Porodnice ve městě Teplice:


Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice o.z., Gyn-por. oddělení