Porodnice ve městě Karviná:


Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj p.o., Gynekologicko-porodnické oddělení