Porodnice ve městě Mladá Boleslav:


Klaudiánova nemocnice, a.s., Gynekologicko-porodnické oddělení