Porodnice ve městě Příbram:


Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Gynekologicko-porodnické oddělení