Porodnice ve městě Prachatice:


Nemocnice Prachatice, a.s., Gynekologicko-porodnické oddělení