PROFILY
PORODNIC
CHCI SI VYBRAT PORODNICI
MĚLI BYSTE VĚDĚT
PŘED PORODEM
OHODNOŤTE VAŠI PORODNICI
PODPOŘTE PRŮVODCE PORODNICEMI
PROFILY
PORODNIC
CHCI SI VYBRAT
PORODNICI
MĚLI BYSTE VĚDĚT
PŘED PORODEM
OHODNOŤTE VAŠI
PORODNICI
PODPOŘTE PRŮVODCE PORODNICEMI

Domů > Měli byste vědět před porodem > Vaše volba: Jak si vybrat místo porodu

Vaše volba: Jak si vybrat místo porodu

Převážná část porodů v České republice se odehrává v porodnicích a pro většinu žen je porodnice jedinou volbou. Jak si tedy vybrat porodnici, kde přivedete dítě na svět podle svých potřeb a představ?  

PORODNICE

Rozhodujete se mezi velkou fakultní nemocnicí a porodnickým oddělením v menší regionální nemocnici? Na klinikách bývá atmosféra více „nemocniční“ a při porodu se zde pohybuje více lidí, včetně přihlížejících mediků nebo studentek zdravotnických škol. Fakultní nemocnice odvedou několik tisíc porodů ročně, zpravidla ale vykazují menší pochopení pro individuální požadavky rodiček, nenabízejí příliš intimní atmosféru a obtížněji se zde navazují osobnější vztahy s personálem. Menší porodnice zase nedisponují technickým vybavením pro poskytování péče při patologických těhotenstvích a porodech a péče o předčasně narozené děti nebo děti s vrozenými vývojovými vadami. Předčasné porody nebo porody, kdy se očekávají či vznikly závažné komplikace, se odtud převádějí do intermediárních center perinatologické péče nebo do perinatologických center, která zajišťují specializovanou péči o různé patologie.

Každopádně, pokud je ve vašem okolí více než jedna porodnice, berte při výběru porodnického zařízení v úvahu následující kritéria:

 • Podporuje porodnice moji „filozofii porodu“? Jsou zde prostory umožňující normální, přirozený porod, nebo třeba porod do vody? Jak nemocnice podporuje ženy, které chtějí – nebo nechtějí – epidurál? Jaká procenta vykazuje porodnice ohledně nástřihů hráze, vyvolávaných porodů a císařských řezů?
 • Organizuje porodnice předporodní kurzy? Je náplní kurzu pouze „zaškolení tatínků“ a prohlídka prostor, nebo kurz poskytuje souhrnné informace o těhotenství, porodu a šestinedělí? Vedou kurz porodní asistentky nebo lékaři/ky, kteří pracují i na porodním sále?
 • Kdy a s kým mohu probrat můj porodní plán?
 • Může mě k porodu doprovázet partner, dula, kamarádka nebo jiná blízká osoba? Mohou být se mnou po celou dobu porodu, třeba i celou noc?  
 • Kolik lékařů a porodních asistentek se v porodnici střídá? Kdo z personálu je obvykle přítomen u narození dítěte?
 • Mohu se během porodu volně pohybovat a měnit polohy? Podpoří mě personál, abych si našla pro sebe nejvíce úlevovou polohu během otevírací fáze a nejvhodnější pozici pro vypuzovací fázi porodu? Budu moci i během druhé doby porodní polohu změnit, pokud mi nebude vyhovovat?
 • Jaké pomůcky a postupy na zmírňování porodních bolestí jsou v porodnici obvyklé?
 • Jak je to v porodnici s rutinní medikací, tj. s vyvoláváním nebo urychlováním porodu léky, s tlumením bolesti analgetiky nebo podáváním sedativ na uklidnění?
 • Jak vypadá porodní místnost/sál? Umožňuje prostor intimitu, nebo zde probíhá v jedné místnosti vedle sebe i více porodů najednou? Mohu být hned po příjmu v porodním pokoji?
 • Jaké je v porodnici vybavení? Je k dispozici vana, sprcha, porodní stolička, žíněnka, míč, ribstole, závěsné lano apod.?
 • Jak probíhá poporodní ošetření miminka? Bude hned po narození položeno na moje břicho, kde proběhnou i první vyšetření? Bude celou dobu v mém nebo tatínkově náručí, nebo nám bude odneseno?
 • Jak vypadá oddělení šestinedělí? Budu mít miminko u sebe na pokoji 24 hodin denně (tzv. rooming-in)? Jaká má porodnice pravidla ohledně návštěv?
 • Kdo mi pomůže s kojením? Pracují v porodnici laktační poradkyně? Jakých výsledků v kojení porodnice dosahuje?
 • Jaká péče je dostupná pro předčasně narozené novorozence nebo miminka, která mají problém s poporodní adaptací?
 • Jak daleko je porodnice od mého domova? Chci vybírat z porodnic v mém nejbližším okolí nebo mi nevadí cestovat do vzdálenějšího místa, případně se ubytovat v blízkosti porodnice a čekat zde na porod?

