upozornění

AKTUÁLNĚ: jaká opatření ohledně covidu-19 v porodnicích platí, najdete na https://aperio.cz/aktualne-porody-v-dobe-koronaviru/

KONTAKTY

NázevFakultní nemocnice Královské Vinohrady, Gynekologicko-porodnická klinika
AdresaŠrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
KontaktProf. MUDr. Lukáš Rob, CSc. přednosta kliniky
Telefon267163293
E-mailgynsec@fnkv.cz, přijímací kancelář kliniky
WebPřejít na web
Facebooktento údaj porodnice nevyplnila

Statistiky

1329porodů ročně
20,0 %císařských řezů
24,8 %episiotomie
21,0 %indukovaných porodů
26,3 %epidurální analgezie
10 %dokrmováno během pobytu
70 %plně kojeno při odchodu

STRUČNÝ PŘEHLED

nePerinatologické centrum
anoIntermediární centrum
anoVyžaduje registrace
neSpolupráce s komunitními PA
anoDoprovod více než 1 osoby
anoVolba polohy při porodu
anoPodpora bondingu

Jak to v porodnici vypadáDetailní informace

+Spokojenost rodiček

dotazúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
(spokojenost hodnocena na škále 1-10)

S kurzem

průměr
4,8

S informační schůzkou

průměr
3,9

Se cvičením

průměr
3,6

S kvalitou péče a odborností personálu na porodnickém odd.

průměr
8,0

S přístupem zdravotníků na porodnickém odd.

průměr
8,0

Se zázemím oddělení šestinedělí

průměr
6,7

S kvalitou péče a odborností personálu na odd. šestinedělí

průměr
7,1

S přístupem zdravotníků na odd. šestinedělí

průměr
7,3

+Statistické údaje

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Statistiky za kalendářní rok20202017-2022
Celkem porodů1329100
Celkem narozených dětí1326tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Porody císařským řezem20,0 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
1,0
 %
císařský řez plánovaný
0,0
 %
Plánované porody císařským řezem11,8 %
císařský řez plánovaný
0,0
 %
Porody kleštěmi/vakuum extraktorem0,2 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
10,0
 %
Provedené episiotomie (nástřihy hráze)24,8 %
provedena episiotomie (nástřih hráze)
49,0
 %
Porody uměle vyvolávané21,0 %
uměle vyvolávaný porod
17,0
 %
Porody s epidurální analgezií26,3 %
ano
29,0
 %
ne
65,0
 %
nevyplněno
6,0
 %
Porody vedené porodní asistentkou45,1 %
ano
1,0
 %
ne
91,0
 %
nevyplněno
8,0
 %
Tzv. ambulantní porody (odchod domů do 24 hod po porodu)18
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
11,0
Vaginální porody koncem pánevním14
vaginální porod koncem pánevním
13,0
Vaginální porody po předchozím císařském řezu32
vaginální porod po předchozím císařském řezu
7,0
Vaginální vyšetření – po kolika hodináchindividuálně - cca á 2 hodiny
průměr
2,0
Monitorování plodu (CTG) – po kolika hodináchá 2 - 3 hodiny ( u low - risk)
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
33,0
 %

+Před porodem

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Forma předporodní přípravypředporodní kurzy i jednorázové informační schůzky před porodem
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu i jednorázové informační schůzky před porodem
3,0
 %
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu
28,0
 %
ano, zúčastnila jsem se jednorázové informační schůzky před porodem
6,0
 %
ne
61,0
 %
nevyplněno
2,0
 %
Délka předporodního kurzu (v hodinách)9tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Součástí informační schůzky jeProhlídka porodních a poporodních místností, seznámení s průběhem porodu, praktická doporučení - co vzít s sebou do porodnice apod., individuální kurzy, dle dotazů a zájmu párutento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je vyžadována registrace k porodu?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Do jakého týdne těhotenství?od 14. týdne ( do naplnění kapacity)
Nabízí porodnice ženám sepsání dokumentace k porodu předem?NE

Měla rodička možnost sepsat zdravotnickou dokumentaci před očekávaným termínem porodu?

ano
48,0
 %
ne
26,0
 %
nevÍm/nepamatuji se
25,0
 %
nevyplněno
1,0
 %
Nabízí porodnice těhotným ženám konzultace k porodnímu plánu/přání?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Je součástí dokumentace k porodu podpis informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb při porodu?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme
Mohou ho ženy individuálně upravovat?ANOtento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Porod

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Kdo zpravidla vede fyziologický porodženu přijímá lékař/ka, celý porod i jeho závěr vede porodní asistentka
příjem provedl/a lékař/ka, porod vedla porodní asistentka, závěr porodu vedl/a lékař/ka
52,0
 %
příjem provedl/a lékař/ka, celý porod i jeho závěr vedla porodní asistentka
20,0
 %
celý porod vedl/a lékař/ka, porodní asistentka pouze asistovala
20,0
 %
nevyplněno
8,0
 %
Spolupráce s komunitními porodními asistentkami, které mohou v porodnici vést porod samostatně?NE

