upozornění

Vyplnilo Aperio z veřejně dostupných zdrojů a dotazníků pro rodičky. Porodnice náš dotazník nevyplnila. Zajímá vás, jak zde probíhají porody? Napište porodnici, ať se zapojí do projektu Průvodce porodnicemi:

KONTAKTY

NázevVsetínská nemocnice a.s., Gynekologicko-porodnické oddělení
AdresaNemocniční 955, 755 01 Vsetín
KontaktMUDr. Martin Janáč, vedoucí lékař porodního sálu
Telefon
E-mail
WebPřejít na web
Facebook

Statistiky

porodů ročně
 %císařských řezů
 %episiotomie
 %indukovaných porodů
 %epidurální analgezie
dokrmováno během pobytu
plně kojeno při odchodu

STRUČNÝ PŘEHLED

Nemáme potřebné podkladyPerinatologické centrum
Nemáme potřebné podkladyIntermediární centrum
Nemáme potřebné podkladyVyžaduje registrace
Nemáme potřebné podkladySpolupráce s komunitními PA
Nemáme potřebné podkladyDoprovod více než 1 osoby
Nemáme potřebné podkladyVolba polohy při porodu
Nemáme potřebné podkladyPorod do vody
Nemáme potřebné podkladyPodpora bondingu

Jak vidí porodnici rodičky

upozornění

Údaje vycházejí z dotazníků pro rodičky (sekce "Ohodnoťte vaši porodnici" - vyplňují rodičky, které v porodnici rodily během posledních pěti let). Informace nemusejí být vypovídající o standardní péči v porodnici, zejména v případě malého počtu vyplněných dotazníků.

Počet vyplněných dotazníků v této porodnici: 9

Jak proběhl porod

bez zákroků
66,7
 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
0,0
 %
císařský řez plánovaný
0,0
 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
11,1
 %
uměle vyvolávaný porod
22,2
 %
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
1,0
vaginální porod koncem pánevním
0,0
vaginální porod po předchozím císařském řezu
0,0

Jak probíhaly první hodiny po porodu a první kontakt s dítětem?

dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
100,0
 %
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
66,7
 %
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
33,3
 %
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
88,9
 %
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
66,7
 %

Jak se do porodnice dostanete


Informace z veřejných zdrojů

Více údajů:

upozornění

Údaje vycházejí z dotazníků pro rodičky (sekce "Ohodnoťte vaši porodnici" - vyplňují rodičky, které v porodnici rodily během posledních pěti let). Informace nemusejí být vypovídající o standardní péči v porodnici, zejména v případě malého počtu vyplněných dotazníků.

+Před porodem:

Zúčastnila se rodička předporodní přípravy v porodnici? Jakou měla formu?

ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu i jednorázové informační schůzky před porodem
11,1
 %
ano, zúčastnila jsem se předporodního kurzu
0,0
 %
ano, zúčastnila jsem se jednorázové informační schůzky před porodem
33,3
 %
ne
55,6
 %
nevyplněno
0,0
 %

Průměrná spokojenost žen s předporodním kurzem (na škále 1-10, kdy 10 je maximum)

průměr
6,5

Průměrná spokojenost žen s informační schůzkou: (na škále 1-10, kdy 10 je maximum)

průměr
6,6

Podíl žen, které se v porodnici účastnily cvičení pro těhotné ženy:

ano
0,0
 %
ne
100,0
 %
nevyplněno
0,0
 %

Průměrná spokojenost žen s cvičením pro těhotné:

průměr
5,0

měla rodička možnost sepsat zdravotnickou dokumentaci před očekávaným termínem porodu?

ano
77,8
 %
ne
11,1
 %
nevÍm/nepamatuji se
11,1
 %
nevyplněno
0,0
 %

měla rodička možnost konzultovat porodní plán?

ano
44,4
 %
ne
33,3
 %
nevÍm/nepamatuji se
22,2
 %
nevyplněno
0,0
 %

byl vyžadován podpis generálního informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb při porodu?

ano
55,6
 %
ne
11,1
 %
nevÍm/nepamatuji se
33,3
 %
nevyplněno
0,0
 %

mohla rodička individuálně upravit generální informovaný souhlas

ano
33,3
 %
ne
11,1
 %
nevÍm/nepamatuji se
22,2
 %
nevyplněno
33,3
 %

+SPONTÁNNÍ/VAGINÁLNÍ POROD

Jak proběhl porod

bez zákroků
66,7
 %
císařský řez, o jehož provedení se rozhodlo v průběhu porodu
0,0
 %
císařský řez plánovaný
0,0
 %
porod kleštěmi/vakuum extraktorem
11,1
 %
uměle vyvolávaný porod
22,2
 %
tzv. ambulantní porod - odchod dříve než za 72 hod po porodu (pocet rodiček)
1,0
vaginální porod koncem pánevním (pocet)
0,0
vaginální porod po předchozím císařském řezu (pocet)
1,0

porod proběhl v termínu (od 38. do 42. tt)

ano
88,9
 %
ne
0,0
 %
nevyplněno
11,1
 %

Kdo vedl porod:

příjem provedl/a lékař/ka, porod vedla porodní asistentka, závěr porodu vedl/a lékař/ka
66,7
 %
příjem provedl/a lékař/ka, celý porod i jeho závěr vedla porodní asistentka
22,2
 %
celý porod vedl/a lékař/ka, porodní asistentka pouze asistovala
11,1
 %
nevyplněno
0,0
 %


