Porodnice ve městě Havířov:


Nemocnice s poliklinikou Havířov, Gynekologicko-porodnické oddělení