Podíl žen, jejichž porod vedla komunitní porodní asistentka

ano
1,0
 %
ne
91,0
 %
nevyplněno
8,0
 %
Uspořádání většiny porodních místností:Většina rodiček má k dispozici samostatnou porodní místnost se sociálním zařízením.
samostatná porodní místnost se sociálním zařízením
44,0
 %
samostatná místnost bez sociálního zařízení
31,0
 %
samostatný porodní box oddělený od okolního prostoru např. přepážkou
2,0
 %
porodní místnost s více porodními lůžky
16,0
 %
nevyplněno
7,0
 %
Doprovod tráví s rodičkou celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, s nimiž jejich doprovod trávil celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu:

ano
64,0
 %
ne
29,0
 %
nevyplněno
7,0
 %
Ženu může doprovázet více než jedna osoba při porodu.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, které při porodu doprovázela více než jedna osoba:

ano
0,0
 %
ne
94,0
 %
nevyplněno
6,0
 %
Rodička má přístup k jídlu a pití podle přání.zpravidla nabízíme všem

Podíl žen, které měly přístup k jídlu a pití dle jejich přání

ano
76,0
 %
ne
17,0
 %
nevyplněno
7,0
 %
Farmakologické prostředky, které jsou nabízeny k tlumení bolesti:Belladona čípky, Entonox inhalace, Paracetamol a Nalbuphin do žíly, epidurální analgezie, aj.......

Podíl žen, kterým byly aplikovány farmakologické prostředky na tlumení bolesti

ano
41,0
 %
ne
53,0
 %
nevyplněno
6,0
 %
Přístup k epidurální analgezii během fyziologického porodu:aktivně nenabízíme, čekáme zda o ni požádá sama rodička

Podíl žen, kterým byla aplikována epidurální analgezie

ano
29,0
 %
ne
65,0
 %
nevyplněno
6,0
 %
Masážeumožňujeme na přání rodičky
masáže
9,0
 %
Sprchazpravidla nabízíme všem
sprcha
71,0
 %
Vanaumožňujeme na přání rodičky
vana
7,0
 %
Gymballzpravidla nabízíme všem
gymball
43,0
 %
Žíněnkaumožňujeme na přání rodičky
žíněnka
3,0
 %
Závěsné lano/látkaumožňujeme na přání rodičky
závěsné lano/látka
2,0
 %
Hudbazpravidla nabízíme všem
hudba
6,0
 %
Aromaterapieumožňujeme na přání rodičky
aromaterapie
8,0
 %
Jinétento údaj porodnice nevyplnila

+Polohy

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
V leže na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vleže na porodnickém lůžku/křesle
51,0
 %
Na boku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
na boku na porodnickém lůžku/křesle
39,0
 %
V polosedě na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána často
vpolosedě na porodnickém lůžku/křesle
55,0
 %
V kleku na porodnickém lůžku/křeslepoloha je možná a je využívána občas
vkleku na porodnickém lůžku/křesle
5,0
 %
V sedě na porodní stoličcepoloha není možná
vsedě na porodní stoličce
1,0
 %
V polosedě na porodním vakupoloha je možná a je využívána občas
vpolosedě na porodním vaku
1,0
 %
Na všech čtyřech na žíněncepoloha je možná, ale zpravidla využívána není
na všech čtyřech na žíněnce
2,0
 %
Ve stoje s oporou nebo v závěsupoloha je možná, ale zpravidla využívána není
ve stoje s oporou nebo v závěsu
9,0
 %
Ve vaně do vodypoloha není možná
ve vaně do vody
0,0
 %

