Porodnice ve městě Děčín:


Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Děčín o.z., Gynekologicko-porodnické oddělení