovat porodní plán?

ano
7,7
 %
ne
75,2
 %
nevÍm/nepamatuji se
16,2
 %
nevyplněno
0,9
 %

byl vyžadován podpis generálního informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb při porodu?

ano
72,6
 %
ne
3,4
 %
nevÍm/nepamatuji se
23,1
 %
nevyplněno
0,9
 %

mohla rodička individuálně upravit generální informovaný souhlas

ano
12,8
 %
ne
30,8
 %
nevÍm/nepamatuji se
45,3
 %
nevyplněno
11,1
 %

+SPONTÁNNÍ/VAGINÁLNÍ POROD

Jak proběhl porod

bez zákroků
53,8
 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
17,9
 %
císařský řez plánovaný
12,8
 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
3,4
 %
uměle vyvolávaný porod
13,7
 %
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
1,0
vaginální porod koncem pánevním (pocet)
2,0
vaginální porod po předchozím císařském řezu (pocet)
4,0

porod proběhl v termínu (od 38. do 42. tt)

ano
83,8
 %
ne
12,8
 %
nevyplněno
3,4
 %

Kdo vedl porod:

příjem provedl/a lékař/ka, porod vedla porodní asistentka, závěr porodu vedl/a lékař/ka
41,0
 %
příjem provedl/a lékař/ka, celý porod i jeho závěr vedla porodní asistentka
21,4
 %
celý porod vedl/a lékař/ka, porodní asistentka pouze asistovala
14,5
 %
nevyplněno
23,1
 %


Podíl žen, jejichž porod vedla komunitní porodní asistentka

ano
7,7
 %
ne
72,6
 %
nevyplněno
19,7
 %


Porodní místnost, ve které rodilo nejvíce žen:

samostatná porodní místnost se sociálním zařízením
5,1
 %
samostatná místnost bez sociálního zařízení
1,7
 %
samostatný porodní box oddělený od okolního prostoru např. přepážkou
66,7
 %
porodní místnost s více porodními lůžky
6,8
 %
nevyplněno
19,7
 %


Podíl žen, s nimiž jejich doprovod trávil celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu:

ano
41,0
 %
ne
37,6
 %
nevyplněno
21,4
 %


Podíl žen, které při porodu doprovázela více než jedna osoba:

ano
3,4
 %
ne
77,8
 %
nevyplněno
18,8
 %


Podíl žen, které měly přístup k jídlu a pití dle jejich přání:

ano
49,6
 %
ne
31,6
 %
nevyplněno
18,8
 %


Podíl žen, kterým byly aplikovány farmakologické prostředky na tlumení bolesti

ano
41,0
 %
ne
39,3
 %
nevyplněno
19,7
 %
Podíl žen, kterým byla aplikována epidurální analgezie:

ano
45,3
 %
ne
36,8
 %
nevyplněno
17,9
 %

Úlevové prostředky, které ženy v porodnici využily:

masáže
2,6
 %
sprcha
47,0
 %
vana
3,4
 %
gymball
23,1
 %
žíněnka
0,0
 %
závěsné lano/látka
0,0
 %
hudba
0,9
 %
aromaterapie
4,3
 %
Jiné
12,0
 %


Porodní polohy, které ženy využily v 2. době porodní:

vleže na porodnickém lůžku/křesle
47,9
 %
na boku na porodnickém lůžku/křesle
27,4
 %
vpolosedě na porodnickém lůžku/křesle
18,8
 %
vkleku na porodnickém lůžku/křesle
4,3
 %
vsedě na porodní stoličce
0,0
 %
vpolosedě na porodním vaku
0,9
 %
na všech čtyřech na žíněnce
0,0
 %
ve stoje s oporou nebo v závěsu
5,1
 %
ve vaně do vody
0,9
 %

Zásahy, které proběhly při porodu:

klystýr
56,4
 %
holení
18,8
 %
odloučení blan od dolního děložního segmentu (hamiltonův hmat)
6,0
 %
dirupce vaku blan
23,9
 %
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
41,9
 %
tekutiny podávané infuzí
14,5
 %
tlačení řízené zdravotníkem
29,9
 %
odsávání novorozence
3,4
 %
porod s epidurální analgezií
41,9
 %
provedena episiotomie (nástřih hráze)
39,3
 %

podíl žen, kterým byl podán oxytocin v průběhu 1. doby porodní:

ano
24,8
 %
ne
36,8
 %
nevÍm/nepamatuji se
17,1
 %
nevyplněno
21,4
 %

podíl žen, kterým byl podán oxytocin v průběhu 2. doby porodní:

ano
21,4
 %
ne
40,2
 %
nevÍm/nepamatuji se
13,7
 %
nevyplněno
24,8
 %

podíl žen, kterým byl podán oxytocin v průběhu 3. doby porodní (oxytocin/methylergometrin):

ano
13,7
 %
ne
44,4
 %
nevÍm/nepamatuji se
14,5
 %
nevyplněno
27,4
 %

Podíl žen, které měly svůj porodní plán:

ano
17,9
 %
ne
62,4
 %
nevyplněno
19,7
 %


Přístup zdravotníků k situaci, kdy byl plánovaný zásah v rozporu s výslovným přáním ženy:

zásah byl proveden bez mého výslovného souhlasu
16,2
 %
zásah byl proveden s mým souhlasem
27,4
 %
zdravotníci se mě snažili pro zásah přesvědčit, ale nakonec jsme se dohodli a zásah neproběhl
0,9
 %
taková situace při mém porodu nenastala, nebylo nutné se od mých přání odchýlit
35,0
 %
nevyplněno
20,5
 %