+Praktiky

téměř vždy: víc než 85%, často: 50-85%, občas: 15-50%, zřídkakdy: méně než 15%
dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Klystýrčasto
klystýr
65,0
 %
Holenízřídkakdy
holení
9,0
 %
Odloučení blan od dolního děložního segmentu (Hamiltonův hmat)občas
odloučení blan od dolního děložního segmentu (hamiltonův hmat)
21,0
 %
Dirupce vaku blanobčas
dirupce vaku blan
23,0
 %
Podání oxytocinu v průběhu otevírací fázezřídkakdy
ano
25,0
 %
ne
57,0
 %
nevÍm/nepamatuji se
8,0
 %
nevyplněno
10,0
 %
Podání oxytocinu v průběhu vypuzovací fázeobčas
ano
23,0
 %
ne
49,0
 %
nevÍm/nepamatuji se
16,0
 %
nevyplněno
12,0
 %
Podání oxytocinu/methylergometrinu ve 3. doby porodnítéměř vždy
ano
17,0
 %
ne
49,0
 %
nevÍm/nepamatuji se
21,0
 %
nevyplněno
13,0
 %
Nepřetržité monitorování plodu (CTG)zřídkakdy
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
33,0
 %
Tekutiny podávané infuzízřídkakdy
tekutiny podávané infuzí
14,0
 %
Tlačení řízené zdravotníkemobčas
tlačení řízené zdravotníkem
42,0
 %
Odsávání novorozencezřídkakdy
odsávání novorozence
6,0
 %
Přístup zdravotnického personálu k situaci, ve které uvažuje o zásahu, jemuž se rodička výslovně přála vyhnout. Nejde o situaci bezprostředně ohrožující život nebo zdraví matky a/nebo dítěte.zdravotnický personál se snaží rodičce své doporučení co nejlépe vysvětlit, ujišťuje se, že rodička rozumí situaci, a pokud ona s doporučeným postupem nesouhlasí, zásah není proveden
zásah byl proveden bez mého výslovného souhlasu
16,0
 %
zásah byl proveden s mým souhlasem
26,0
 %
zdravotníci se mě snažili pro zásah přesvědčit, ale nakonec jsme se dohodli a zásah neproběhl
2,0
 %
taková situace při mém porodu nenastala, nebylo nutné se od mých přání odchýlit
47,0
 %
nevyplněno
9,0
 %
Vysvětlili vám zdravotníci před každým vyšetřením, jaký je jeho přínos/účel, rizika a jaké jsou alternativy? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
47,0
 %
ano, ale jen zčásti (jen u některých vyšetření/zásahů, nebo vysvětlení nebylo úplné)
31,0
 %
ne
16,0
 %
nevyplněno
6,0
 %
Měla jste možnost vyjádřit s každým vyšetřením či zásahem svůj informovaný souhlas? tuto otázku dotazník pro porodnice neobsahuje
ano, vždy
53,0
 %
ano, ale jen u některých
22,0
 %
ne
18,0
 %
nevyplněno
7,0
 %

-Podpora bondingu

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Dítě je bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník matkypraktikujeme běžně
dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
77,0
 %
Pupečník je přestřižen až po jeho dotepánípraktikujeme běžně
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
37,0
 %
Vyšetření novorozence probíhají na těle matkyumožníme na přání rodičů
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
2,0
 %
Dítě je v kontaktu kůže na kůži s matkou po většinu času, který tráví matka v porodní místnostipraktikujeme běžně

Počet hodin, po který bylo dítě v kontaktu tzv. ´kůže na kůži´ s matkou v porodní místnosti

průměr
1,0
Dítě může být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, pokud je matka indisponovanáumožníme na přání rodičů
dítě mohlo být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, když jsem byla indisponovaná
6,0
 %
Novorozenci je umožněno samovolné přisátíumožníme na přání rodičů
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
67,0
 %
Podporujeme zahájení kojení do dvou hodin po porodupraktikujeme běžně
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
39,0
 %

+Porod císařským řezem (dále jen SC)

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Umožňuje porodnice přítomnost doprovázející osoby během porodu císařským řezem?doprovázející osoba může SC přihlížet z prostoru mimo sál
ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
0,0
 %
doprovázející osoba přihlížela z prostoru mimo sál
0,0
 %
ne
100,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu SCumožníme na přání rodičů
dítě bylo v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu císařským řezem
0,0
 %
dítě bylo po ošetření v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem)
100,0
 %
zavinutý novorozenec byl po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osoby
0,0
 %
novorozenec byl v péči zdravotnického personálu
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Kontakt kůže na kůži s matkou (případně s otcem) po ošetření novorozencepraktikujeme běžně
Zavinutý novorozenec je po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osobypraktikujeme běžně
Novorozenec je v péči zdravotnického personáluumožníme na přání rodičů
Počet hodin po porodu císařským řezem, které matka zpravidla tráví bez dítěte:individuálně
Méně než 2
0,0
 %
2-6
0,0
 %
6-12
100,0
 %
12-24
0,0
 %
Více než 24
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %
Jak probíhá kontakt matky s dítětem a jeho kojení po porodu SCMatka je umístěna na JIP, dítě jí je voženo pravidelně( čas spolu strávený je dle stavu matky a stavu dítěte)tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Postupy ve specifických situacích

