Porodnice ve městě Třinec:


Nemocnice Třinec, p.o., Gynekologicko - porodnické oddělení