Porodnice ve městě Klatovy:


Klatovská nemocnice, a.s., gynekologicko-porodnické oddělení