Podíl žen, jejichž porod vedla komunitní porodní asistentka

ano
33,3
 %
ne
66,7
 %
nevyplněno
0,0
 %


Porodní místnost, ve které rodilo nejvíce žen:

samostatná porodní místnost se sociálním zařízením
55,6
 %
samostatná místnost bez sociálního zařízení
0,0
 %
samostatný porodní box oddělený od okolního prostoru např. přepážkou
33,3
 %
porodní místnost s více porodními lůžky
11,1
 %
nevyplněno
0,0
 %


Podíl žen, s nimiž jejich doprovod trávil celou dobu porodu a 2 hodiny po porodu:

ano
88,9
 %
ne
11,1
 %
nevyplněno
0,0
 %


Podíl žen, které při porodu doprovázela více než jedna osoba:

ano
11,1
 %
ne
88,9
 %
nevyplněno
0,0
 %


Podíl žen, které měly přístup k jídlu a pití dle jejich přání:

ano
77,8
 %
ne
11,1
 %
nevyplněno
11,1
 %


Podíl žen, kterým byly aplikovány farmakologické prostředky na tlumení bolesti

ano
77,8
 %
ne
22,2
 %
nevyplněno
0,0
 %
Podíl žen, kterým byla aplikována epidurální analgezie:

ano
44,4
 %
ne
55,6
 %
nevyplněno
0,0
 %

Úlevové prostředky, které ženy v porodnici využily:

masáže
55,6
 %
sprcha
88,9
 %
vana
44,4
 %
gymball
44,4
 %
žíněnka
22,2
 %
závěsné lano/látka
33,3
 %
hudba
22,2
 %
aromaterapie
44,4
 %
Jiné
0,0
 %


Porodní polohy, které ženy využily v 2. době porodní:

vleže na porodnickém lůžku/křesle
44,4
 %
na boku na porodnickém lůžku/křesle
44,4
 %
vpolosedě na porodnickém lůžku/křesle
22,2
 %
vkleku na porodnickém lůžku/křesle
11,1
 %
vsedě na porodní stoličce
0,0
 %
vpolosedě na porodním vaku
11,1
 %
na všech čtyřech na žíněnce
11,1
 %
ve stoje s oporou nebo v závěsu
11,1
 %
ve vaně do vody
0,0
 %

Zásahy, které proběhly při porodu:

klystýr
33,3
 %
holení
0,0
 %
odloučení blan od dolního děložního segmentu (hamiltonův hmat)
11,1
 %
dirupce vaku blan
55,6
 %
nepřetržité monitorování plodu (ctg)
11,1
 %
tekutiny podávané infuzí
11,1
 %
tlačení řízené zdravotníkem
22,2
 %
odsávání novorozence
11,1
 %
porod s epidurální analgezií
44,4
 %
provedena episiotomie (nástřih hráze)
22,2
 %

podíl žen, kterým byl podán oxytocin v průběhu 1. doby porodní:

ano
11,1
 %
ne
66,7
 %
nevÍm/nepamatuji se
22,2
 %
nevyplněno
0,0
 %

podíl žen, kterým byl podán oxytocin v průběhu 2. doby porodní:

ano
55,6
 %
ne
44,4
 %
nevÍm/nepamatuji se
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %

podíl žen, kterým byl podán oxytocin v průběhu 3. doby porodní (oxytocin/methylergometrin):

ano
44,4
 %
ne
44,4
 %
nevÍm/nepamatuji se
11,1
 %
nevyplněno
0,0
 %

Podíl žen, které měly svůj porodní plán:

ano
55,6
 %
ne
44,4
 %
nevyplněno
0,0
 %


Přístup zdravotníků k situaci, kdy byl plánovaný zásah v rozporu s výslovným přáním ženy:

zásah byl proveden bez mého výslovného souhlasu
11,1
 %
zásah byl proveden s mým souhlasem
55,6
 %
zdravotníci se mě snažili pro zásah přesvědčit, ale nakonec jsme se dohodli a zásah neproběhl
0,0
 %
taková situace při mém porodu nenastala, nebylo nutné se od mých přání odchýlit
22,2
 %
nevyplněno
11,1
 %


Poskytnutí informací před vyšetřením či zásahem (přínos/účel, rizika, alternativy):

ano, vždy
66,7
 %
ano, ale jen zčásti (jen u některých vyšetření/zásahů, nebo vysvětlení nebylo úplné)
22,2
 %
ne
11,1
 %
nevyplněno
0,0
 %


Možnost vyjádřit svůj souhlas před každým vyšetřením či zásahem:

ano, vždy
66,7
 %
ano, ale jen u některých
33,3
 %
ne
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %

