Porodnice ve městě Kladno:


Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Porodnice a perinatologické centrum