Pokud vás napadají i další důležité otázky, je lepší o nich s personálem diskutovat předem, protože v průběhu porodu to bývá obtížnější. A pokud by se jednalo o vaše zásadní požadavky, tak už bude pozdě na změnu porodnice.

DALŠÍ MÍSTA PRO POROD

Zatímco v České republice systém zdravotní péče o ženu a dítě zatím podporuje pouze porod v porodnici, v západoevropských i zámořských státech mají nastávající rodiče při volbě místa porodu k dispozici i další možnosti.

Porodní domy jsou samostatná zdravotnická zařízení, která nabízejí odbornou péči porodních asistentek o fyziologické rodičky a novorozence. Ve většině porodních domů probíhají tzv. ambulantní porody, kdy matka s dítětem odcházejí domů několik hodin po porodu. A porodní asistentka za nimi poté dochází do domácího prostředí, kde jim poskytuje další poporodní péči. V případě zvýšeného rizika nebo komplikací jsou rodička a/nebo novorozenec převezeni do zařízení s vyšší úrovní péče (většinou do nejbližší nemocnice). V některých zemích si služby v porodních domech platí klientky samy, jinde výdaje pokrývají zdravotní pojišťovny. V České republice i přes mnohaleté snahy o jeho založení prozatím neexistuje porodní dům, v kterém by bylo možné rodit.

Porodní centra v nemocnicích jsou samostatná porodní oddělení vedená porodními asistentkami a umístěná vedle běžných porodních oddělení v areálech nemocnic. Taková centra jsou běžná například ve Velké Británii, kde jich funguje několik desítek. V porovnání s porody v nemocnicích vykazují menší počet zdravotnických intervencí.

Porod doma volí v rozvinutých zemích cca 1-3 % žen (Německo, Rakousko, Velká Británie, Irsko, USA, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko aj.), výjimkou je Nizozemí, kde doma rodí 13 % žen (dříve 30 %). Je vhodný pro ženy, které si tuto variantu plánovaně zvolí a připravují se na ni společně se svojí porodní asistentkou. Porodní asistentka průběžně vyhodnocuje, zda těhotenství probíhá fyziologicky, nejsou známky žádných očekávaných komplikací a i na začátku porodu je riziko nízké. I v České republice malá část rodiček plánovaně volí porod mimo porodnici, avšak zdravotnický systém u nás tuto volbu znesnadňuje. Porody doma jsou bezpečné pro nízkorizikové ženy,  pokud je zajištěna přítomnost zkušené porodní asistentky a možnost převozu do nemocnice (tj. systém návazné péče).

Na vaší zkušenosti z porodu záleží
Věříme, že (nejen) v porodnictví je důležitá svobodná informovaná volba. O vlivu porodu a raného dětství na budoucí život každého z nás dnes již není pochyb, stejně jako o tom, že dobrá porodní zkušenost přispívá k lepšímu zvládání mateřské a rodičovské role.

Vaše osobní zkušenost může pomoci dalším rodícím ženám, jejich dětem a rodinám. Nezapomeňte po porodu dát zpětnou vazbu porodnici – například tak, že vyplníte dotazník pro rodičky v Aperio Průvodci porodnicemi (v sekci Ohodnoťte vaši porodnici). Pokud neplánujete rodit v porodnici, tak dejte zpětnou vazbu tomu, kdo vám péči poskytuje. Pomůžete tak pozitivním změnám v systému péče o matku a dítě v naší zemi.

Přejeme vám dobrou volbu na cestě k vašemu spokojenému porodu.  

ODKAZY NA UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY
chci si vybrat porodnici
zhlédnout video o výběru porodnice
x

Stáhněte si ZDARMA moderní e-knihu a/nebo audioknihu Těhotenství

Stáhnout
Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.
Dřevná 2, Praha 2 Nové Město, 128 00
IČ: 26528215
Tel.: +420 222 364 083
Mobil: +420 739 062 011
E-mail: aperio@aperio.cz
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner