Porodnice ve městě Klatovy:


gynekologicko-porodnické oddělení Klatovská nemocnice, a.s.