Porodnice ve městě Olomouc:


Fakultní nemocnice Olomouc, Porodnicko - gynekologická klinika