Porodnice ve městě Litoměřice:


Nemocnice Litoměřice, a.s., Gynekologicko-porodnické oddělení