Poskytnutí informací před vyšetřením či zásahem (přínos/účel, rizika, alternativy):

ano, vždy
32,5
 %
ano, ale jen zčásti (jen u některých vyšetření/zásahů, nebo vysvětlení nebylo úplné)
26,5
 %
ne
21,4
 %
nevyplněno
19,7
 %


Možnost vyjádřit svůj souhlas před každým vyšetřením či zásahem:

ano, vždy
35,0
 %
ano, ale jen u některých
18,8
 %
ne
27,4
 %
nevyplněno
18,8
 %

Průměrný interval mezi vaginálními vyšetřeními (v hodinách):

průměr
1,6

+Jak probíhaly první hodiny po porodu a první kontakt s dítětem?

dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
57,3
 %
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
29,9
 %
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
1,7
 %
dítě mohlo být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, když jsem byla indisponovaná
9,4
 %
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
39,3
 %
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
35,0
 %


interval mezi monitorováními pomocí CTG, od konce jednoho do začátku dalšího připojení na sondy (v hodinách):

průměr
1,2


počet hodin, po který bylo dítě v kontaktu tzv. ´kůže na kůži´ s matkou v porodní místnosti:

průměr
0,6

+Porod císařským řezem:

Doprovod u císařského řezu:

ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
73,5
 %
doprovázející osoba přihlížela z prostoru mimo sál
8,8
 %
ne
14,7
 %
nevyplněno
2,9
 %


kde bylo miminko po narození (po porodu císařským řezem):

dítě bylo v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu císařským řezem
0,0
 %
dítě bylo po ošetření v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem)
5,9
 %
zavinutý novorozenec byl po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osoby
58,8
 %
novorozenec byl v péči zdravotnického personálu
35,3
 %
nevyplněno
0,0
 %


počet hodin, které matka po císařském řezu trávila na pokoji bez dítěte:

Méně než 2
0,0
 %
2-6
14,7
 %
6-12
23,5
 %
12-24
38,2
 %
Více než 24
17,6
 %
nevyplněno
2,9
 %

+Celkové hodnocení porodu:

průměrná spokojenost žen s péčí v porodnici (zejm. důvěra v odbornost a schopnost pomoci) na škále 1-10, kdy 10 je maximum:

průměr
7,4

průměrná spokojenost žen s přístupem zdravotníků:

průměr
7,4

+Šestinedělí/novorozenecké oddělení:

počet dní hospitalizace po vaginálním porodu:

průměr
3,9

počet dní hospitalizace po císařském řezu:

průměr
4,4

Podíl žen, které využily laktační poradkyni

ano
28,2
 %
ne
71,8
 %
nevyplněno
0,0
 %


Podíly dětí dle způsobu krmení při propuštění

plně kojeno
63,2
 %
částečně kojeno
22,2
 %
plně krmeno umělým mlékem
6,0
 %
nevyplněno
0,0
 %


Podíl dětí, které byly dokrmovány při pobytu na oddělení šestinedělí

ano
52,1
 %
ne
47,0
 %
nevyplněno
0,9
 %


spokojenost žen s pokojem na odd. šestinedělí (max. je 10):

průměr
6,0


podíly dětí dle způsobu dokrmování (z celkového počtu novorozenců)

cizí mateřské mléko
5,1
 %
glukózový roztok
3,4
 %
umělé mléko
47,9
 %

Podíly dětí dle způsobu dokrmování (v %)

cévkou po prsu
0,9
 %
kalíškem/zkumavkou
0,9
 %
stříkačkou
36,3
 %
lahví se savičkou
6,8
 %

co bylo ženám doporučováno ohledně toho, jak často mají kojit:

kojit kdykoli, kdy si dítě nebo vy přejete
23,1
 %
kojit v intervalech po třech hodinách
47,9
 %
nekojit dříve než za dvě hodiny od předchozího kojení
26,5
 %
nevyplněno
2,6
 %


bylo matce doporučováno, aby své dítě vážila před a po každém kojení?

ano
95,7
 %
ne
3,4
 %
nevyplněno
0,9
 %


Podíl žen, kterým byl nabídnut pro dítě dudlík/šidítko:

ano
51,3
 %
ne
48,7
 %
nevyplněno
0,0
 %


spokojenost žen s přístupem zdravotníků na odd. šestinedělí (max. je 10):

průměr
6,5


+Kdo vyplnil dotazník:

Podíl žen dle toho, po kolikáté rodily (v %):

poprvé
58,1
 %
podruhé
32,5
 %
potřetí a více
2,6
 %
nevyplněno
3,4
 %


Průměrný věk žen:

průměr
32,7


podíly žen dle nejvyššího vzdělání:

základní
0,0
 %
střední odborné bez maturity
1,7
 %
střední s maturitou
17,1
 %
vyšší odborné
5,1
 %
vysokoškolské bakalářské (Bc.)
0,9
 %
vysokoškolské magisterské (Ing., Mgr., MgA., MUDr., JUDr. aj.)
54,7
 %
vysokoškolské doktorské (PhD.)
2,6
 %
nevyplněno
5,1
 %


Rok porodu:

2015
13,7
 %
2016
18,8
 %
2017
23,1
 %
2018
28,2
 %
2019
0,9
 %
2020
0,9
 %
nevyplněno
0,0
 %


+Informace z veřejných zdrojů