Porodnice ve městě Ústí nad Labem:


Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Gynekologicko-porodnická klinika