Porodnice ve městě Prostějov:


Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Prostějov, Gynekologicko - porodnické oddělení