Porodnice ve městě Znojmo:


Nemocnice Znojmo p.o., Gynekologicko-porodnické odd.