Porodnice ve městě Slaný:


Nemocnice Slaný, Gynekologicko-porodnické oddělení