Průměrný interval mezi vaginálními vyšetřeními (v hodinách):

průměr
2,4

+Jak probíhaly první hodiny po porodu a první kontakt s dítětem?

dítě mi bylo bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník
100,0
 %
pupečník byl přestřižen až po jeho dotepání
66,7
 %
vyšetření novorozence proběhlo na mém těle
33,3
 %
dítě mohlo být v kontaktu kůže na kůži s otcem nebo doprovázející osobou, když jsem byla indisponovaná
22,2
 %
novorozenci bylo umožněno samovolné přisátí
88,9
 %
kojení jsme zahájili do dvou hodin po porodu
66,7
 %


interval mezi monitorováními pomocí CTG, od konce jednoho do začátku dalšího připojení na sondy (v hodinách):

průměr
1,3


počet hodin, po který bylo dítě v kontaktu tzv. ´kůže na kůži´ s matkou v porodní místnosti:

průměr
1,4

+Porod císařským řezem:

Doprovod u císařského řezu:

ano, ve vyhrazeném prostoru přímo na sále
0,0
 %
doprovázející osoba přihlížela z prostoru mimo sál
0,0
 %
ne
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %


kde bylo miminko po narození (po porodu císařským řezem):

dítě bylo v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem) bezprostředně po porodu císařským řezem
0,0
 %
dítě bylo po ošetření v kontaktu kůže na kůži s matkou (případně s otcem)
0,0
 %
zavinutý novorozenec byl po ošetření v náručí otce nebo doprovázející osoby
0,0
 %
novorozenec byl v péči zdravotnického personálu
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %


počet hodin, které matka po císařském řezu trávila na pokoji bez dítěte:

Méně než 2
0,0
 %
2-6
0,0
 %
6-12
0,0
 %
12-24
0,0
 %
Více než 24
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %

-Celkové hodnocení porodu:

průměrná spokojenost žen s péčí v porodnici (zejm. důvěra v odbornost a schopnost pomoci) na škále 1-10, kdy 10 je maximum:

průměr
8,6

průměrná spokojenost žen s přístupem zdravotníků:

průměr
8,6

+Šestinedělí/novorozenecké oddělení:

počet dní hospitalizace po vaginálním porodu:

průměr
3,7

počet dní hospitalizace po císařském řezu:

průměr
0,0

Podíl žen, které využily laktační poradkyni

ano
11,1
 %
ne
66,7
 %
nevyplněno
22,2
 %


Podíly dětí dle způsobu krmení při propuštění

plně kojeno
77,8
 %
částečně kojeno
11,1
 %
plně krmeno umělým mlékem
0,0
 %
nevyplněno
11,1
 %


Podíl dětí, které byly dokrmovány při pobytu na oddělení šestinedělí

ano
33,3
 %
ne
44,4
 %
nevyplněno
22,2
 %


spokojenost žen s pokojem na odd. šestinedělí (max. je 10):

průměr
8,3


podíly dětí dle způsobu dokrmování (z celkového počtu novorozenců)

cizí mateřské mléko
0,0
 %
glukózový roztok
0,0
 %
umělé mléko
33,3
 %

Podíly dětí dle způsobu dokrmování (v %)

cévkou po prsu
11,1
 %
kalíškem/zkumavkou
0,0
 %
stříkačkou
35,7
 %
lahví se savičkou
0,0
 %

co bylo ženám doporučováno ohledně toho, jak často mají kojit:

kojit kdykoli, kdy si dítě nebo vy přejete
66,7
 %
kojit v intervalech po třech hodinách
22,2
 %
nekojit dříve než za dvě hodiny od předchozího kojení
0,0
 %
nevyplněno
11,1
 %


bylo matce doporučováno, aby své dítě vážila před a po každém kojení?

ano
11,1
 %
ne
77,8
 %
nevyplněno
11,1
 %


Podíl žen, kterým byl nabídnut pro dítě dudlík/šidítko:

ano
0,0
 %
ne
88,9
 %
nevyplněno
11,1
 %


spokojenost žen s přístupem zdravotníků na odd. šestinedělí (max. je 10):

průměr
8,3


+Kdo vyplnil dotazník:

Podíl žen dle toho, po kolikáté rodily (v %):

poprvé
77,8
 %
podruhé
11,1
 %
potřetí a více
11,1
 %
nevyplněno
11,1
 %


Průměrný věk žen:

průměr
30,9


podíly žen dle nejvyššího vzdělání:

základní
0,0
 %
střední odborné bez maturity
0,0
 %
střední s maturitou
44,4
 %
vyšší odborné
0,0
 %
vysokoškolské bakalářské (Bc.)
0,0
 %
vysokoškolské magisterské (Ing., Mgr., MgA., MUDr., JUDr. aj.)
33,3
 %
vysokoškolské doktorské (PhD.)
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %


Rok porodu:

2015
11,1
 %
2016
0,0
 %
2017
22,2
 %
2018
66,7
 %
2019
0,0
 %
2020
0,0
 %
nevyplněno
0,0
 %


+Informace z veřejných zdrojů