Porodnice ve městě Vyškov:


Nemocnice Vyškov, Gynekologicko-porodnické oddělení