Porodnice ve městě Nymburk:


Nemocnice Nymburk s.r.o., Gynekologicko-porodnické oddělení