Porodnice ve městě Frýdek-Místek:


Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Gynekologicko-porodnické oddělení