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
u potermínového fyziologického těhotenství (od 41. týdne)možnost indukcemezi 41+0 až 42+0, dle situace a přání matky, ambulantní sledování individuálnětuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Při odtoku plodové vody bez nástupu kontrakcí na nástup děložní činnosti čekáme 12 - 24 hodin, poté indukce porodu tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud je očekáván porod koncem pánevnímdle Uz, klinické situace a přání rodičky volíme způsob vedení porodu, umožňujeme i vaginální porod nulipartuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pokud si matka přeje odejít po porodu domů do 24 hodin (volba tzv. ambulantního porodu)tato možnost je akceptovatelnátuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace k postupu ve specifických situacíchtento údaj porodnice nevyplnilatuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Zdravotní znevýhodnění (rodička je imobilní)bezbarierový porodní pokoj a bezbarierový pokoj na šestinedělítuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička je nevidomámožnost doprovodu, na šestinedělí tzv. rodinný pokojtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Rodička komunikuje pomocí znakového jazykamožnost komunikace pomocí upraveného tabletu, možnost doprovodututo otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Jazyková bariéra (rodička cizinka)komunikace v cizím jazyce běžná, zejména AJtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informace o přístupu k ženám se zvláštními potřebami:tuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Oddělení šestinedělí/novorozenecké

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Obvyklý počet dní hospitalizace po vaginálním porodu2 - 3 dny
průměr
2,9
Obvyklý počet dní hospitalizace po císařském řezu3 - 4 dny
průměr
3,5
Počet pokojů se samostatným WC a sprchou10
Počet pokojů umožňujících rooming-in9
Počet jednolůžkových pokojů1
Počet rodinných pokojů, kde může pobývat s matkou a novorozencem i otec4
Počet lůžek na standardním pokoji3

+Kojení

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Jsou na oddělení matkám k dispozici laktační poradkyně?ANO
ano
12,0
 %
ne
84,0
 %
nevyplněno
4,0
 %
Při propuštění z porodnice plně kojeno mateřským mlékem (v %)70
plně kojeno
65,0
 %
částečně kojeno
0,0
 %
plně krmeno umělým mlékem
11,0
 %
plně kojeno mateřským mlékem
2,0
 %
nevyplněno
3,0
 %
Při propuštění z porodnice částečně kojeno mateřským mlékem (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
Při propuštění z porodnice plně krmeno umělým mlékem (v %)tento údaj porodnice nevyplnila
Při pobytu v porodnici dokrmováno (v %)10
ano
55,0
 %
ne
43,0
 %
nevyplněno
2,0
 %
Jakou četnost kojení vaše oddělení doporučuje?kojit kdykoli, kdy si dítě nebo matka přeje
kojit kdykoli, kdy si dítě nebo vy přejete
38,0
 %
kojit v intervalech po třech hodinách
46,0
 %
nekojit dříve než za dvě hodiny od předchozího kojení
11,0
 %
nevyplněno
5,0
 %
Vyžadujete, aby byly děti váženy před a po kojení?NE
ano
53,0
 %
ne
44,0
 %
nevyplněno
3,0
 %
Postup v případě nedostatečnosti kojení:dokrm, umělá formule,způsob krmení individuální - stříkačkou po prstě tento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

+Kriteria Baby-Friendly Hospital

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Má písemně zpracovanou strategii na podporu kojení, se kterou systematicky seznamuje veškerý zdravotnický personál?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech potřebných k uplatňování této strategie?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a způsobech kojení?ČÁSTEČNĚtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Pomáhá matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu. Zajišťuje kontakt matky a dítěte kůží na kůži bezprostředně po porodu nejméně na hodinu, povzbuzuje matku v rozpoznávání, kdy je dítě připravené na kojení a nabízí jí pomoc, je-li to třeba?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Ukazuje matkám, jak kojit a jak udržovat laktaci i v případě, kdy by měly být od svých dětí odděleny?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Nedává novorozencům jinou výživu než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Umožňujete matkám a dětem, aby zůstaly spolu 24 hodin denně (rooming-in)?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podporuje kojení podle potřeby dítěte?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Kojeným novorozencům nedává žádné dudlíky ani šidítka?ANOtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje
Podněcuje vznik podpůrných skupin věnovaných kojení a odkazuje na ně matky při propuštění z nemocnice?ČÁSTEČNĚtuto otázku dotazník pro rodičky (Ohodnoťte vaši porodnici) nezahrnuje

+Poplatky

dotazúdaje převzaté z dotazníku, který vyplnil personál porodniceúdaje sumarizované z dotazníků pro rodičky *
Poplatky za nadstandardní službyhttps://www.fnkv.cz/gynekologicko-porodnicka-klinika-cenik.phptento údaj v dotaznících pro rodičky nezjišťujeme

* Do statistik zahrnujeme vyplněné dotazníky od rodiček za posledních pět let. Výsledky oproti sdělení porodnice mohou být ovlivněny tím, že se péče v porodnici v posledních letech změnila, že vzorek respondentek není prezentativní , nemáme dostatečné množství vyplněných dotazníků nebo že zaměstnanci porodnice nepostupují dle interních protokolů poskytování péče.

Jak se do porodnice dostanete