Porodnice ve městě Tábor:


Nemocnice Tábor a.s., Gynekologicko-porodnické oddělení