Porodnice ve městě Zlín:


Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Gynekologicko-porodnické oddělení