Porodnice ve městě České Budějovice:


Nemocnice České Budějovice, a.s.; Gynekologicko-porodnické odd.