Porodnice ve městě Pelhřimov:


Nemocnice Pelhřimov p.o., Gynekologicko-porodnické oddělení